Seminar pentru Profesorii Responsabili de Disciplina Şcolară “Educaţia Civică

La data de 15 ianuarie 2010 A.O. “Centrul pentru Educaţie Continuă” va organiza un seminar pentru profesorii de la Liceul Teoretic Bălăureşti. Seminarul  este axat pe tema “Iniţiative de voluntariat pentru comunitatea locală” şi are drept scop familiarizarea participanţilor cu elaborarea, managmentul şi evaluarea unui program de voluntariat, precum şi tehnici şi metode de promovare a voluntariatului în rîndurile elevilor în cadrul disciplinei şcolare de educaţie civică.

Seminarul este organizat în cadrul “Şcolii Viitorilor Profesori de Limba Engleză”, proiect implimentat cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA.

Mi-a făcut plăcere să lucrez cu aceşti copii

Mă numesc Bahilov Anatolii şi am 21 de ani . Îmi fac studiile la Universitatea „A.Russo”, sunt în  anul 2 de studii la facultatea “Limbi și Literaturi Străine” . Am avut oportunitate sa fiu voluntar la FELT School 2009. Am lucrat la centrele „SOTIS” și “Drumul spre casă” ghidat de doamna profesoară Natalia Ostroman, care a fost mentorul meu. Acest timp petrecut cu copiii din aceste centre a fost o mare experiență  pentru mine. Noi nu am promovat doar lecții de limba engleză, noi am încercat să ne înprietenim cu copiii , să comunicăm , să-i ajutăm . Am încercat să Ie arătăm că ei nu sunt mai răi ca alți copii, că au capacități, că sunt în stare să facă multe lucruri. Acest proiect a fost important și pentru noi voluntarii deoarece am acumulat experiență de predare a limbii engleze, dar și pentru copii. Iată cîteva impresii ale unor copii din centrul “Drumul spre casă”:

Capral Bogdan , 12 ani (clasa 5)

Mi-au plăcut profesorii ,modul prin care ni-au învățat şi cîntecele. Aceste lecții m-au ajutat chiar la școală.După o lecție la FELT am avut la școală o lucrare pe cuvinte noi. Am primit 10 la lucrare fiindcă acele cuvinte le-am învățat la lecțiile la  FELT. Aș vrea să mai merg acolo.

Cernenco Cristina,12 ani (clasa 6)

Cred că fiecare ar vrea să ajungă acolo, e foarte interesant.Noi ne-am jucat , am cîntat, am învățat cuvinte noi . Mie personal aceste lecții m-au ajutat cu faptul că știu foarte multe cuvinte noi, pot citi mai liber și mai repede. Aștept cu nerabdare cînd voi putea merge din nou acolo.

Saco Catea,12 ani (clasa 6)

Acolo a fost super, am văzut niște oameni foarte buni. Mi-au plăcut mult jocurile, comunicarea, insărcinarile înteresante. Am avut și eu o lucrare la școală  în baza cuvintelor noi. Am primit 10 deoarece știam toate cuvintele de la lecțiile FELT,am scris lucrarea fără greșeli .Aș vrea să mai fie aceste lecții, sunt foarte interesante .

O vizită de monitorizare, o adevărată lecţie de educaţie civică, o adevărată lecţie de viaţă

Deja de o lună activez în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” în calitate de asistent de proiect. O lună, care pare a fi atît de puţin, dar cu atîtea evenimente memorabile, care m-au marcat într-un fel sau altul. Citeam undeva că pe parcursul întregii vieţi, cel mai bine,  memorizăm extrimităţile: mare – mic, bun – rău, alb – negru. Aşa mi s-a întîmplat şi mie: chiar şi azi îmi aduc aminte prima vizită de monitorizare la una din instituţiile partenere în cadrul proiectului. Era vineri, 4 decembrie, la Şcoala de Tip Internat pentru Copii Orfani şi Copii Rămaşi fără Îngrijirea Părinţilor, din mun. Bălţi, lecţie promovată de către două voluntare – Avricenco Tatiana şi Babără Olga – alături de dna Virsavia Marinescu, mentor în cadrul proiectului care a coordonat activităţile extracuriculare în limba engleză promovate la această insituţie în perioada noiembrie – decembrie 2009.

Cînd am intrat în sala de curs, era aproape de ora 3, oră care ar părea c-am tîrzie pentru o lecţie, mai ales pentru clasa a 5-a; dar, spre surprinderea mea, am văzut copii care aveau atîta bucurie în ochii lor şi păreau atît de fericiţi să ne vadă, că aveai impresia că ne aşteaptă întreaga zi. Stăteau la locurile lor, pregătiţi, cu caieţelele în faţă şi gata să noteze ceva nou în orice moment. Lecţia a trecut foarte repede, deşi a durat o  oră şi jumătate. S-a promovat într-o atmosferă veselă şi caldă, prin jocuri interactive şi exerciţii în limba engleză. Voluntarii au reuşit să capteze atenţia copiilor prin materialele elaborate de ei şi resursele achiziţionate prin intermediul grantului din partea Ambasadei SUA, fapt ce le-a permis copiilor să memorizeze foarte bine noul material, să se bucure de comunicarea prin joc cu voluntarii şi să se odihnească activ.

