8 credite de studiu pentru activitatea în cadrul proiectului FELT School

Natalia Cuculescu, studentă la anul IV la Universitatea  Alecu Russo din Balti, splecialitatea Limba Franceză și Limba Engleză, este prima student care a obţinut 8 credite de studiu din partea universităţii bălţene pentru activatatea în cadrul proiectului FELT School. Această experienţă a fost echivalată cu practica de iniţiere la limba B.

Revenită deja din Italia, Natalia îşi aminteşte cu drag de această experienţă şi încurajează şi alţi studenţi să aplice la şcoala de vară organizată în cadrul proiectului sus-menţionat.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

,,În anul 2013, fiind la anul trei de studii am aplicat la programul ,,Erasmus Mundus” și am cîstigat o bursă de studii pentru 6 luni la Universitatea ,,Alma Mater Studiorum” din Bologna. Perioada de studii în Italia urma să coincidă cu ultimul an de studiu la Universitatea de Stat ,,A. Russo”. Deşi îmi planificasem cursurile pe care vroiam să le urmez în Italia pentru a putea obţine credite transferabile cînd voi reveni la universitatea bălţeană, mai aveam încă un obstacol care îmi punea în nesiguranţă plecarea mea la universitatea din Bologna. Eu nu puteam să plec la studii în Italia fără a face practica pedogogică care era preconizată pentru anul IV de studii la Universitatea de Stat ,,A. Russo”, exact în perioada cînd eu urma să studiez in Italia.

Fericită dar şi puţin disperată, încercam să caut o soluţie. Am aflat despre oportunitatea de a aplica la şcoala de vară ,,Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare”, organizată în cadrul proiectului FELT School.  Astfel, în perioada 18 iulie – 3 august 2014 am avut fericita ocazie să lucrez alături de echipa proiectului FELT School şi 14 profesori de limba engleză din diverse şcoli din ţară.

Şcoala de vara  s-a desfăşurat în două instituţii. Atelierele de lucru, seminarele metodice şi sesiunile de planificare erau promovate la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi. Apoi au urmat sesiunile de observare şi predare a lecţiilor, şi sesiunile de feedback care s-au desfaşurat în incinta Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri” , mun. Bălţi.

M-au impresionat mai multe lucruri şi mi-au format o placută amintire a primei mele experienţe de predare a limbii engleze. Mi – a făcut o deosebită plăcere să elaborez proiecte didactice alături de profesori, să mă simt membru al unei echipe organizate şi motivate, să particip la ateliere de lucru şi să învăt lucruri noi privind elaborarea materialelor didactice sau utilizarea exerciţiilor din programarea neuro-lingvistică în domeniul predării limbii engleze, să-mi îmbunătăţesc cunoştinşele privind particularităţile psihologice ale elevilor din clasele primare, să predau lecţii fiind asistată de 5 – 7 profesori, să primesc şi să ofer feedback colegilor, să utilizăm jocuri şi fişe didactice în procesul de predare a limbii engleze.

Lucrul în grup împreună cu profesorii m-a mobilizat şi, odată cu implicarea şi zîmbetul elevilor,  mi-a reapărut încrederea că aş putea reuşi să fac faţă cerinţelor programului.

Multumesc profesorilor, organizatori şi participanţi la această tabără de vară pentru susţinere, încurajare şi colaborare. În special aş dori să le aduc sincere multumiri dnei Daniela Murguleţ, dnei Dina Puiu, dnei Natalia Vizitiu, dnei Corina Ceban, dnei Ana Spînu care m-au ajutat să finisez cu success acest program şi care ulterior a fost aprobat de catre Universitatea de Stat ,,A. Russo” din Bălţi, oferindu – mi 8 credite de studiu şi recunoscînd această experienţă drept practică de iniţiere la limba B. Astfel, am reuşit să fac faţă tuturor cerinţelor programului de mobilitate şi să plec la studii în Italia.

Recomand studenţilor să aplice la acest proiect pentru a – şi crea o experienţă valoroasă de predare a limbii engleze şi le urez organizatorilor realizari frumoase şi succese în organizarea următoarelor  ediţii a şcolii de vară.”

 

Proiectul ,,FELT School”, ed. a 6-a (2013 – 2015), este implimentat de A. O. ,,Centrul pentru Educaţie Continuă” în colaborare cu Catedra Filologie Engleză şi Germană, Universitatea de Stat  „A. Russo” din Bălţi şi 8 şcoli pilot din Republica Moldova. Acest proiect este susţinut financiar de Fundaţia „Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

FELT.SS2.logo2014

seminar tematic pentru profesorii din rn Falesti

La data de 15 Octombrie 2014, 25 de profesori de limba engleza din raionaul Falesti au participat la seminarul: “Elaborarea și aplicarea materialelor didactice vizuale în procesul de predare a limbii engleze la nivelul claselor primare”.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Profesorii de limba engleză au acumulat cunoştinţe noi privind criteriile de elaborare a fişelor didactice şi tehnici de utilizare a acestora în procesul de predare-evaluare a limbii engleze la nivelul claselor primare.

