Perspectivele de Colaborare între Intsituţiile de Stat şi Asociaţiile care Oferă Servicii pentru Copii în Situaţie de Risc

La data de 10 decembrie 2009 partenerii proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” s-au întrunit la seminarul „Perspectivele de Colaborare între Intsituţiile de Stat şi Asociaţiile care Oferă Servicii pentru Copii în Situaţie de Risc”.

Evaluation seminar

La data de 10 decembrie 2009 partenerii proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” s-au întrunit la seminarul „Perspectivele de Colaborare între Intsituţiile de Stat şi Asociaţiile care Oferă Servicii pentru Copii în Situaţie de Risc”. La seminar au participat reprezentanţi ai următoarelor intituţii: Asociaţia „Centrul pentru Educaţie Continuă”, Facultatea  Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea A. Russo din Bălţi,  Centrele „Sotis” şi „Drumul spre Casa” din mun. Bălţi precum şi studenţii care au activat în bază de voluntariat în cadrul acestui proiect organizînd activităţi extracurriculare în limba engleză pentru un grup de copii de la Centrele ”Sotis” şi „Drumul spre Casa”.

Participanţii au asistat iniţial la o secvenţă din ultima activitate organizată de către voluntarii proiectului sus-numit, dicutînd cu copiii despre acest eveniment şi analizănd ulterior impactul activităţilor şi sugestiile de îmbunătăţire a programului în cadrul seminarului. Dna Oxana Badin, reprezentant al Centrului „Drumul spre Casă” a menţionat deasemenea că au fost contactaţi profesorii de limba engleză de la diverse instituţii unde copiii de la Centrul „Drumul spre Casă” frecventează şcoală şi că în cazul unor copii s-au evidenţiat rezultate şi în reuşita copiilor la disciplina dată. La acest seminar partenerii au discutat deasemenea posibilităţile de colaborare după finisarea proiectului, s-a decis de a extinde acordurile de colaborare între instituţiile partenere şi de a continua promovarea activităţilor extarcurriculare în limba engleză pentru copii în bază de volunatriat.

Activităţile extracurricualre în limba engleză au fost organizate în cadrul evenimentului „Zilele Contribuţiilor Comunitare” care presupune promovarea a doua activităţi săptămînal la instituţiile partenere în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” . În total 12 din cei 35 de studenţi care au aplicat la program s-au implicat în promovarea activităţilor pentru grupul de copii de la Centrul de Criză Familială „Sotis” şi Centrul de Plasament Temporar a Copiilor în Situaţie de Risc „Drumul spre Casa”  şi au oragnizat 20 de activităţi etracurriculare în limba engleză.

Proiectul „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” este implimentat cu suportul financiar al Ambasadei SUA.

Leave a Reply