Ofertă de cursuri și suport didactic în predarea limbii engleze în perioada estivală

Asociația obștească ,,Centrul pentru Educație Continuă” oferă cursuri în limba engleză cu titlul gratuit instituțiilor partenere care organizează școli de vară în acest an.

Oferta cursurilor și suportul de resurse didactice este discutată cu fiecare instituție în dependență de grupul de elevi, necesitățile lor și tematica școlii.

Cele mai solicitate resurse rămân a fi jocurile didactice și cercul dramatic.

În perioada 12 iunie- 12 iulie 2020, suntem bucuroși să contribuim la promovarea taberei de vara E-Vacanța organizată de Direcția Învățământ Soroca, unde avem oportunitatea de a co-preda cursul de limba engleză prin joc combinînd subtil și elemente de lectură ghidată unui grup de elevi din clasele a 3-a și a 4-a.

Elevii au oportunitatea să consolideze diverse teme în formă interactivă, să învețe a utiliza noi instrumente online și să-ți dezvolte astfel și abilitățile metacognitive, dar și să aplice structurile noi în contextul diverselor scenete care ajută elevii să se implice emoțional, să-și dezvolte curajul și încrederea în sine interpretând cu satisfacție diverse roluri.

Fișele și jocurile didactice au fost elaborate și publicate în cadrul proiectului FELT School implimentat cu suportul Fundației Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein, iar în această vară ele sunt oferite și în format online. Resursele pentru lectura ghidată sunt elaborate în cadrul programului Guided Reading in English, program dezvoltat cu sursele proprii ale asociației ,,Centrul pentru Educație Continuă”.

Pentru a solicita oferta de cursuri, instituțiile de învățământ sau grupurile de inițiativă format din părinți și dirigintele clasei primare, sunt rugate să ne contacteze la adresa: daniela.murgulet@feltschool.net

Acordul de colaborare poate fi accesat aici: https://docs.google.com/document/d/1swhThfhUZXBVy6MpyNDSExKkRiconXHfSL7ybu1hNSY/edit?usp=sharing

Acest raport narativ se completează de persoanele delegate în cadrul proiectului după implimentarea activităților. https://docs.google.com/document/d/1sqaTjMmaahP_n27ZmUmLhZf9xMbIf4oUrNjF7ShFcs4/edit?usp=sharing

Leave a Reply