Profesorii susțin predarea interactivă

Asociația ,,Centrul pentru Educație Continuă” oferă o serie de fișe didactice pentru a facilita predarea interactivă a limbii engleze în clasele primare.

Fișele sunt disponibile atât în format A5, setul profesorului, cât și în format A7, setul elevului.

Grație rețelelor de socializare, profesorii de limba engleză vin să susțină acest proiect, partajând experiența lor de predare utilizând fișele didactice, ne ajută să creștem vizibilitatea acestor resurse și chiar achiziționează aceste fișe.

Orice achiziție este asemenea unei donații, unui grant care ne crește oportunitatea de a beneficia de serviiile contabile și a continua dezvoltarea acestor resurse.

Dorim să mulțumim profesorilor pentru susținere și, cu permisiunea dumnealor, să facem publică și informația privind achiziționarea fișelor deoarece credem că transparența este un element cheie a oricărui proiect, iar la finele anului vom publica și raportul de cheltuieli.

Lungu Svetlana- 778 lei 67 bani (achiziționat, tranzacție finisată)

Cibotaru Vasile – 531 lei 64 bani (achiziționat, tranzacție finisată)

Tarsin Daniela – 517 lei 80 bani (achiziționat, tranzacție finisată)

Antociuc Elena – 496 lei 20 bani (livrat, tranzacție finisată)

Cornei Ludmila -327 lei 72 bani (livrat, tranzacție finisată)

Grechin Inna – 1949 lei 19 bani (livrat, tranzacție nefinisată)

Hîncu Aliona – 1971 lei 79 bani (livrat, tranzactie finisata)

Vasile Cebotari- 538 lei 64 bani (achizitionat, tranzacție finisată)

Fișele didactice în limba engleză au fost elaborate, pilotate și publicate în cadrul proiectului FELT School în perioada anilor 2014-2018 grație suportului financiar al Fundației Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein.

Ulterior, asociația noastră a continuat dezvoltarea resurselor din surse proprii, inclusiv cursuri de limba engleză, care ne permiteau să investim în dezvoltarea resurselor interactive utilizând diverse instrumente și platforme online, însă perioada pandemiei a redus numărul elevilor și începând cu a doua jumătate a lunii mai 2020 am fost nevoiți să întrerupem contractul de deservire cu compania ce ne asigura serviciile contabile.

Mulțumim dnei Stela Grama și dnei Angelica Suhin pentru distribuirea postării și în grupul Pedagogilor Solidari. Suntem recunoscători și tuturor profesorilor care ne ajută să creștem vizibilitatea acestor resurse și să continuăm activitatea asociației noastre și în special a proiectului FELT School care are drept scop de a contribui la îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare a limbii engleze în Republica Moldova.

Ofertă de cursuri și suport didactic în predarea limbii engleze în perioada estivală

Asociația obștească ,,Centrul pentru Educație Continuă” oferă cursuri în limba engleză cu titlul gratuit instituțiilor partenere care organizează școli de vară în acest an.

Oferta cursurilor și suportul de resurse didactice este discutată cu fiecare instituție în dependență de grupul de elevi, necesitățile lor și tematica școlii.

Cele mai solicitate resurse rămân a fi jocurile didactice și cercul dramatic.

În perioada 12 iunie- 12 iulie 2020, suntem bucuroși să contribuim la promovarea taberei de vara E-Vacanța organizată de Direcția Învățământ Soroca, unde avem oportunitatea de a co-preda cursul de limba engleză prin joc combinînd subtil și elemente de lectură ghidată unui grup de elevi din clasele a 3-a și a 4-a.

Elevii au oportunitatea să consolideze diverse teme în formă interactivă, să învețe a utiliza noi instrumente online și să-ți dezvolte astfel și abilitățile metacognitive, dar și să aplice structurile noi în contextul diverselor scenete care ajută elevii să se implice emoțional, să-și dezvolte curajul și încrederea în sine interpretând cu satisfacție diverse roluri.

