Selected News In English

Selected News in English is an international project for English learners.

Who can participate?

English language teachers and their students. Target group: 14-18 year old students.

Where do we meet? We run our online sessions on Zoom.

Aim

We aim to improve students’ skills: reading, speaking and critical thinking skills, presentation and intercultural communication skills by reading online newspapers, magazines, blogs of both British and American press agencies as well as other international news agencies and by raising awareness about the culture of the English speaking countries and exchanging insights about their own culture.

How do we organise the sessions?

Suggested Activities

Reading articles or watching videos in English. (The article or the video can be assigned before the session.)

Playing vocabulary games

Discussing the news as a way of language and cultural input

Choosing the news to be covered in a simulated news program as part of a picture-based discussion

Presenting the News. Students pretend they are news reporters and present the news covered in the class. Optionally, one student could present a piece of news they would like us to read individually (as “investigative reporters”) and get ready to discuss it during the next session. Therefore, the students or the teachers can select either the topic or both the topic, the online source and the article.

Topics:

lifestyle, healthy eating habits, sports, leisure activities, science, money, cultural events, education, weather forecast etc.

Scheduled sessions and suggested articles:

Monday, 31 August 2020, 20.00 (Bucharest or Athens time)

Wednesday, 2 September 2020, 19.00 (Bucharest or Athens time)

Monday, 7 September 2020, 20.00 (Bucharest or Athens time)

https://docs.google.com/presentation/d/1lv7sFi5HdNIMi8ImXPdQFwApKoc4ygR-V_Bue33qOSc/edit?usp=sharing

https://edition.cnn.com/2020/08/27/weather/laura-gulf-coast-weather-forecast-thursday/index.html

Monday, 14 September 2020, 20.00 (Bucharest or Athens time)

https://www.usnews.com/news/articles/2015/08/28/battle-scarred-the-personal-stories-of-the-katrina-rescuers

Monday, 21 September 2020, 20.00 (Bucharest or Athens time)

https://www.pharexmedics.com/studies/what-makes-doctors-happy

How to access the session?

All the teachers need to send us an email at continuing_education_center@yahoo.com and provide us the following information: name, institution, place, country, telephone number for whatapp or viber, email address.

We will get in touch with you to confirm the schedule. The information will also be updated on our site: feltschool.net

Curs gratuit de limba engleză din 10 august

În perioada 10 – 20 august 2020 elevii claselor a doua, părinții lor și profesorii de limba engleză sunt invitați la un curs gratuit de limba engleză.

Lecțiile vor avea loc de platforma Zoom, de luni până joi, la ora 19:00.

Un grup țintă de elevi ai claselor a doua de la L. T. ,,Constantin Stere” vor participa la aceste lecții grație colaborării și suportului organizațional din partea dnei Olga Ciob, dirigintele clasei 2 C.

Cum putem accesa link-ul lecțiilor?

Părinții și profesorii de limba engleză pot accesa link-ul de pe pagina de Facebook a proiectului FELT School și pot observa aceste activități pentru a analiza cum organizăm lecțiile online, cum integrăm instrumentele digitale precum și fișelor didactice în procesul de predarea-învățarea-evaluarea interactivă, ce instrumente utilizăm la diverse etape ale lecției, ce feedback ne oferă elevii și părinții, ce resurse și activități utilizăm pentru a mări timpul de consolidare a noului material pentru fiecare elev, cum pot prelua aceste resurse pentru a le utiliza în cadrul lecțiilor pe parcursul anului de studii 2020-2021 etc.

Cine implimentează proiectul FELT School?

Proiectul FELT School este implimentat de Asociația ,,Centrul pentru Educație Continuă”.

Fișele didactice au fost elaborate și publicate grație suportului financiar al Fundației Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein, iar resursele digitale au fost elaborate din sursele asociației noastre.

Cum puteți beneficia de ofertele gratuite?

Pentru a genera surse proprii de venit și a asigura durabilitatea proiectului, asociația noastră vă propune fișe didactice precum și cursuri de limba engleză, iar în semn de recunoștință, noi venim ulterior cu diverse oferte speciale sau gratuite.

Astfel, persoanele care au achiziționat sau vor achiziționa fișe didactice din cadrul proiectului în valoare de minim 300 lei vor fi acceptați în grupul ,,Jocul Didactic în Limba Engleză” de pe pagina de Facebook a proiectului FELT School unde vom organiza sesiuni live, vom partaja experiența noastră prin resurse digitale elaborate, fotografii, video, întrebări și răspunsuri, feedback constructiv, încurajarea reciprocă și apreciarea rezultatelor obținute.

Profesorii susțin predarea interactivă

Asociația ,,Centrul pentru Educație Continuă” oferă o serie de fișe didactice pentru a facilita predarea interactivă a limbii engleze în clasele primare.

Fișele sunt disponibile atât în format A5, setul profesorului, cât și în format A7, setul elevului.

Grație rețelelor de socializare, profesorii de limba engleză vin să susțină acest proiect, partajând experiența lor de predare utilizând fișele didactice, ne ajută să creștem vizibilitatea acestor resurse și chiar achiziționează aceste fișe.

Orice achiziție este asemenea unei donații, unui grant care ne crește oportunitatea de a beneficia de serviiile contabile și a continua dezvoltarea acestor resurse.

Dorim să mulțumim profesorilor pentru susținere și, cu permisiunea dumnealor, să facem publică și informația privind achiziționarea fișelor deoarece credem că transparența este un element cheie a oricărui proiect, iar la finele anului vom publica și raportul de cheltuieli.

