Results of the exchange visit at a Greek school

In the period of 7-13 May 2018, Daniela Murgulet and 3 primary pupils from Moldova participated in an exchange visit which was hosted by  the 11th State Primary School from Piraeus, Greece.

20 teachers and a team of aproximatily 300 pupils have welcomed the Moldovan peers with songs, dances and activities in English.

During a one week intensive programme the pupils attended English lessons on guided reading activities, teambuilding activities targeted to raise awareness about cultural similarities and differences between the two countries, and sessions about 8 different Greek regions. The sessions were based on student- generated course content and relied on almost 6 months of planning activities guided by Mrs Maria Mexi, the English language teacher in collaboration with the colleague from the local school. One ELT reader was piloted in two target groups of Greek pupils and the draft of another ELT reader was discussed and revised as to be published soon.

The almost 300 Greek pupils involved in the project had worked hard under the supervision of Mrs. Trotis Dionyssia, the music teacher and Mrs. Bitsiou Panagiota, the physical education teacher to helped us feel the pride and joy of Greek people via the traditional Greek dances and songs. They made us feel as if we were at a great festival.

The cultural programme offered by the school with the kind approaval of Mrs Angeliki Martinou, the school headmaster, included  the Parthenon, the Acropolis museum, and the Archeological museum and a workshop on baking the Greek bread.

The exchange visit was organised in the farmework of two projects FELT School 414_2015 /2018 implemented with the financial support of the foundation “Liechtenstein Development Service” and HTHCE implemented with the own funds of the association Continuing Education Center.

 

 

Evaluarea Criterială prin Descriptori

La data de 30 aprilie 2018 9 profesori de limba engleză din 8 instituții școlare din raioanele Briceni, Soroca, Ungheni, Leova și Cantemir au participat la un atelier de lucru privind evaluarea criterială prin descriptori.

În următoarele două săptămâni profesorii vor integra un set de fișe didactice în cadrul lecțiilor de limba engleză organizând evaluarea formativă interactivă în grupul țintă de elevi de la școala în care activează.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului FELT School nr 414_2015/2018 cu suportul financiar al Fundației Serviciul de Dezvolatre din Liechtenstein.

High Tech High Content English

The association ”Continuing Education Center” is pleased to announce the call for participants to our new course HTHCE- High Tech High Content English!

 • Target group: 5th and 6th form pupils
 • Time: Every Saturday, from 4pm till 6pm
 • Place: FELT School Office

 

Bring your smatphones, laptops or other devices we will show you how you could use them in order to

 • to increase your learning opportunities,
 • improve your digital skills,
 • improve your English skills and presentation skills.

The course will focuss on all 4 skills (listening, speaking, reading and writing). Inject some fun into your learning, become part of a commited group heading to make a difference in their learning style and the results they can achieve!

Why HT- because our students use a diversity of divices and online tools in their learning process.

Why HC- because our learners read, discuss or write about different topics using classic tales, online articles from the British Counsil site, podcasts, and

Planning Sessions for Joint Activities in 2018-2019

The Association “Continuing Education Center” is pleased to launch the planning session of the joint activities for the academic year 2018-2019 and 2019-2020.

Schools and educational projects,

teachers, students, groups of students, groups teachers, groups of parents

are invited to join our planning process.

Participating in the planning session is a manadtory process for organising activities togethre as well as for joining our activities.

The process last for 2 or 3 months, and finishes with a clear proposal of joint activities, excpected outcomes and means of verification that document that these results have been achieved. Then, these activities will be included in our aplication forms as we continue our fundraining initiatives (via grants, economical activities, paticipation fees, ect.)

Proposal can be related to 4 broad domains.

 • Teaching Eglish to Primary Learners
 • Teaching English for Gastronomy (esp. vocational schools)
 • Educational Marketing
 • Volunteering in ELT, ESP and organisational development.