Fișele și jocurile didactice au fost elaborate și publicate în cadrul proiectului FELT School implimentat cu suportul Fundației Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein, iar în această vară ele sunt oferite și în format online. Resursele pentru lectura ghidată sunt elaborate în cadrul programului Guided Reading in English, program dezvoltat cu sursele proprii ale asociației ,,Centrul pentru Educație Continuă”.

Pentru a solicita oferta de cursuri, instituțiile de învățământ sau grupurile de inițiativă format din părinți și dirigintele clasei primare, sunt rugate să ne contacteze la adresa: daniela.murgulet@feltschool.net

Acordul de colaborare poate fi accesat aici: https://docs.google.com/document/d/1swhThfhUZXBVy6MpyNDSExKkRiconXHfSL7ybu1hNSY/edit?usp=sharing

Acest raport narativ se completează de persoanele delegate în cadrul proiectului după implimentarea activităților. https://docs.google.com/document/d/1sqaTjMmaahP_n27ZmUmLhZf9xMbIf4oUrNjF7ShFcs4/edit?usp=sharing

Mulligatawny’s Mulligrubs by Geraldine Temple

We would like to express our gratitude to Geraldine Temple, a native English speaker who lives in Buckinghamshire, England for her kind contribution to our online project ‘Guided Reading in English’.

Geraldine Temple had initially written the story ‘Mulligatawny’s Mulligrubs’ for her children, but now she has kindly accepted our invitation and read this story on our Facebook page and is available for free to our community.

Here are the suggested interractive activities that will guide you in your reading. Happy learning!

Evocation: What do you usually do when you don’t feel very well?

Realization of Meaning:

Ex. 1 Listen to the story ‘Mulligatawny’s Mulligrubs’ presented by Geraldine Temple on our Facebook page ‘Guided Readign in English’ and write down the characters.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2620773178139140&id=2235867883296340

Ex. 2 Can you choose the correct word? https://www.liveworksheets.com/nn325753en

Ex. 3 Read the story here and write a 3-4 sentence summary.

https://www.flipsnack.com/danielamurgulet/mulligatawny-s-mulligrubs-by-g-temple.html

Ex 4. Imagine the birds of the forest would like to send the message about the owl’s distress in a whispering voice. Read the story in a whispering voice as if you don’t want to wake up the baby birds.

Reflection:

Ex 6. Vocabulary worksheet (to be added soon)

How many words can you make with the letters in ‘Mulligatawny’?

How many rhymes can you make with ‘owl’?

Ex 7. Match the verbs (V1 &V2) https://learningapps.org/watch?v=ptu7sm7s220

The online project ‘Guided Reading in English’ is implemented by the Association ‘Continuing Education Center’ from the Republic of Moldova. The team is working on a volunteering basis to develop this project. On December , 2019, the project has been awarded the second place as a digital project at the national conferences of teachers form Moldova.

Donate your voice & motivate children to learn

GRE_2020 Application Form: https://forms.gle/63t1mrzDW9Y9rdcR7

Association: Continuing Education Center

Project: Guided Reading in English

Activity: live presentations reading a children’s book as part of our online programme Bedtime Stories

Achievemnts:

More than 50 children and their parents joined in our programme as a presenter of the programme Bedtime Stories in 2019;

a community of 600 children and parents get our valuable support via our facebook page and groups;

on December 7, 2019, our project was awarded the title of THE SECOND BEST DIGITAL PROJECT at the national conference from Moldova.

Elevii pot studia Engleza pentru Gastronomie online

Începând cu data de 28 februarie 2020, elevii școlilor profesionale din Republica Moldova pot studia limba engleză utilizând manualul publicat pentru specialitățile conexe domeniului gastronomie și resursele online integrate în acest curs.

