Happy New Year!

Dear partners, colleagues, pupils, and friends,

Due to our fruitfull collaboration and the financial support of the Foundation “Liechtenstein Development Service”, 2017 has been an amasing year with a lot of continuing education opportunities and teacher trainings, new ELT resources, exchange visits, co-teaching activities, EL courses,  ESP lessons and cooking workshops at the VET schools and other important achievements.

felicitare cu brad2017

Hope your New Year is filled with success, health, prosperity, new projects and happiness. Happy New Year!

Wishing you a wonderful year ahead!

Best wishes,

FELT School Team

Interviu în limba engleză după fiecare sesiune a clubului gasronomic

Începând cu luna ianuarie 2018, toți elevii care participă la sesiunile clubului gastronomic vor participa la un inerviu în limba engleză. Acesta va fi un exercițiu de simulare care va ajuta elevii să vorbească despre experiența de pregătire a bucatelor în cadrul atelierelor gastronomice și va contribui la extinderea oportunităților de practicare și studiere a limbii engleze.

Activitatea a fost inspirată de interviul de recrutare a elevilor de la școlile profesionale preselectați pentru a participa la vizita de schimb de experieță de la IPSSEOA ,,K. Wojtyla” din Catania, Sicilia.

Interviul a fost condus de dna Anna Chiarenza, profesoară de limba engleză de la instituția parteneră din Italia la data de 22 decembrie 2017. La interviu au fost invitați 3 elevi de la școala profesională din Cupcini, un elev de la  școala profesională din Ștefan Vodă și un elev de la un liceu din Bălți, membru al clubului gastronomic.

Aceasta a fost o experiență de învățare extraordinară atât pentru elevi cât și pentru profesorii lor. Interviul a creat oportunitatea de a comunica cu profesori de la instituția parteneră în limba engleză utilizând tehnologiile informaționale, de a participa la un interviu de evaluare a abilitaților de vorbire în limba engleză și a primi un feedback în forma scrisă.

Elevii au mărturisit că interviul le-a demonstrat că limba engleză este un instrument de comunicare care le poate oferi o diversitate de oportunități de dezvoltare personală și profesională și că au necesitatea de a accesa mai multe resurse și activități extracurriculare pentru a-și îmbunătăți abilitatăle de vorbire în limba engleză.

Profesorii au analizat răspunsurile elevilor și au propus o listă de sugestii pentru a extinde oportunitățile de învățare a limbii engleze pentru elevii de la școlile profesionale care activează în domeniul astronomiei și a integra activități de învățare focusate pe abilitățile de comunicare în procesul de studiere a limbii engleze.

Astfel, începând cu luna ianuarie 2018, toți elevii care participă la sesiunile clubului gastronomic vor participa la un interviu în limba engleză după atelierele gastronomice și vor discuta despre bucatele pregătite. Astfel, se adaugă încă un element important din ciclul elaborare-integrare- evaluare a resureslor didactice pentru cursul de limba engleză pentru gastronomie precum și din procesul de predare-învățare-evaluare.