Politica de pastrare a datelor cu caracter personal.

A. O ,,Centrul pentru Educatie Continua” se obliga sa asigure pastrarea datelor  cu caracter personal in conformitate cu legea Nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 492     Data intrarii in vigoare : 14.04.2012.

Prezenta lege creează cadrul juridic necesar aplicării Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Sistemul de colectare a datelor in cadrul procesului de aplicare a candidatilor la cursurile de limba engleza, oragnizate de asociatia noastra, nu sunt diseminate altor părți terțe.

Leave a Reply