Evaluarea Criterială prin Descriptori

La data de 30 aprilie 2018 9 profesori de limba engleză din 8 instituții școlare din raioanele Briceni, Soroca, Ungheni, Leova și Cantemir au participat la un atelier de lucru privind evaluarea criterială prin descriptori.

În următoarele două săptămâni profesorii vor integra un set de fișe didactice în cadrul lecțiilor de limba engleză organizând evaluarea formativă interactivă în grupul țintă de elevi de la școala în care activează.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului FELT School nr 414_2015/2018 cu suportul financiar al Fundației Serviciul de Dezvolatre din Liechtenstein.

Evaluarea criterială la limba engleză în clasa a II-a

A O ,,Centrul pentru Educație Continuă” invită profesorii de limba engleză la 2 ateliere:

 • Evaluarea criterială prin descriptori la limba engleză, clasa II-a &
 • Evaluarea formativă interactivă la limba engleză, clasa II-a.

Data:Luni, 30 aprilie ( 10:30- 13:30)

Locul: Balti,  (instituția gazdă va fi anunțată la telefon în baza numărului de participanți)

Cheltuielile de deplasare și pauza de ceai este asigurată de organizatori. Pentru rambursarea cheltuielilor de deplasare e necesar să prezentați biletul de casă sau cu ștampilă și buletinul de identitate.

Participanții vor primi un cadou cu seturi de fișe didactice dacă

1. Participă activ la atelierele din 30 .04.2018,

2.  Aplică cunoștințele noi obținute pentru a pilota un set de fișe didactice  în grupul țintă de elevi ai cl a 2-a din instituția în care activează în perioada 2-15 mai 2018. Setul poate fi utilizat pentru a învăța elevii cum să învețe prin intermediul jocului didactic sau în procesul de evaluare formativă interactivă. Setul se eliberează la data de 30.04.2018 în baza actului de primire -predare (setul elevului x 8-10 exemplare) .

3. Participă la sesiunea de evaluare a programului de Internship ,,Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare” care va fi organizat la biblioteca publică din incinta complexului istorico-arhitectural Manuc Bei din or. Hâncești  la 25 mai 2018 și primește

 • certificatul de participare la atelierele de lucru și de utilizarea cu succes a setului de fișe didactice în grupul pilot în cadrul evaluării formative interactive și
 • setul profesorului (un set la alegere din limita stocului disponibil la eveniment).  Organizatorii vor asigura acoperirea cheltuielilor de deplasare și pauză de ceai pentru profesori.Agenda preliminară a evenimentului este disponibilă aici:https://drive.google.com/file/d/1oGzTJvgAKZS9pQgaephil6EQdKn9ym05/view?usp=sharing

 

Atelierele de lucru din 30.04.2018 și 25.05.2018 fac parte din seria de activități desfășurate în cadrul proiectului FELT School cu suportul financiar al fundației ,,Serviciul de Dezvolatre din Liechtenstein”.

Pentru a vă înscrie la aceste activități ne puteți contacta

 • la nr de telefon 06 99 06 154 sau
 • prin intermediul paginii de facebook (Daniela Murgulet sau FELT School)

Termen de înscriere la atelierul din 30 aprilie: duminică (29.04.2018), ora 15:00

Vizita de schimb de experiență la o școala din Grecia pentru elevii claselor a 4-a și a 6-a

În atenția părinților care doresc să investească în activități educaționale, oportunități de  îmbunătățire a abilităților de vorbire a limbii engleze, utilizarea instrumentelor online de învățare și  program cultural în inima Atenei!

Elevii vor primi:

 • acces gratuit la activități gratuite de lectură ghidată în limba engleză (Bălți: 3 ore pentru fiecare grup de 10 elevi);,
 • pachetul de instruire gratuit,
 • acces gratuit la platforma online timp de 3 luni (15 ore pentru fiecare participant);,
 • instruire gratuită cu privire la modul de utilizare a instrumentelor online,
 • certificat de participare pentru minimum 10 ore de instruire,
 • acoperirea parțială a cheltuielilor de participare pentru 1-2 elevi și profesori  la schimbul  de experiență de la școala parteneră din Grecia, în valoare de minim 70% din venitul din taxele de înscriere.

Participanții trebuie să acopere cheltuielile de călătorie și de buzunar (alimentare) pentru activitățile organizate la Bălți.

Participanții interesați să participe la programul de schimb de experiență din Grecia și să plătească integral taxa de participare de 300 €, pot achita taxa de participare  în MDL prin ordinul de plată bancar în baza contractului încheiat cu AO. Centrul pentru Educație Continuă.