Lungu Svetlana- 778 lei 67 bani (achiziționat, tranzacție finisată)

Cibotaru Vasile – 531 lei 64 bani (achiziționat, tranzacție finisată)

Tarsin Daniela – 517 lei 80 bani (achiziționat, tranzacție finisată)

Antociuc Elena – 496 lei 20 bani (livrat, tranzacție finisată)

Cornei Ludmila -327 lei 72 bani (livrat, tranzacție finisată)

Grechin Inna – 1949 lei 19 bani (livrat, tranzacție nefinisată)

Hîncu Aliona – 1971 lei 79 bani (livrat, tranzactie finisata)

Vasile Cebotari- 538 lei 64 bani (achizitionat, tranzacție finisată)

Fișele didactice în limba engleză au fost elaborate, pilotate și publicate în cadrul proiectului FELT School în perioada anilor 2014-2018 grație suportului financiar al Fundației Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein.

Ulterior, asociația noastră a continuat dezvoltarea resurselor din surse proprii, inclusiv cursuri de limba engleză, care ne permiteau să investim în dezvoltarea resurselor interactive utilizând diverse instrumente și platforme online, însă perioada pandemiei a redus numărul elevilor și începând cu a doua jumătate a lunii mai 2020 am fost nevoiți să întrerupem contractul de deservire cu compania ce ne asigura serviciile contabile.

Mulțumim dnei Stela Grama și dnei Angelica Suhin pentru distribuirea postării și în grupul Pedagogilor Solidari. Suntem recunoscători și tuturor profesorilor care ne ajută să creștem vizibilitatea acestor resurse și să continuăm activitatea asociației noastre și în special a proiectului FELT School care are drept scop de a contribui la îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare a limbii engleze în Republica Moldova.

Ofertă de cursuri și suport didactic în predarea limbii engleze în perioada estivală

Asociația obștească ,,Centrul pentru Educație Continuă” oferă cursuri în limba engleză cu titlul gratuit instituțiilor partenere care organizează școli de vară în acest an.

Oferta cursurilor și suportul de resurse didactice este discutată cu fiecare instituție în dependență de grupul de elevi, necesitățile lor și tematica școlii.

Cele mai solicitate resurse rămân a fi jocurile didactice și cercul dramatic.

În perioada 12 iunie- 12 iulie 2020, suntem bucuroși să contribuim la promovarea taberei de vara E-Vacanța organizată de Direcția Învățământ Soroca, unde avem oportunitatea de a co-preda cursul de limba engleză prin joc combinînd subtil și elemente de lectură ghidată unui grup de elevi din clasele a 3-a și a 4-a.

Elevii au oportunitatea să consolideze diverse teme în formă interactivă, să învețe a utiliza noi instrumente online și să-ți dezvolte astfel și abilitățile metacognitive, dar și să aplice structurile noi în contextul diverselor scenete care ajută elevii să se implice emoțional, să-și dezvolte curajul și încrederea în sine interpretând cu satisfacție diverse roluri.

Fișele și jocurile didactice au fost elaborate și publicate în cadrul proiectului FELT School implimentat cu suportul Fundației Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein, iar în această vară ele sunt oferite și în format online. Resursele pentru lectura ghidată sunt elaborate în cadrul programului Guided Reading in English, program dezvoltat cu sursele proprii ale asociației ,,Centrul pentru Educație Continuă”.

Pentru a solicita oferta de cursuri, instituțiile de învățământ sau grupurile de inițiativă format din părinți și dirigintele clasei primare, sunt rugate să ne contacteze la adresa: daniela.murgulet@feltschool.net

Acordul de colaborare poate fi accesat aici: https://docs.google.com/document/d/1swhThfhUZXBVy6MpyNDSExKkRiconXHfSL7ybu1hNSY/edit?usp=sharing

Acest raport narativ se completează de persoanele delegate în cadrul proiectului după implimentarea activităților. https://docs.google.com/document/d/1sqaTjMmaahP_n27ZmUmLhZf9xMbIf4oUrNjF7ShFcs4/edit?usp=sharing

Mulligatawny’s Mulligrubs by Geraldine Temple

We would like to express our gratitude to Geraldine Temple, a native English speaker who lives in Buckinghamshire, England for her kind contribution to our online project ‘Guided Reading in English’.

Geraldine Temple had initially written the story ‘Mulligatawny’s Mulligrubs’ for her children, but now she has kindly accepted our invitation and read this story on our Facebook page and is available for free to our community.

Here are the suggested interractive activities that will guide you in your reading. Happy learning!

Evocation: What do you usually do when you don’t feel very well?

Realization of Meaning:

Ex. 1 Listen to the story ‘Mulligatawny’s Mulligrubs’ presented by Geraldine Temple on our Facebook page ‘Guided Readign in English’ and write down the characters.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2620773178139140&id=2235867883296340

Ex. 2 Can you choose the correct word? https://www.liveworksheets.com/nn325753en

Ex. 3 Read the story here and write a 3-4 sentence summary.

https://www.flipsnack.com/danielamurgulet/mulligatawny-s-mulligrubs-by-g-temple.html

Ex 4. Imagine the birds of the forest would like to send the message about the owl’s distress in a whispering voice. Read the story in a whispering voice as if you don’t want to wake up the baby birds.

Reflection:

Ex 6. Vocabulary worksheet (to be added soon)

How many words can you make with the letters in ‘Mulligatawny’?

How many rhymes can you make with ‘owl’?

Ex 7. Match the verbs (V1 &V2) https://learningapps.org/watch?v=ptu7sm7s220

The online project ‘Guided Reading in English’ is implemented by the Association ‘Continuing Education Center’ from the Republic of Moldova. The team is working on a volunteering basis to develop this project. On December , 2019, the project has been awarded the second place as a digital project at the national conferences of teachers form Moldova.