Manualul ,,Engleza pentru Gastronomie” a fost publicat cu suportul financiar al Fundației Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein. Elevii, profesorii de limba engleză și maiștrii de la școlile partenere din Balti, Cupcini, Stefan-Vodă, Cahul, și Catania, Italia au fost implicați în ateliere de lucru tematice privind bucatele tradiționale moldovenești și italiene, iar fotografiile și secvențele video au fost utilizate pentru a elabora fișe didactice tematice și resurse online pentru acest curs.

La data de 28 februarie 2020 manualul și resursele online au fost pilotate înt-un grup țintă de elevi de la IP Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți.

Elevii au apreciat resursele utilizate precum și activitățile organizate pentru elevii de la diverse școli profesionale și oportunitățile de a contrinui la elaborarea de resurse care ulterior pot fi utilizate în procesul de predare- învățare-evaluare a limbii engleze.

Pentru moment doar profesorii de limba engleză au acces la toate resursele online. Asociația ,,Centrul pentru Educație Continuă” va continua colaborarea cu instituțiile vizate pentru a crea oportunități de accesare a resurselor online pentru fiecare elev de la școlile profesionale care ar dori să studieze limba engleză pentru gastronomie.

Piloting the coursebook and the online resources at IP CESPA
English teachers piloting the course book English for Gastronomy
Cannoli will alsways remain the desert associated with the Sicilian Paradise and the fruitful collaboration with the IPSSEOA K. Wojtyla will always be as a cornerstone of our online resources!

Sesiuni Online de Ziua Internațională a Cărții Dăruite

În perioada 14-24 februarie 2020 Asociația ,,Centrul pentru Educație Continuă” a organizat o serie de activități dedicate Zilei Internaționale a Cărții Dăruite.

Programul evenimentului a cuprins activități de lectură ghidată pentru diverse grupe țintă de elevi ai claselor primare, atelier de lucru pentru elevi și părinți privind îmbinătățirea tehnicilor de citire în limba engleză, expoziție de tablouri care sunt utilizate în carțile de lectură publicate în cadrul proiectului FELT School și două sesiuni online cu elevi ai claselor a 3-a și a 6-a de la școala primară nr 11 din Piraeus, Grecia și L.T. ,,G. Coșbuc” din mun. Bălți.

Sesiunile online a reunit profesorii din Moldova și din Grecia care au lucrat la cartea ‘Discovering Greece’, precum și elevi din ambele școli pentru a participa la activitățile de lectură ghidată în baza acestei cărți.

Aducem sincere mulțumiri administrației L.T. ,,G. Coșbuc”, dnei Lilia Ciumac, profesoară la instituția dată, dnei Angeliki Martinou, director la școala primară nr 11 din Piraeus, Grecia și dnei Maria Mexi, profesoară de limba engleză la aceeași instituție, pentru colaborarea fructuoasă și organizarea acestor activități.

Sesiune de evaluare a proiectului: English for Gastronomy_2019

La data de 28 februarie 2020 va avea loc sesiunea de evaluare a proiectului ,,Engleza pentru Gastronomie 2019″.

Evenimentul este găzduit de Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălți.

Profesorii de limba engleză de la școlile profesionale care activează în domeniul gastronomiei și elevii școlilor profesionale care au pilotat aceast manual sunt invitați la acest eveniment.

Evenimentul include activități de evaluare a procesului de pilotare a manualului ,,Engleza pentru Gastronomie”, lecții demonstative și atelier de lucru privind integrarea resurselor online elaborate în concordanță cu acest manual.

Proiectul ,,English for Gastronomy 2019” este implimentat cu suportul financiar al Fundației Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein.

Cele mai solicitate fișe în limba engleză

Părinții care au copii în clasele a doua solicită 5 seturi de fișe în limba engleză în acest semestru:

Clothes. Pupil’s Set (part 1) – 25 MDL

Clothes. Pupil’s Set (part 1) – 25 MDL

Describing Action in Present Simple. Pupil’s Set part 1 ed.3 ( affirmative form) – 25 MDL

Describing Action in Present Simple. Pupil’s Set part 2 ed.3 ( interrogative form) – 25 MDL

My Town. Pupil’s Set ed.2 – 25 MDL

Această oferta cu preț mic a fost creată pentru a da posibilitatea părinților și profesorilor să achiziționeze fișe didactice și să utilizeze jocul didactic în procesul de predare-învățare a limbii engleze.