Termen limită pentru aplicare. Locuri limitate disponibile. Procedura: Primul venit, primul servit.

Date importante și evenimente viitoare:

23 aprilie 2018: lansarea anunțului pentru profesorii, elevii și școlile care doresc să se alăture proiectului;

29 aprilie-1 mai: Activități extracurriculare de lectură ghidată într-un mediu de clasă real (Bălți: total 3 ore pentru fiecare grup de 10 elevi);

5-12 mai 2018: vizita de schimb de experiență la școala primară nr. 11 din Pireus, Grecia, inclusiv activități de lectură și concursuri de lectură ghidată;

Toți elevii trebuie sa aibă procură pentru a desemna profesorul responsabil de fiecare elev pe parcursul vizitei de schimb de experiență.

Participanții interesați să participe la programul de schimb de experiență din Grecia și să plătească integral taxa de participare de 300 €, pot achita taxa de participare  în MDL prin ordinul de plată bancar.  

25 mai 2018: lansarea unei broșuri de lectură ghidată la biblioteca publică de la Muzeul Manuc Bey, Hancesti. Evenimentul este organizat în colaborare cu proiectul FELT  School nr. 414-2015-2018 și Direcția Cultură și Turism, Consiliul Raional din Hâncești.

Agenda preliminară a evenimentului este disponibilă aici:

https://drive.google.com/file/d/1oGzTJvgAKZS9pQgaephil6EQdKn9ym05/view?usp=sharing

Elevii vor achita o taxă de înscriere care va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de transport Balti- Hancești- Balti.

1-15 iunie &
1-15 iulie 2018: Activități extracurriculare în lectură ghidată într-un mediu de clasă online (15 ore pentru fiecare participant);

Procedura de aplicare.

Pentru înscrierea în proiect se va plăti o taxă de înscriere de 115 MDL.

Ordinul de plată poate fi solicitat prin e-mail la adresa apply.felt.school@gmail.com. și este disponibil prin acest link: https://drive.google.com/file/d/1wH7DJdWuJx75qyf0PNYdaXfQDciueN6c/view?usp=sharing

Puteți efectua această plată la orice sucursală a băncii Victoriabank.

 

Important! Dacă un profesor sau părinte dorește să achite taxa de înscriere pentru mai mulți elevi, atunci toți elevii trebuie menționați în ordinul de plată .

Costurile din taxa de înscriere vor fi folosite pentru a acoperi costurile a doi elevi și profesori care vor participa la schimbul de experiență de  la școala parteneră din Grecia.

 

Detalii

Asociația Centrul de Educație Continuă are plăcerea de a anunța un apel pentru parteneri din Moldova care se vor alătura proiectului High Tech High Content English (HTHCE).

HTHCE își propune să contribuie la creșterea activităților extracurriculare de lectură ghidată în limba engleză pentru elevii din clasele a 4-a și a 5-a de la școlile din RM,  integrarea și utilizarea instrumentelor online în sala de clasă, încurajarea conținutul cursului de limba engleză generat de studenți și evidențierea studierii auto-dirijate ca o strategie de integrare a învățării centrate pe elev în procesul de predare.

Proiectul este implementat în colaborare cu școala primară nr. 11 din Piraeu, (Atena) Grecia.

Rezultatele proiectului

O platformă educațională online este utilizată pentru a oferi partenerilor educaționali oportunități de învățare online și sprijin pentru oportunități de învățare mai competitive în următorii 2 ani.

High Tech High Content English este un proiect care aduce activități de lectură ghidată și instrumente online pentru studierea individuală precum și colaborare interculturală între elevi, profesori, școlile și bibliotecile publice din Moldova și Grecia;

Profesorii de limba engleză oferă o alternativă a procesul ierarhic de luare a deciziilor în sistemul educașional integrând strategii de colaborare și conținut ce reflectă vocile elevilor.

Descriere scurtă

HTHCE își propune să contribuie la

 • creșterea numărului de activități extracurriculare privind lectura ghidată în limna engleză, cu un program ce include povești clasice, legende din mitologia greacă, reviste online și bloguri pentru copii.
 • utilizarea eficientă a instrumentelor online  în sala de clasă,
 • Feedback asupra resurselor și rezultatelor obținute din partea părinților, profesorilor, elevilor.

Elevii și profesorii din Moldova și Grecia contribuie la dezvoltarea instruirii digitale și participă la activități și concursuri de lectură ghidată.

Profesorii de limba engleză și elevii vor participa la un schimb de experineță la școala parteneră din Grecia.