La finele lecţiei, copiii ne rugau să mai rămînem şi să ne mai jucăm cu ei, căci în aşa mod înţeleg mai bine şi memorizează mai uşor cele învăţate la lecţia de limba engleză şi în acelaşi timp se recrează. Ne-au spus că ne aşteaptă cu nerăbdare şi data viitoare şi ne-ai rugat să venim numaidecît.

Aşa a fost prima activitate la care am asistat, activitate ce m-a făcut să înţeleg adevărata valoare a acestui proiect care reuseşte să promoveze voluntaiatul ca formă de dezvoltare profesională şi cetăţenia activă dar şi dreptul copiilor din grupurile de risc la educaţie de calitate şi odihnă activă. Trebuie să mergi la Şcoala pentru Copii Orfani şi Copii rămaşi fără Îngrijirea Părinţilor din mun. Bălţi, să intri în orice clasă şi să priveşti în ochii acestor copii ca să înţelegi cît de importante sunt pentru ei activităţile extracurriculare organizate în cadrul proiectului „Şcoala Viitorlor Profesori de Limba Engleză”. Acesată vizită a fost pentru mine o adevărată lecţie de educaţie civică, o adevarată lecţie de viaţă.

Cu drag,

Alina Negru,

asistent de proiect

Cum apreciază studenţii un curs de educaţie civică

La data de 4 decembrie 2009 a fost organizată sesiunea de evaluare a cursului de educaţie civică promovat în perioada octombrie-noiebrie a.c. pentru studenţii voluntari în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor profesori de Limba Engleză”. La seminar au participat 15 din cei 20 de participanţi care s-au înscris iniţial la curs. Printre rezultatele acestui curs beneficiarii au menţionat că au înţeles ce înseamnă educaţia civică şi au obţinut cunoştinţele elementare pentru a participa la diverse discuţii axate pe teme de educaţie civică. Ei sunt deasemenea informaţi despre o diversitate de evenimente şi activităţi ce pot fi organizate pentru a promova educaţia civică şi programe de granturi ce ar finanţa aceste actiivtăţi. Studenţii au conştientizat importanţa instruirii viitorilor profesori în domeniul educaţiei civice şi au luat cunoştinţă cu metode de promovare a principiilor democratice în şcoală cum ar fi respectul, toleranţa, înţelegerea, rezolvarea conflictelor, cetăţenia activă, etc. Ei au subliniat că acest curs ar putea fi recomandat drept curs opţional pe care universitatea l-ar putea oferi pentru toţi studenţii deoarece acest curs i-ar pregăti pentru a promova lecţii de educaţie civică cu elevii, fiind profesori în viitor – aşa cum începînd cu luna septembrie a.c. educaţia civică este un curs obligatoriu în clasele 1-12.

Cursul sus-menţionat a fost promovat de A.O. „Centrul pentru Educaţie Continuă” în parteneriat cu Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „A.Russo” din Bălţi cu suportul financiar al Ambasadei SUA.

Simpozionul “Voluntariatul ca Formă de Dezvolatre Profesională şi Cetăţenie Activă”

La data de 5 februarie 2010 va avea loc simpozionul “Voluntariatul ca Formă de Dezvoltare Profesională şi Cetăţenie Activă”.  Simpozionul va fi organizat în incinta Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi.

Simpozionul va  cuprinde organizarea unei expoziţii de fotografii şi materiale elaborate în cadrul proiectului, o expoziţie de resurse (cărţi, CD-uri şi casete de predare a limbii engleze) achiziţionate în cadrul proiectului, 2 seminare (Asiciaţii Obşteşti care Promovează Educaţia Civică, şi Pregătirea Profesională a Voluntarilor în Cadrul unui Program), o masă rotundă unde vor participa reprezentaţi ai instituţiilor finanţatoare, partenerii proiectului şi studenţii voluntari unde se vor discuta rezultatele proiectului şi propuneri de îmbunătăţire a programului pentru ediţia următoare.

Participanţii vor putea deasemenea îndeplini 2 formulare pentru a participa la două concursiri organizate în cadrul simpozionului:

1.Eu Pledez pentru Educaţia Civică şi

2.Programul de Voluntariat a Şcolii Viitorilor Profesori de Limba Engleză.

La finele programului va fi organizată ceremonia de înmînare a certificatelor de participare partenerilor şi voluntarilor proiectului, precum şi extragerea formularelor de la concursurile sus-menţionate şi înmînarea premiilor (cărţi şi CD-uri în limba engleză) învingătorilor acestor 2 concursiri şi studenţilor voluntari în cadrul celei dea 2-a ediţii a şcolii.

Asociaţiile obşteşti şi organizaţiile de stat, dar şi persoanele fizice cointeresate de a participa la următoarea ediţie a şcolii sunt deasemenea invitaţi să participe la acest eveniment.

Evenimentul este oragnizat în cadrul celei dea doua ediţii a proiectului “Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” implimentat cu susţinerea finaciară a Ambasadei SUA.

Toţi doritorii de a participa la acest eveniment sunt rugaţi să se inscrie în lista participanţilor expediind un mesaj de confirmare pe adresa de email: felt_school@yahoo.com cu denumirea mesajului “Nume Dvs: Participant la Simpozion” pînă la data de 1 februarie 2010.