Simpozion de Promovare a Voluntariatului

În dimineaţa zilei de 5 februarie 2010, un grup de voluntari ai asociţiei “Centrul pentru Educaţie Continuă” au întîmpinat profesorii şi studenţii de la Faculatea Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „A. Russo” din Bălţi pentru a le atrage atenţia la expoziţia de fotografii, cărţi, prezentări flipchart expuse în cadrul simpozionului „Voluntariatul ca Formă de Dezvolatre Profesională şi Cetăţenie Activă” şi încurajîndu-i să se alăture acestei echipe purtînd pentru o zi un ecuson pe care este scris: NOI PROMOVĂM VOLUNTARIATUL CA FORMĂ DE DEZVOLATRE PROFESIONALĂ ŞI CETĂŢENIE ACTIVĂ.

Alţi doi volunari de la organizaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” din mun. Bălţi propun studenţilor materiale promoţionale despre diverse proiecte în acţiune şi oportunităţi de voluntariat în cadrul organizaţiei menţionate.

Expoziţia de fotografii “Eu Promovez Educaţia Civică” a oferit posibilitatea de a înţelege mai bine cum voluntarii Şcolii Viitorilor Profesori de Limba engleză pot promova activizmul civic organizînd activităţi extracurriculare în limba engleză pentru diferite grupuri de copii în situaţie de risc în cadrul evenimentului “Zilele Contibuţiilor Comunitare”. Un alt exemplu de promovare a educaţiei civice a fost şi expunerea colecţiei de fotografii pregătită de Centrul pentru Drepturile Copiilor şi Tinerilor, Secţia Familie şi Tineret din mun. Bălţi în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri din Chişinău cu suţinerea programului UNICEF cu ocazia aniversării a 20 de ani de la Convenţia Privind Drepturile Copilului.

Aşa a început simpozionul care a fost organizat în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” implimentat cu susţinerea finaciară a Ambasadei SUA în Moldova.

Evenimentul a cuprins deasemenea organizarea a două seminare tematice şi o masă rotundă.

În cadrul primului seminar „Programe şi Proiecte de Educaţie Civică Implementate în R. Moldova” participanţii au fost informaţi despre diverse proiecte care promovează educaţia civică în rîndurile tinerilor, au facut cunoştinţă cu structura cursului de educaţie civică promovat în cadrul celei dea doua ediţii a Şcolii Viitorilor Profesori de Limba Engleză, materialele elaborate şi resursele selectate pentru promovarea acestui curs, printre care au fost şi jocuri interactive, şi prezenteri flipchart, prezentări Powerpoint şi video, dar şi articolele publicate pe diverse portal-uri şi blog-uri prin intermediul cărora s-a realizat mediatizarea cursului şi a întregului proiect.

Participanţii au avut ocazia deasemenea să facă cunoştinţă cu doi voluntari de la organizaţia Amnesty International Bălţi, care au informat participanţii despre expeienţa notorie a acestei organizaţii în domeniul drepturilor omului şi i-au invitat să se implice în diverse activităţi de voluntariat alături de acest grup de iniţiativă.

În cadrul celui dea-al doilea seminar, Jonathon Ryan French şi Shannon Marie Cagney, voluntarii Corpului Păcii Moldova, din programul Predarea Limbii Engleze, au invitat persoanele prezente la sesiune să se implice în diverse activităţi la tematica „Creativitatea în procesul de învăţare a limbii engleze”. Avînd în consideraţie resursele foarte limitate pe care un profesor de limba engleză le are la dispoţie, prezentatorii au intrigat participanţii prin diverse activităţi creative ce pot fi utiliate în procesul de predare a limbii engleze în şcolile din ţară.

Programul a continuat cu organizarea mesei rotunde „ Ediţia a doua a Şcolii Viitorilor Profesori de Limbă Engleză şi Perspectivele de Viitor” unde reprezentanţi ai instituţiilor partenere de la Faculatatea Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „A. Russo” din Bălţi, Centrele „Sotis” şi „Drumul spre Casă” din mun. Bălţi şi Liceul Teoretic Bălăureşti din satul Bălăureşti, raionul Nisporeni, precum şi studenţii voluntari în cadrul acestei ediţii au discutat despre rezultatele obţinute şi sugestiile de îmbunătăţire a progaramului pe viitor.

Eveminemul a fost încheiat prin înmînarea certicicatelor de participare intituţiilor partenere, studenţilor volunatri dar şi asociaţiilor obşteşti şi agenţilor economici din ţară care au susţinut ediţia a doua a proiectului prin diverse contribuţii comunitare. Printre acestea trebuie să menţionăm contribuţiile voluntarilor Corpului Păcii Moldova, Programul de Dezvoltare Comunitară şi Organizaţională şi Programul de Predare a Limbii Engleze, asociaţiei „Tineriii pentru Dreptul la Viaţă” din mun. Bălţi, Centrul pentru Drepturile Copiilor şi Tinerilor din mun. Bălţi, grupului de iniţiativă „Amnesty International Balti” şi agenţii economici SRL „Nordlinks” şi SRL „Viserv-Computers” din mun. Bălţi.

Leave a Reply