Utilizarea instrumentelor online de învățarea va contribui la dezvoltarea abilitaților de studiere a limbii engleze și motivația spre învățare a elevilor cu un ulterior impact asupra dezvoltării personale și profesionale.

Iată ce spun colegii noștri din Grecia despre acest eveniment:

marketing.feedback2

Contactați-ne acum și rezervați-vă locul în acesată călătorie și experiență educațională de neuitat.

Organizatorii nu aplică taxe adiționale pentru serviciile acordate.

 

HTHCE Project: Call for Participants

The association ‘Continuing Education Center’ is pleased to announce a call for partner schools from Moldova which will join the High Tech High Content English (HTHCE) Project.

HTHCE aims to contributed to

 • increase the extracurricular activities in guided reading in English for the 4th and 6th form pupils from the partner schools,
 • integrate the use of  online tools and social media in the classroom,
 • encourage student-generated course content and emphasyse self-directed learning as a strategy to embrace learner centered approaches in teaching.

The project is implemented in collaboration with the 11th State Primary School of Piraeus, Greece.

marketing.feedback2

Project Outputs

An online educational platform is used to propel partner schools to connect in order to provide online educational opportunities, support each other in providing more competitive learning opportunities over the next 2 years.

High Tech High Content English is a project that brings guided reading activities and online tools for self-directed learning,  leadership and cross- cultural collaboration and a common context to drive changes at the educational partner schools and public libraries from Moldova and Greece;

EL teachers provide an alternative to the hierarchical decision-making process in teaching and promote collaborative strategies that incorporate student voices.

 

Short Description

HTHCE aims to contribute to increase use of student driven learning, online tools and social media in the classroom along with the guided reading activities in English focusing on classic tales, Greek mythology, and online kids‘ magazines and blogs.

The project uses an educational platform to share teaching resources among teachers, encourage the learners to add their own content in an adaptive learning environment, improve learners’ and optionally parents’ feedback via online boards and focus group discussions.

Pupils and teachers from Moldova and Greece develop digital literacy and participate in guided reading activities and contests in a real and online classroom setting.

EL teachers and pupils will participate in an exchange visit at the partner school from Greece.

Using online tools and social media in the classroom will increase and potentially impact partner schools’ ability to engage students and motivate them to obtain better school results and will develop their motivation to learn, use self-directed learning and share more responsibility for their learning and their future personal and professional development path.

 

Important Dates & Upcoming events:

23 April 2018: launching the call for EL teachers, pupils and schools to join the project;

29 April- 1 May: Extracurricular activities in guided reading in a real classroom environment (Balti: 3 hours for each group of 10 pupils);

5-12 May 2018: Exchaneg visit at the 11th State Primary School from Piraeus, Greece, including guided reading activities and contests in a real and online classroom setting;

25 May 2018: launching an EL reader at the public library from Manuc Bey Museum, Hancesti. The event is organised in collaboration with the partner schools in the framework of the FELT School project 414-2015-2018, and the Council of Hancesti, Culture and Tourism Department.

1-15 June &

1-15 July 2018: Extracurricular activities in guided reading in an online classroom environment (15 hours for each participant);

Interested teachers, parents  having 4th and 5th form pupil’s may apply to the project.

mit_grec

Application Procedure.

In order to enroll in the project, interestde candidates should pay an enrollment fee of 115 MDL.

The payment order  should be claimed via the email at apply.felt.school@gmail.com. and is available on this link too: https://drive.google.com/file/d/1wH7DJdWuJx75qyf0PNYdaXfQDciueN6c/view?usp=sharing

You can easily make this payment at any branch of Victoriabank.

Important! if a teacher or a parent want to pay for more than one pupil, then all the pupil’s names should be mentioned in the payment order otherwise we will ask for additional confirmations from the persons who has made the payment regarding the pupils entitled to participate in the project.

The funds gathered from the enrollment fee will be used to cover printing cost of the ELT readers, administrative costs, as well as share the cost of 1-2 pupils and teachers who will participate in the exchange visit at teh partner school from Greece.

The participants will receive:

 • free guided reading activities,
 • the training pack for free,
 • free access to the online platform for 3 months,
 • free training on how to use the online tools,
 • certificate of participation for minimum 10 hours of training,
 • share the cost of 1-2 pupils and teachers who will participate in the exchange visit at the partner school from Greece minimum 70 % of the income from the enrollment fees.

 

Participants have to cover the travelling and pocket (meals) expenditures in order to come to the activities organised in Balti.

Participants interested to participate to the exchange visit and cover all the program expenditures by themselves have to pay a participation fee of 300 Euro. The participation fee is paied in MDL via the bank payment order.

 

Deadline for application.

Limited places available. First come, first served procedure.