 

Interested candidates and school representatives are kindly asked to submit a first proposal of activities via the email (apply.felt.school@gmail.com) and provide a short description of

(1)

 1. the proposed activities
 2. or type of activities we are already organising and you’d be interested to apply. (We reccommend you to spend a few minutes on our blog and inform yourself about the activities we are organising on an annual basis.)

(2) type of financial contribution, if  available.

(3) period of the activity you are suggesting or you are applying

(4) your expectations and motivation to organise or to join the given activities and how they relate to our organisations’s values and annual activities.

We would like to mention that the planning process implies investing valuable time from the behalf of all the parties involved.

Some of the proposals need to be discussed with other partner institutions we are already working with that is why responding to an email may take from 1 week up to 2 weeks.

We aim to have an effective communication process that will ensure the success of the joint activities. Additional application forms might be required once we start the fundraising process.

The first approved activities wil be announced in June 2018.

Please follow our blog for more updates and detailed information.

 

 

 

 

 

 

 

 

Donează și Beneficiază

doneaza_antet

Campania este organizată pe parcursul anului 2018 cu scopul de a colecta resurse financiare pentru a publica și distribui gratuit broșurile de lectură ghidată la limba engleză destinate elevilor din claselel primare.

doneaza_

 

 • O broșură de lectură ghidată a fost publicată în cadrul proiectului Felt School nr 414_2015/2018, implimentat cu sustinerea financiara a Fundatiei “Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”. Broșura a fost pilotată în 8 școli într-un grup țintă de 252 elevi din clasa a 4-a pe parcursul anului

 

 • Trei istorioare care urmează a fi publicate în anul 2018 sunt elaborate în colaborare cu doamna Maria Mexi și doamna Angeliki Martinou, profesoare de la școala primară nr. 11 din Piraeus, Grecia.

 

 doneaza_beneficiaza_1_2

În cadrul sesiunii de evaluare  a programului de internship

,,Predare Limbii Engleze în Clasele Primare” vor fi organizate:

 • expoziții de fișe didactice și oferte promoționale unice;
 • concursuri la limba engleză pentru cadrele didactice, elevi ai claselor primare și părinți;
 • premii, certificate de participare și medalii;
 • acces gratuit doar pentru participanții evenimentului la cursul online cu resurse video care complementează seturile de fișe didactice și oferă un suport extraordinar pentru cadrele didactice, elevi ai claselor primare și părinți;
 • anunțarea școlilor care au intrat în platforma ,,Bobocei Poligloți cu Inimă de Leu” pe parcursul anului 2017-2018.

 

 

 • Promovează metodele de predarea-învățare-evaluare centrate pe elev;
 • Susține elevii care participă la evaluările interactive documentate prin video înregistrări precum și școlilor partenere care dau dovadă de transparență și calitate în procesul didactic și fac publice rezulatele școlare;
 • Fii unul din promotorii și beneficiarii unei colaborări profesionale dintre cadrele diadctice de limba engleză din Republica Moldova și Grecia și poți aplica la vizita de schimb de experineță de la școaal nr 11 din Piraeus, Grecia.
 • Fii parte din echipa cadrelor didactice care activeaza la nivelul cadrelor primare și împărtășesc VIZIUNEA noastră de a obține SUCCESE REMARCABILE în îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare a limbii engleze din Republica Moldava.

 

 

Donați în baza contractului de donații: https://drive.google.com/open?id=1CyeFosclrvWuGFgUDerxggJMti9CFqOK

Alegeti seturile din catalogul fișelor didactice la limba engleză!

https://drive.google.com/file/d/0B0yK3_GPLa8_bWppT3dfTUZFMmM/view?usp=sharing

Ridicați seturile de fișe didactice timp de 2 luni de la data efectuării donației sau comandați livrarea seturilor prin poștă.

Imprimați flyerul campaniei și invitați și alti prieteni sa participe împreună cu Dvs. la sesiunea de evaluare din luna aprilie 2018. https://drive.google.com/open?id=18BD_F43ItVg3CI31H9qBdPKnE7Bxyr08

Tel. 06 99 06 154