Ofertă de cursuri și suport didactic în predarea limbii engleze în perioada estivală

Asociația obștească ,,Centrul pentru Educație Continuă” oferă cursuri în limba engleză cu titlul gratuit instituțiilor partenere care organizează școli de vară în acest an.

Oferta cursurilor și suportul de resurse didactice este discutată cu fiecare instituție în dependență de grupul de elevi, necesitățile lor și tematica școlii.

Cele mai solicitate resurse rămân a fi jocurile didactice și cercul dramatic.

În perioada 12 iunie- 12 iulie 2020, suntem bucuroși să contribuim la promovarea taberei de vara E-Vacanța organizată de Direcția Învățământ Soroca, unde avem oportunitatea de a co-preda cursul de limba engleză prin joc combinînd subtil și elemente de lectură ghidată unui grup de elevi din clasele a 3-a și a 4-a.

Elevii au oportunitatea să consolideze diverse teme în formă interactivă, să învețe a utiliza noi instrumente online și să-ți dezvolte astfel și abilitățile metacognitive, dar și să aplice structurile noi în contextul diverselor scenete care ajută elevii să se implice emoțional, să-și dezvolte curajul și încrederea în sine interpretând cu satisfacție diverse roluri.

Fișele și jocurile didactice au fost elaborate și publicate în cadrul proiectului FELT School implimentat cu suportul Fundației Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein, iar în această vară ele sunt oferite și în format online. Resursele pentru lectura ghidată sunt elaborate în cadrul programului Guided Reading in English, program dezvoltat cu sursele proprii ale asociației ,,Centrul pentru Educație Continuă”.

Pentru a solicita oferta de cursuri, instituțiile de învățământ sunt rugate să ne contacteze la adresa: daniela.murgulet@feltschool.net

Mulligatawny’s Mulligrubs by Geraldine Temple

We would like to express our gratitude to Geraldine Temple, a native English speaker who lives in Buckinghamshire, England for her kind contribution to our online project ‘Guided Reading in English’.

Geraldine Temple had initially written the story ‘Mulligatawny’s Mulligrubs’ for her children, but now she has kindly accepted our invitation and read this story on our Facebook page and is available for free to our community.

Here are the suggested interractive activities that will guide you in your reading. Happy learning!

Evocation: What do you usually do when you don’t feel very well?

Realization of Meaning:

Ex. 1 Listen to the story ‘Mulligatawny’s Mulligrubs’ presented by Geraldine Temple on our Facebook page ‘Guided Readign in English’ and write down the characters.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2620773178139140&id=2235867883296340

Ex. 2 Can you choose the correct word? https://www.liveworksheets.com/nn325753en

Ex. 3 Read the story here and write a 3-4 sentence summary.

https://www.flipsnack.com/danielamurgulet/mulligatawny-s-mulligrubs-by-g-temple.html

Ex 4. Imagine the birds of the forest would like to send the message about the owl’s distress in a whispering voice. Read the story in a whispering voice as if you don’t want to wake up the baby birds.

Reflection:

Ex 6. Vocabulary worksheet (to be added soon)

How many words can you make with the letters in ‘Mulligatawny’?

How many rhymes can you make with ‘owl’?

Ex 7. Match the verbs (V1 &V2) https://learningapps.org/watch?v=ptu7sm7s220

The online project ‘Guided Reading in English’ is implemented by the Association ‘Continuing Education Center’ from the Republic of Moldova. The team is working on a volunteering basis to develop this project. On December , 2019, the project has been awarded the second place as a digital project at the national conferences of teachers form Moldova.

Donate your voice & motivate children to learn

GRE_2020 Application Form: https://forms.gle/63t1mrzDW9Y9rdcR7

Association: Continuing Education Center

Project: Guided Reading in English

Activity: live presentations reading a children’s book as part of our online programme Bedtime Stories

Achievemnts:

More than 50 children and their parents joined in our programme as a presenter of the programme Bedtime Stories in 2019;

a community of 600 children and parents get our valuable support via our facebook page and groups;

on December 7, 2019, our project was awarded the title of THE SECOND BEST DIGITAL PROJECT at the national conference from Moldova.