Jocul didactic dezvoltă motivația de învățare a elevilor

La data de 17 mai 2019 a fost organizată ediția a doua a concursului Jocul Didactic în Limba Engleză.

38 de elevi ai claselor a 1-a și a 2-a au participat la concursul care a fost gazduit de Liceul Teoretic ,,George Coșbuc” din mun. Bălți.

Elevii au participat la diverse jocuri interactive în care au aplicat cunoștințele acumulate la limba engleză pe parcursul primului an de studiere a limbii engleze.

La finele concursului toți participanții au obținut un set de fișe didactice cu titlul gratuit, certificate de participare sau certificat care confirmă obținerea locului 1, 2 sau 3 în cadrul concursului.

Deținătorii locului 1 au concurat deasemenea pentru medalia ,,Bobocel Poliglot cu Inimă de Leu”. David Tomac, elev în clasa 1-a, care studiază limba engleză în cadrul activităților extrașcolare, este deținătorul acestei medalii.

Ciumac Lilia, reprezentantul L.T. ,,G.Coșbuc”,
Jaremy Male, membrul comisiei de evaluare în cadrul concursului, profesor de limba engleză la gimnaziul Căinarii Vechi, voluntar al Corpului Păcii,
Daniela Murgulet, coordonatorul proiectului FELT School, autorul seturilor de fișe didactice și elevii deținători ai locului 1 în cadrul concursului Jocul Didactic în Limba Engleză.

Cum se explică succesul jocului didactic? Jocurile interactive includ tehnici de apreciere a cunoștințelor și acordarea punctelor în baza fișelor obținute, precum și recunoașterea și aprecierea colegilor. Drept rezultat, fiind spriijniți de angajarea emoțională și volitivă, elevii depun un efort intelectual mai mare în studierea vocabularului tematic și structurilor gramaticale asimilate în contextul jocului. Posibilitatea de a se autocorecta pentru a obține fișa dorită și respectiv punctajul dorit contribuie la creșterea în sine a elevului, dezvoltarea abilităților de ascultare activă, comunicarea asertivă și dezvoltarea motivației spre învățare.

Fișele didactice sunt elaborate conform cerințelor curriculum-ului școlar și au fost publicate în cadrul proiectului FELT School nr 414_2015-2018, implimentat cu susținerea financiară a Fundației Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein.

Leave a Reply