Donează și beneficiază

Donează fișe didactice unui copil, și beneficiază de un curs gratuit de limba engleză!

Asociația ,,Centrul pentru Educație Continuă” lansează o campanie de informare privind promovarea metodelor de predare centrate pe elev, creșterea vizibilității acestor resurse didactice și diseminarea rezultatelor privind utilizarea jocului didactic în clasele 1-a și a 2-a.

Campania se numește ,,Donează și Beneficiază” deoarece încurajează părinții și profesorii să achiziționeze fișe didactice și să le doneze unei clase de elevi, iar elevul, al carui părinte donează fișele este invitat la un curs gratuit de limba engleză care este promovat online. Donația trebuie să fie în valoare de 1500- 1550 lei și să achiziționeze minim 2 seturi de fise pentru  un grup de 10-30 de elevi.

Etapele de desfășurare a activităților:

Părinții sau profesorii care doresc să susțină această campanie solicită contul de plată și noi il expediem prin email.

Părinții achită suma și prezintă dovada de plată asociației noastre.

Elevul este conectat la cursul online de limba engleză în baza unei consultații (online).

Elevii claselor a 1-a sau a 2-a care primesc fișele didactice gratuit sunt invitați la un atelier de lucru privind utilizarea jocului didactic în procesul de învățare a limbii engleze. Atelierul este organizat online. Activitatea se înregistrează și se plasează pe pagina de facebook al proiectului FELT School.

În perioada pandemiei este mai dificil de a disemina resuresle didactice și de a organiza ateliere de lucru pentru elevi. În acest context, o nouă colaborare dintre elev, părinte și profesor va fi inițiată, iar elevii și părinții care vor participa la această campanie vor primi un certificat de contribuții comunitare în cadrul campaniei ,,Donează și Beneficiază”.

În primul semestru al acestui an academic, trei elevi de la Soroca au participat la această campanie. Ciob Damian, Zubatîi Adelina, Gropa Sofia au donat seturi de fișe elevilor clasei 2 de la L. T. ,,C. Stere” și respectv elevii au beneficiat de un curs de limba engleză online.

Donează și Beneficiază

Donează fișe didactice unui copil, și beneficiază de un curs gratuit de limba engleză!

Asociația Centrul pentru Educație Continuă lansează o campanie de informare privind promovarea metodelor de predare centrate pe elev, creșterea vizibilității acestor resurse didactice și diseminarea rezultatelor privind utilizarea jocului didactic în clasele 1-a și a 2-a. Campania se numește ,,Donează și Beneficiază” deoarece încurajează părinții și profesorii să achiziționeze fișe didactice și să le doneze unei clase de elevi, iar elevul, al carui părinte donează fișele este invitat la un curs gratuit de limba engleză care este promovat online. Donația trebuie să fie în valoare de 1500 lei și să achiziționeze minim 2 seturi de fise pentru  un grup de 10-30 de elevi.

Etapele de desfășurare a activităților:

Părinții și profesorii care doresc să susțină această campanie pot solicita contul de plată, iar noi il expediem prin email.

Părinții achită suma și prezintă dovada de plată asociației noastre.

Elevul este conectat la cursul online de limba engleză în baza unei consultații (online).

Elevii claselor a 1-a sau a 2-a care primesc fișele didactice gratuit sunt invitați la un atelier de lucru privind utilizarea jocului didactic în procesul de învățare a limbii engleze. Atelierul este organizat online. Activitatea se înregistrează și se plasează pe pagina de facebook al proiectului FELT School.

În perioada pandemiei este mai dificil de a disemina resuresle didactice și de a organiza ateliere de lucru pentru elevi. În acest context, o nouă colaborare dintre elev, părinte și profesor va fi inițiată, iar elevii și părinții care vor participa la această campanie vor primi un certificat de contribuții comunitare în cadrul campaniei ,,Donează și Beneficiază”.