Dna Sîrbu Veronica şi dnul Dumitru Gruşca, doi profesori care au reprezentat şcolile pilot din raionul Făleşti ce integrează fişele didactice în procesul de predare-evaluare a limbii engleze la nivelul claselor a 2-a pe parcursul anului academic 2014-015, şi-au împărtăşit experienţa didactică privind utilizarea fişelor didactice şi rezultatele obţinute.

Dna Sîrbu Veronica a demonstrat rezultatele obţinute cu elevii clasei a doua de la gimnaziul Făleştii Noi, s. Făleştii Noi invitînd 6 elevi să participe la activităţi de evaluare în cadrul seminarului.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dnul Dumitru Gruşca a prezentat rezultatele obţinute cu elevii clasei a doua de la L. T. ,,Vasile Alecsandri”, s. Scumpia, rn. Făleşti prin intermediul secvenţelor video efectuate în cadrul orelor de limba engleză.

Încurajaţi să aplice cunoştinţele şi abilităţile noi în practica didactică, 10 profesori şi-au îmbunătăţit portofoliul la limba engleză primind gratis un exemplar a 3 seturi de fişe didactice:

 • The Legend of the English Vowels (ISBN 978-9975-916-40-0& ISBN 978-9975-916-66-0.)
 • Jobs (ISBN 978-9975-916-40-0 & ISBN 978-9975-916-68-4.)
 • My Toys ( ISBN 978-9975-916-40-0 & ISBN 978-9975-916-72-1)

 

Acest suport a fost acordat  în cadrul proiectului FELT School cu susţinerea financiară a Fundaţiei ,,Serviicul de Dezvolatre din Liechtenstein”.

Scolile pilot recrutate in cadrul proiectului FELT School

La data de 13 septembrie 2014 a avut loc sesiunea de înmînare a certificatelor participantilor scolii de vara: Predarea Limbii Engleze la Nivelul Claselor Primare.

La eveniment au participant 15 profesori de limba engleza de la diverse scoli din republica, 5 lectori superiori, reprezentanti ai Universitatii de Stat “A. Russo” din Bălţi, 12 elevi si parinţii lor.

In cadrul evenimentului elevii au demonstrat abilitatile de lucru cu fisele didactice in procesul de studiere a limbii engleze. Elevii au primit un set de fise gratis fiind incurajati sa continue sa participe la activitati interactive in procesul de studiere a limbii engleze.group.photoLa sfîrşitul sesiunii, au fost deasemenea anuntate scolile pilot care vor primi gratis seturile de fise didactice publicate in cadrul proiectului precum iar profesorii vor participa la seminare teamtice privind predarea centrata pe elev.

Lista scolilor pilot:

 

Nr. Numele profesorului Institutia Localitatea form
1 Cazacu Veronica Gimnaziul Chetriş s.Chetriş , rn. Făleşti 2nd
2 Sîrbu Veronica Gimnaziul Făleştii Noi s.Făleştii Noi, rn. Falesti 2nd
3 Gruşca Dumitru L.T. “Vasile Alecsandri” s. Scumpia,rn. Falesti 2nd
4 Man Eugenia L. T. „Măgdăceşti” s. Măgdăceşti, rn. Criuleni 2nd
5 Goroholski Aliona Gimnaziul “Mihai Viteazul” or. Hînceşti 2nd
6 Vizitiu Natalia L.T. “Lucian Blaga” mun. Balti 2nd and 1st
7 Ceban Nelea L.T. “George Cosbuc” mun. Balti 2nd
8 Machison Carolina L.T. “George Cosbuc” mun. Balti 2nd and 1st
9 urmeaza a fi confirmat L.T. „Maiakovschi” mun. Balti 2nd

 

 

 

Concurs de aplicare: Limba Engleza – Instruire Interactiva si Distractiva

Limba Engleză – Instruire Interactivă şi DistractivăSeptembrie 2014 – Mai 2015  Termen extins: pînă la 06.09.2014
 
clown.amer.father
 Acest proiect are drept scop îmbunătăţirea procesului de predare a limbii engleze la nivelul claselor primare contribuind la

 • îmbunătăţirea competenţelor de predare ale profesorilor de limba engleză;
 • dezvoltarea abilităţilor metacognitive ale elevilor;
 • îmbunătăţirea resurselor didactice adiţionale pentru predarea limbi engleze în clasa a 1-a sau a 2-a.
 Oportunităţi:

 • Fişe şi jocuri didactice în limba engleză oferite gratis şcolilor pilot;
 • Curs de dezvoltare profesională continuă pentru profesorii de limba engleză participanţi în cadrul proiectului;

