Concurs de aplicare: Limba Engleza – Instruire Interactiva si Distractiva

Limba Engleză – Instruire Interactivă şi DistractivăSeptembrie 2014 – Mai 2015  Termen extins: pînă la 06.09.2014
 
clown.amer.father
 Acest proiect are drept scop îmbunătăţirea procesului de predare a limbii engleze la nivelul claselor primare contribuind la

 • îmbunătăţirea competenţelor de predare ale profesorilor de limba engleză;
 • dezvoltarea abilităţilor metacognitive ale elevilor;
 • îmbunătăţirea resurselor didactice adiţionale pentru predarea limbi engleze în clasa a 1-a sau a 2-a.
 Oportunităţi:

 • Fişe şi jocuri didactice în limba engleză oferite gratis şcolilor pilot;
 • Curs de dezvoltare profesională continuă pentru profesorii de limba engleză participanţi în cadrul proiectului;

 

 

 

 

 

 

 

Cerinţe de aplicare:

 • Formularul de aplicare;
 • Scrisoare de intenţie;
 • CV-ul profesorului de limba engleză;
 • Portofoliul resurselor elaborate în cadrul proiectului FELT School (pentru profesorii care au participat la scoala de vara în 2014);
 • 3 proiecte didactice bazate pe intruirea interactiva implimentate in clasa a 2-a (profesorii care nu au participat la scoala de vara;

 

Procedura de aplicare:Vă rugam sa arhivati si sa expediaţi toate documentele necesare pe adresa: apply.felt.school@gmail.com

 

Anuntarea rezultatelor se va efectua pînă la data de 15 Septembrie 2014 prin email.

 

 

 

  Acest proiect este implimentat cu suportul financiar al Fundaţiei „Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

***

 

OP2.4: Limba Engleză – instruire interactivă şi distractivă

septembrie 2014 – mai 2015

Formular de aplicare a instituţiilor partenere

 

Date despre instituţie

Denumirea instituţiei:

Adresa:

Numele directorului:

Telefon/anticameră:

Telefon/director:

Email:

 

Predarea limbii engleze în clasele primare pe parcursul anului academic 2014-2015:

 

Clasa a 1-a

Numărul de elevi:                 Inclusiv elevi din familii social vulnerabile:

Resurse didactice disponibile:

Numele profesorilor care vor preda limba engleză acestui grup:

 

Clasa a 2-a

Numărul de elevi:                Inclusiv elevi din familii social vulnerabile:

Resurse didactice disponibile:

Numele profesorilor care vor preda limba engleză acestui grup:

 

Cadrele didactice care solicită participarea în cadrul proiectului FELT School:

Numele cadrului didactic:

Experienţa de muncă:      ani

Gradul didactic:

Studii:

 • Denumirea universităţii absolvite:
 • Facultatea:
  Specialitatea:
 • Anul absolvirii:

 

 

 

Comitetul părintesc care reprezintă clasa/ clasele pilot care solicit colaborarea în cadrul acestui proiect.

Nume /Prenume

Telefon:

 

Nume /Prenume

Telefon:

 

Nume /Prenume

Telefon:

 

 

Colaborarea în vederea îmbunătăţirii procesului de predare a limbii engleză şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice:

Pe parcursul anului de studii 2014-2015 instituţia va colabora cu instituţii de stat, organizaţii sau programe naţionale sau internaţionale cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea procesului de predare a limbii engleză şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice.       □Da                □Nu

 

Descrierea succintă (100-150 cuvinte):

 

 

Aşteptările Dvs. de la colaborarea în cadrul proiectului FELT School:

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoana delegată pentru a reprezenta insituţia noastră în cadrul proiectului este:

Nume /Prenume

Telefon:

 

 

 

 

Detalii despre oportunităţile de a călători la Bălţi:

Distanţa pînă la Bălţi: _________   km

Orarul autobuzul:

Preţul unei calatorii cu autobuzul (intr-o singură direcţie):

Orarul trenul:

Preţul unei calatorii cu trenul (intr-o singură direcţie):

Alte oportunităţi:

 

 

 

 

Data completării formularului:

 

Director:                                              Semnătura: ______________________________          L.Ş.

 

 

Cadrul didactic:                                    Semnătura: ______________________________

 

 

Leave a Reply