Prin această campanie, A. O. ,,Centrul pentru Educație Conituă” ajută deasemenea părinții să înțeleagă valoarea jocului didactic și le oferă o ocazie extraordinară de a-și susține copilul în perioada când începe studierea limbii engleze asigurându-l cu resurse didactice cu care poate studia limba engleză în mod interactiv.

Fișele didactice au fost elaborate și publicate grație suportului financiar al Fundației ,,Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”, iar resursele digitale au fost elaborate din sursele asociației noastre.

În perioada anilor 2014-2019- o colecție de 20 de seturi de fișe didactice în limba engleză au fost elaborate și pilotate în peste 15 instituții din Republica Moldova. Seturile de fișe sunt destinate claselor primare, în special claselor 1-2 și sunt disponibile atât setul profesorului (format A5) cât și setul elevului (format A7).

Pe parcursul anului 2020, o serie de resurse digitale au fost elaborate și un curs online de limba engleză a fost lansat în perioada estivală.  Cursul a fost oferit gratuit și în cadrul școlii de vară ,,E- Vacanța” organizată de Direcția de Învățământ Soroca (iulie 2020). În perioada lunii august, încă un grup de 28 de elevi de la L.T. ,,Constantin Stere” din or. Soroca au frecventat o serie de ateliere unde au învățat cum pot utiliza jocul didactic în procesul de învățare interactivă în combinație cu resuresle digitale care complementează seturile de fișe didactice.

Curs gratuit de limba engleză pentru un grup de elevi din Soroca

În perioada 10 – 20 august 2020 elevii claselor a doua, părinții lor și profesorii de limba engleză sunt invitați la un curs gratuit de limba engleză.

Lecțiile vor avea loc de platforma Zoom, de luni până joi, la ora 19:00.

Un grup țintă de elevi ai claselor a doua de la L. T. ,,Constantin Stere” vor participa la aceste lecții grație colaborării și suportului organizațional din partea dnei Olga Ciob, dirigintele clasei 2 C.

Cum putem accesa link-ul lecțiilor?

Părinții și profesorii de limba engleză pot accesa link-ul de pe pagina de Facebook a proiectului FELT School și pot observa aceste activități pentru a analiza cum organizăm lecțiile online, cum integrăm instrumentele digitale precum și fișelor didactice în procesul de predarea-învățarea-evaluarea interactivă, ce instrumente utilizăm la diverse etape ale lecției, ce feedback ne oferă elevii și părinții, ce resurse și activități utilizăm pentru a mări timpul de consolidare a noului material pentru fiecare elev, cum pot prelua aceste resurse pentru a le utiliza în cadrul lecțiilor pe parcursul anului de studii 2020-2021 etc.

Cine implimentează proiectul FELT School?

Proiectul FELT School este implimentat de Asociația ,,Centrul pentru Educație Continuă”.

Fișele didactice au fost elaborate și publicate grație suportului financiar al Fundației Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein, iar resursele digitale au fost elaborate din sursele asociației noastre.

Cum puteți beneficia de ofertele gratuite?

Pentru a genera surse proprii de venit și a asigura durabilitatea proiectului, asociația noastră vă propune fișe didactice precum și cursuri de limba engleză, iar în semn de recunoștință, noi venim ulterior cu diverse oferte speciale sau gratuite.

Astfel, persoanele care au achiziționat sau vor achiziționa fișe didactice din cadrul proiectului în valoare de minim 300 lei vor fi acceptați în grupul ,,Jocul Didactic în Limba Engleză” de pe pagina de Facebook a proiectului FELT School unde vom organiza sesiuni live, vom partaja experiența noastră prin resurse digitale elaborate, fotografii, video, întrebări și răspunsuri, feedback constructiv, încurajarea reciprocă și apreciarea rezultatelor obținute.

Planning Sessions for Joint Activities in 2018-2019

The Association “Continuing Education Center” is pleased to launch the planning session of the joint activities for the academic year 2018-2019 and 2019-2020.

Schools and educational projects,

teachers, students, groups of students, groups teachers, groups of parents

are invited to join our planning process.

