Doi profesori au obținut indicatorul de performanță C5 în cadrul programului de internship.

Aducem sincere felicitări dnei Mariana Gorpati, profesoară de limba engleză la Liceul ,,M. Eminescu”, Hâncești și dnei Ciorescu Elena, profesoară de limba engleză la Gimnaziul Bălăurești cu ocazia realizării indicatorului de performanță C5 în cadrul programului de internship „Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare”. Indicatorul de pereformanțî C5 cuprinde realizarea a minim 5 evaluări orale […]