Anunt de angajare: Contabil

A. O. “Centrul pentru Educatie Continua” anunta lansarea concursului pentru pozitia vacanta de contabil.

Cerinţele postului:

  1. Reprezintă asociatia, alături de presedinte în relaţii cu agenţiile de finantare ale proiectelor asociatiei, agentii economici, donatorii, sponsorii proiectelor asociatiei,etc.
  2. Intocmeşte bugete in cadrul proiectelor;
  3. Efectuează, organizează şi conduce operaţiunile contabile pentru asociatie;
  4. Organizeaza inventarierea bunurilor asociatiei;
  5. Intocmeste si prezinta organelor de resort rapoartele necesare;
  6. Participa la intocmirea rapoartelor financiare pentru agentiile finantatoare;
  7. Reprezinta asociatia in timpul auditului;

Condiţii generale de participare la concurs

1)   are cetăţenia Republicii Moldova;

2)    cunoaşte limba de stat;
Condiţii specifice de participare la concurs

1)   studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau masterat;
2)   vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani;
3)   cunoştinţe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, 1C.

Acte necesare pentru depunerea dosarului de înscriere:
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Curriculum vitae;
8. Scrisoare de intenţie (oferta candidatului) (optional);
9. Recomandare de la locul de muncă anterior/de baza (optional);
Actele prevăzute la punctele 2 si 3 vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.

Puteti expedia initial aceste documente prin email, dar ulterior va rugam sa le aduceti  la sediul organizatiei noastre in ziua interviului..

Etapele de concurs:
Depunerea dosarelor de înscriere prin  email (apply.felt.school@gmail.com): 19.09.2012 –  1.10.2012;
Selecţia dosarelor de înscriere: 2.10.2012;

Doar persoanele presectate vor fi invitate la interviu pe data de 3 octombrie 2012.

Editia a 5-a a proiectului “Scoala Viitorilor Profesori de Limba Engleza” este implimentat cu sustinerae financiara a aAmbasadei SUA, Fundatiei “Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” si contributii comunitare.

 

Leave a Reply