Cum apreciază studenţii un curs de educaţie civică

La data de 4 decembrie 2009 a fost organizată sesiunea de evaluare a cursului de educaţie civică promovat în perioada octombrie-noiebrie a.c. pentru studenţii voluntari în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor profesori de Limba Engleză”. La seminar au participat 15 din cei 20 de participanţi care s-au înscris iniţial la curs. Printre rezultatele acestui curs beneficiarii au menţionat că au înţeles ce înseamnă educaţia civică şi au obţinut cunoştinţele elementare pentru a participa la diverse discuţii axate pe teme de educaţie civică. Ei sunt deasemenea informaţi despre o diversitate de evenimente şi activităţi ce pot fi organizate pentru a promova educaţia civică şi programe de granturi ce ar finanţa aceste actiivtăţi. Studenţii au conştientizat importanţa instruirii viitorilor profesori în domeniul educaţiei civice şi au luat cunoştinţă cu metode de promovare a principiilor democratice în şcoală cum ar fi respectul, toleranţa, înţelegerea, rezolvarea conflictelor, cetăţenia activă, etc. Ei au subliniat că acest curs ar putea fi recomandat drept curs opţional pe care universitatea l-ar putea oferi pentru toţi studenţii deoarece acest curs i-ar pregăti pentru a promova lecţii de educaţie civică cu elevii, fiind profesori în viitor – aşa cum începînd cu luna septembrie a.c. educaţia civică este un curs obligatoriu în clasele 1-12.

Cursul sus-menţionat a fost promovat de A.O. „Centrul pentru Educaţie Continuă” în parteneriat cu Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „A.Russo” din Bălţi cu suportul financiar al Ambasadei SUA.

Simpozionul “Voluntariatul ca Formă de Dezvolatre Profesională şi Cetăţenie Activă”

La data de 5 februarie 2010 va avea loc simpozionul “Voluntariatul ca Formă de Dezvoltare Profesională şi Cetăţenie Activă”.  Simpozionul va fi organizat în incinta Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi.

Simpozionul va  cuprinde organizarea unei expoziţii de fotografii şi materiale elaborate în cadrul proiectului, o expoziţie de resurse (cărţi, CD-uri şi casete de predare a limbii engleze) achiziţionate în cadrul proiectului, 2 seminare (Asiciaţii Obşteşti care Promovează Educaţia Civică, şi Pregătirea Profesională a Voluntarilor în Cadrul unui Program), o masă rotundă unde vor participa reprezentaţi ai instituţiilor finanţatoare, partenerii proiectului şi studenţii voluntari unde se vor discuta rezultatele proiectului şi propuneri de îmbunătăţire a programului pentru ediţia următoare.

Participanţii vor putea deasemenea îndeplini 2 formulare pentru a participa la două concursiri organizate în cadrul simpozionului:

1.Eu Pledez pentru Educaţia Civică şi

2.Programul de Voluntariat a Şcolii Viitorilor Profesori de Limba Engleză.

La finele programului va fi organizată ceremonia de înmînare a certificatelor de participare partenerilor şi voluntarilor proiectului, precum şi extragerea formularelor de la concursurile sus-menţionate şi înmînarea premiilor (cărţi şi CD-uri în limba engleză) învingătorilor acestor 2 concursiri şi studenţilor voluntari în cadrul celei dea 2-a ediţii a şcolii.

Asociaţiile obşteşti şi organizaţiile de stat, dar şi persoanele fizice cointeresate de a participa la următoarea ediţie a şcolii sunt deasemenea invitaţi să participe la acest eveniment.

Evenimentul este oragnizat în cadrul celei dea doua ediţii a proiectului “Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” implimentat cu susţinerea finaciară a Ambasadei SUA.

Toţi doritorii de a participa la acest eveniment sunt rugaţi să se inscrie în lista participanţilor expediind un mesaj de confirmare pe adresa de email: felt_school@yahoo.com cu denumirea mesajului “Nume Dvs: Participant la Simpozion” pînă la data de 1 februarie 2010.

Welcome to our FELT School Blog!

Hello and welcome to the community of FELT School!

Hello and welcome to the community of FELT School!

This is the official blog of FELT School where you can find information about our partners, our events and our volunteers. It will keep you updated with the  volunteering opportunities we provide.

We promote volunteering as a form of professional development and active citizenship.

Best wishes,

FELT School Team