 

 

 

 

 

 

 

Cerinţe de aplicare:

 • Formularul de aplicare;
 • Scrisoare de intenţie;
 • CV-ul profesorului de limba engleză;
 • Portofoliul resurselor elaborate în cadrul proiectului FELT School (pentru profesorii care au participat la scoala de vara în 2014);
 • 3 proiecte didactice bazate pe intruirea interactiva implimentate in clasa a 2-a (profesorii care nu au participat la scoala de vara;

 

Procedura de aplicare:Vă rugam sa arhivati si sa expediaţi toate documentele necesare pe adresa: apply.felt.school@gmail.com

 

Anuntarea rezultatelor se va efectua pînă la data de 15 Septembrie 2014 prin email.

 

 

 

  Acest proiect este implimentat cu suportul financiar al Fundaţiei „Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

***

 

OP2.4: Limba Engleză – instruire interactivă şi distractivă

septembrie 2014 – mai 2015

Formular de aplicare a instituţiilor partenere

 

Date despre instituţie

Denumirea instituţiei:

Adresa:

Numele directorului:

Telefon/anticameră:

Telefon/director:

Email:

 

Predarea limbii engleze în clasele primare pe parcursul anului academic 2014-2015:

 

Clasa a 1-a

Numărul de elevi:                 Inclusiv elevi din familii social vulnerabile:

Resurse didactice disponibile:

Numele profesorilor care vor preda limba engleză acestui grup:

 

Clasa a 2-a

Numărul de elevi:                Inclusiv elevi din familii social vulnerabile:

Resurse didactice disponibile:

Numele profesorilor care vor preda limba engleză acestui grup:

 

Cadrele didactice care solicită participarea în cadrul proiectului FELT School:

Numele cadrului didactic:

Experienţa de muncă:      ani

Gradul didactic:

Studii:

 • Denumirea universităţii absolvite:
 • Facultatea:
  Specialitatea:
 • Anul absolvirii:

 

 

 

Comitetul părintesc care reprezintă clasa/ clasele pilot care solicit colaborarea în cadrul acestui proiect.

Nume /Prenume

Telefon:

 

Nume /Prenume

Telefon:

 

Nume /Prenume

Telefon:

 

 

Colaborarea în vederea îmbunătăţirii procesului de predare a limbii engleză şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice:

Pe parcursul anului de studii 2014-2015 instituţia va colabora cu instituţii de stat, organizaţii sau programe naţionale sau internaţionale cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea procesului de predare a limbii engleză şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice.       □Da                □Nu

 

Descrierea succintă (100-150 cuvinte):

 

 

Aşteptările Dvs. de la colaborarea în cadrul proiectului FELT School:

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoana delegată pentru a reprezenta insituţia noastră în cadrul proiectului este:

Nume /Prenume

Telefon:

 

 

 

 

Detalii despre oportunităţile de a călători la Bălţi:

Distanţa pînă la Bălţi: _________   km

Orarul autobuzul:

Preţul unei calatorii cu autobuzul (intr-o singură direcţie):

Orarul trenul:

Preţul unei calatorii cu trenul (intr-o singură direcţie):

Alte oportunităţi:

 

 

 

 

Data completării formularului:

 

Director:                                              Semnătura: ______________________________          L.Ş.

 

 

Cadrul didactic:                                    Semnătura: ______________________________

 

 

Rezultatele scolii de vara: Predarea limbii engleze la nivelul claselor primare

In perioada 18 iulie -3 august 2014, 15 profesori de limba englza din diverse localitati din RM au participat la scoala de vara: Predarea limbii engleze la nivelul claselor primare. La eveniment a mai participat un student, viitor profesor de limba engleză, in vederea acreditarii acestei experiente drept  practica de initiere si un profesor de limba română.

Acest training a contribuit la imbunatatirea competentelor de predare a limbii engleze prin intermediul atelierelor de lucru, planificarea, promovarea si observarea lectiilor de limba engleza, sesiunilor de feedback, lucrul individual, elaborarea portofoliului de evaluare a activitatii didactice, schimbul de experienta intre profesori si discutia cu autorii manualelor scolare de limba engleza.

Profesorii si-au imbunatatit portofoliul la limba engleza primind 13 seturi de fise didactice publicate in cadrul proiectului FELT School pe parcursul anului 2013-2014.

30 de elevi au beneficiat de acest program frecventind gratis orele de limba engleza iar 10 părinti s-au alaturat elevilor si echipei de profesori contribuind la promovarea activităţilor de teambuilidng.

Evenimentul a fost organizat in incinta Universitatii de Stat “A. Russo” din Balti si Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” din Balti cu sportul financar ar Fundatiei “Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

SONY DSC