Doi profesori au obținut indicatorul de performanță C5 în cadrul programului de internship.

Aducem sincere felicitări

dnei Mariana Gorpati, profesoară de limba engleză la Liceul ,,M. Eminescu”, Hâncești și dnei Ciorescu Elena, profesoară de limba engleză la Gimnaziul Bălăurești

cu ocazia realizării indicatorului de performanță C5 în cadrul programului de internship „Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare”.

Indicatorul de pereformanțî C5 cuprinde realizarea a minim 5 evaluări orale la limba engleză documentate prin video inregistrări cu elevii clasei a 2 –a de la instituția în care activează.

Activitatea de predare- evaluare a avut loc în semestrul I al anului de studiu 2017 – 2018 și profesorii au beneficiat de suportul didactic gratuit, sesiuni de instruire, asistență în predarea limbii engleze la clasa a 2-a promovând activități de co-predare  ca parte a curriculei școlare cu un profesor cu experiență. Dna Aliona Goroholschi, profesoară de limba engleză la Gimnaziul ,,M.Viteazul” din or. Hâncești a fost partenera care a ghidat activitatea dnei Mariana Gorpati, iar dna Daniela Murguleț a ghidat activitatea dnei Elena Ciorescu.

Fiecare grup pilot a primit gratuit, prin act de primire-predare, seturi de fișe didactice elaborate în cadrul proiectului FELT School. Astfel fiecare elev a participat la activități de învățare interactive utilizând fișele didactice în mod sistematic în cadrul lecțiilor de limba engleză. În plus, elevii și-au format abilități metacognitive care contribuie la realizarea obiectivului de a promova activități de predare centrate pe elev.

A.O. ,,Centrul pentru Educație Continuă” a elaborat și implimentează o strategie de motivare a profesorilor să aplice metode centrate pe elev în procesul de predare a limbii engleze. Instrumentul elaborat  se numește ,,Scara Loialității” și cuprinde 3 nivele cu indicatori de performanță. Prima treaptă, numită Nivelul A cuprinde 12 indicatori de performanță, Nivelul B cuprinde 22 indicatori de performanță; Nivelul C cuprinde 11 indicatori de performanță. Fiecărui indicator de performanță i se atribuie un anumit punctaj și profesorii primesc fișe didactice cu titlu gratuit în valoarea punctajului acumulat.

Activitatea în cadrul programului de internship va continua și pe parcursul semestrului 2 de studiu.

Proiectului FELT School contribuie la îmbunătățirea procesului de predare a limbii engleze în Republica Moldova și este realizat cu suportul financiar al fundației ,,Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

 

Leave a Reply