Accesați oferta completă a fiselor didactice în limba engleză – https://drive.google.com/file/d/1A5xDvR_i4py-HPxzzZIpxolngdEpM5b_/view?usp=sharing

Expediați-ne solicitarea de fișe prin email:daniela.murgulet@feltschool.net

Vă expediem contul de plată, și după ce achitați online sau la bancă, ridicați fișele.

Cele mai îndragite cărti în limba engleză ele elevilor din cl.a 3-a

Billy and the Minpins, scrisă de Roald Dahl, cel mai mare scriitor britanic pentru copii, The Wizard of Oz, scrisă de L.F.Baum, cel mai important scriitor american de cărți pentru copii și Cinderella de Frații Grimm – acestea au fost top 3 cărți preferate pe care elevii noștri le-au citit în limba engleză în toamna anului 2019.

Câte cărți în limba engleză a citit copilul dumneavoastră în anul 2019? Și ce obiective aveți pentru anul 2020?

Dacă nu ați găsit raspunsul la această întrebare, iată cum te putem ajuta noi:

Poți împrumuta cărțile, primești acces la resurse audio pentru a citi corect și a mări fluiența citirii, te ajutăm să înveți cuvintele noi, într-un mod distractiv, prin diverse jocuri pentru dezvoltarea vocabularului și te așteptăm cu drag la sesiunile gratuite ale Clubul Povestituorilor să ne poveștrești cartea și să sărbătorim succesul tău onorându-te cu diverse surprize, o colecție de fotografii personalizate care vor face parte din amintirile tale din copilărie. In plus, vei primi certificatul de membru în Clubul Povestitorilor odată cei vei povesti primele 5 cărți.

Clubul Povestitorilor ,,Roald Dahl” a reușit să inspire elevilor claselor primare pasiunea pentru citire organizând activități de lectura ghidată în limba engleză pe tot parcursul anului 2019. Revenind din vacanța de vară, spre exemplu, elevii claselor a doua aveau până la 5, 10 sau 15 cărți citite și povestite. Un elev a ajuns chiar la numărul ambițios de 20 de cărți și a obținut tricoul cu logotipul personalizat al programului de lecctură ghidată.

Copilul dumneavoastră are o carte de lectură în engleză în colecția sa? Care este cartea sa preferată în limba engleză? ce activități ați organizat în baza acestei cărți?

Noi valorificăm lectura ghidată ca metodă eficientă de studiere a limbii engleze și dezvolatre personală a copilului dumnoavoastră!

Așadar, dacă doriți să acceptați oferta noastră, și să trăiți povestea serilor de iarnă alături de copilul dumnoavoastră, înregistrați-vă la curs.

Telefon de contact: 06 99 06 154

Vă aștept cu drag,

Daniela Murguleț

OZCOT invites you to the Online Drama Club

Dear teachers,

We would like to invite you to play the key role of Wizards and Good Witches and join our Online Drama Club called Ozcot.

You could help us tremendously by making a 2-5 minute audio or video recording or even live in our Online Drama Club.

You could be the Wizard of Oz travelling in the hot-air balloon telling us where you have recently landed and sharing with us some information about that place. It could be a monument, a park, or even a central square with its Christmas decorations.

You could as well be Dorothy who has seen different interesting places on her way to the Palace of Oz.

Even your children or your pupils could be Dorothy, the Tin Woodman, the Lion, wearing green glasses in the Palace of Oz and reading the related dialogues from the script we provide. They can speak in a different voice for each character by looking for clues that describe the character’s voice and body language but the most important input they will bring will be letting children hear English and enjoy different accents as pupils from different countries read the same dialogue.

Who are we?

