Cum apreciază studenţii un curs de educaţie civică

La data de 4 decembrie 2009 a fost organizată sesiunea de evaluare a cursului de educaţie civică promovat în perioada octombrie-noiebrie a.c. pentru studenţii voluntari în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor profesori de Limba Engleză”. La seminar au participat 15 din cei 20 de participanţi care s-au înscris iniţial la curs. Printre rezultatele acestui curs beneficiarii au menţionat că au înţeles ce înseamnă educaţia civică şi au obţinut cunoştinţele elementare pentru a participa la diverse discuţii axate pe teme de educaţie civică. Ei sunt deasemenea informaţi despre o diversitate de evenimente şi activităţi ce pot fi organizate pentru a promova educaţia civică şi programe de granturi ce ar finanţa aceste actiivtăţi. Studenţii au conştientizat importanţa instruirii viitorilor profesori în domeniul educaţiei civice şi au luat cunoştinţă cu metode de promovare a principiilor democratice în şcoală cum ar fi respectul, toleranţa, înţelegerea, rezolvarea conflictelor, cetăţenia activă, etc. Ei au subliniat că acest curs ar putea fi recomandat drept curs opţional pe care universitatea l-ar putea oferi pentru toţi studenţii deoarece acest curs i-ar pregăti pentru a promova lecţii de educaţie civică cu elevii, fiind profesori în viitor – aşa cum începînd cu luna septembrie a.c. educaţia civică este un curs obligatoriu în clasele 1-12.

Cursul sus-menţionat a fost promovat de A.O. „Centrul pentru Educaţie Continuă” în parteneriat cu Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „A.Russo” din Bălţi cu suportul financiar al Ambasadei SUA.

Leave a Reply