St.Valentine’s Day at FELT School

The lesson on St. Valentine’s Day given by Daniela Murguleț on 12 February 2010 to a group of first- and second- year students of the Faculty of Foreign Languages and Literatures of Alecu Russo Bălți University within the framework of FELT School program was a lively informative and communicative lesson with a lot of various […]

Simpozion de Promovare a Voluntariatului

În dimineaţa zilei de 5 februarie 2010, un grup de voluntari ai asociţiei “Centrul pentru Educaţie Continuă” au întîmpinat profesorii şi studenţii de la Faculatea Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „A. Russo” din Bălţi pentru a le atrage atenţia la expoziţia de fotografii, cărţi, prezentări flipchart expuse în cadrul simpozionului „Voluntariatul ca Formă de Dezvolatre […]