The association ‘Continuing Education Center’ aims to contribute to improving the ELT process in the Republic of Moldova. Our main focus is teaching English to primary learners and teaching English at the vocational schools specialized in gastronomy.

The main projects targeted to improve teaching English to primary learners are FELT School and Guided Reading in English.

Some detailed information about the programme ‘Guided Reading in English’.

We value guided reading as an efficient method of English language learning and personal development.

We nourish children’s love of reading in English and inspire them to improve their English skills by becoming a presenter of the programme Bedtime Stories as they start reading books, then join our Roald Dahl Storytelling Club once they have read and retold 5 books, and finally join our Online Drama Club once they have read and retold from 10 to 20 books and are ready to follow their heart and discover their courage along with the characters of the plays.

We empower parents to create unforgettable memories and cherished moments while reading books together, playing vocabulary and reading comprehension games or listening with bewilderment to the children as they act in plays.

Current Activities organised as part of the Online Drama Club

It has become a tradition to perform Christmas plays and share the joy of the winter holidays with the children.

This year we are working on the performance of the play based on the book ‘The Wizard of Oz’ by L. F. Baum.

At some point we felt a strong need to share what we are doing with other teachers and children, invite other children, parents and teachers to see our children’s performance and we have also realized there are so many children in Moldova (both in our villages and in our towns) who “feel stuck in the grey Kansas” and wonder how the people in other lands live, just the same as Dorothy does before visiting the Land of Oz. This is how we came up to the idea of the Online Drama Club of Magic Wizards and Good Witches.

We would like to help children who ‘feel stuck in the grey Kansas’, see what life is like somewhere over the rainbow…, as the song goes, as well as help them reflect upon the differences, similarities as well as daily local life of people from different villages, towns, countries and hopefully realize how happy they can be at home, how wonders can happen even when you are at home by enjoying the power of the words, storytelling and and role playing in an online drama club.

Teachers, parents and pupils can play the key role of wizards, good witches, and other characters by contributing to performing as part of our Online Drama Club.

Resources

We will share the script of the play and other resources via our Facebook page Guided Reading in English and closed group OZCOT Online Drama Club.

Recognition of your contribution

All the teachers will receive an e-certificate of participation
and we thank you in advance for helping the children still believe in in Magic Wizards and Good Witches. The certificates will be sent in January 2020.

Steps to make this project a dream come true

If you are eager to help us to fulfill this dream, please (1) like and follow our Facebook page Guided Reading in English and (2) join our group OZCOT Online Drama Club.

(3) Choose who will make the video or audio presentation: either you as a teacher or you pupils/ your children. Teachers who want to make a video recording themselves can skip the next steps. Please find the teacher’s handout in the group (Facebook page Guided Reading in English> group OZCOT Online Drama Club).

(4) Choose the part of the script you wish to record.

(5) Read the play and discuss it with the children so that they understand the characters, the sequence of events and the meaning of this project.

(6) Rehearse the selected part to make sure the children feel comfortable reading or role playing the given part.

(7) Plan the time and the setting (in the classroom, in the center of the village or town, next to an important place in your location, etc.) This is a key element which will help the children from Moldova (and hopefully from different other countries as well) visit your place via your video and get to know some interesting information about it!!!

(8) The Mission:) Make the recording and upload it in our group OZCOT Online Drama Club.

(9) Keep an eye on us, let’s appreciate the contributions and share the videos with our pupils!

Deadline

As Dorothy wishes to get home for Christmas, we think that the 25th of December is a reasonable deadline, although we will gladly accept recording by the 31st of January. Our primary learners will be performing in front of their parents on the 8th of December and we will be honored to share our version. So, keep an eye on our page and our Online Drama Club:)

Q&A

Some resources are available via the link from our Google drive. If you do not have a Google account, feel free to let us know and we will send you the information via the email.

If you have any other questions, please do not hesitate to leave us a message.

Looking forward to seeing you in our online club and sharing more details with you.

Contact data

Person: Daniela Murgulet, project coordiantor

Email: daniela.murgulet@feltschool.net