Participating in the planning session is a manadtory process for organising activities togethre as well as for joining our activities.

The process last for 2 or 3 months, and finishes with a clear proposal of joint activities, excpected outcomes and means of verification that document that these results have been achieved. Then, these activities will be included in our aplication forms as we continue our fundraining initiatives (via grants, economical activities, paticipation fees, ect.)

Proposal can be related to 4 broad domains.

 • Teaching Eglish to Primary Learners
 • Teaching English for Gastronomy (esp. vocational schools)
 • Educational Marketing
 • Volunteering in ELT, ESP and organisational development.

 

Interested candidates and school representatives are kindly asked to submit a first proposal of activities via the email (apply.felt.school@gmail.com) and provide a short description of

(1)

 1. the proposed activities
 2. or type of activities we are already organising and you’d be interested to apply. (We reccommend you to spend a few minutes on our blog and inform yourself about the activities we are organising on an annual basis.)

(2) type of financial contribution, if  available.

(3) period of the activity you are suggesting or you are applying

(4) your expectations and motivation to organise or to join the given activities and how they relate to our organisations’s values and annual activities.

We would like to mention that the planning process implies investing valuable time from the behalf of all the parties involved.

Some of the proposals need to be discussed with other partner institutions we are already working with that is why responding to an email may take from 1 week up to 2 weeks.

We aim to have an effective communication process that will ensure the success of the joint activities. Additional application forms might be required once we start the fundraising process.

The first approved activities wil be announced in June 2018.

Please follow our blog for more updates and detailed information.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele vizitei de schimb de experiență a profesorilor din Grecia

În perioada 5 – 10 octombrie 2017 dna Angeliki Martinou, director la Școala Primară nr.11 din Piraeus, Grecia și dna Maria Mexi profesoară de limba engleză de la aceeași instituție, au efectua o vizită de schimb de experiență în cadrul proiectului FELT School.

Programul vizitei a cuprins vizitarea mai multor instituții de învățământ, observarea lecților de limba engleză în clasa a 2-a, promovarea lecțiilor publice de limba în grupuri țintă de elevi ai claselor primare, lecții de limba engleză cu tematica lecturii ghidate care au fost observate de studenții și masteranzii de la Universitatea de Stat ,,A. Russo” din Bălți și un program cultural organizat împreună cu elevi, părinți și profesori de limba engleză.

Ro

 

Engl.

Dna Maria Mexi și dna Ageliki Martinou au scris și au donat deasemenea câte o istorioară în limba engleză  care va putea fi publicată în cadrul proiectului și pilotată în școlile partenere  din RM.

Această vizită de schimb de experiență este prima încercare pentru asociația ,,Centrul pentru Educație Continuă” de a-și testa abilitățile și potențialul de autogestiune, deoarece toate cheltuielile organizatorice  au fost acoperite din cadrul venitului generat din activitățile economice inițiate în cadrul proiectului FELT School.

Scopul proiectului FELTSchool este de a contribui la îmbunătățirea procesului de predare-învățare a limbii engleze din RM.

Pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate proiectul a fost implimentat cu suportul financiar al Fundației ,,Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

Concurs de Aplicare la Şcoala de Vară: Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare

FELT.SS2.logo2014

Concurs de aplicare

Şcoala de vară: Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare

20 iulie – 2 august 2014

Locul: Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi

Scopul: A contribui la dezvoltarea profesională a tinerilor şi viitorilor profesori de limba engleză;

Participanţi:

 1. studenţi, masteranzi, şi cadre didactice din Republica Moldova
 2. elevi din şcolile rurale, clasa a 2-a începînd cu septembrie 2014;

Cerinţe pentru candidaţi (1):

Studenţi

 • studenţi la anul 3 de studiu sau masteranzi la una din universităţile din Republica Moldova;
 • viitori profesori de limba engleză, I sau a II-a specialitate;

Profesori de limba engleză

 • Cadre didactice care vor preda limba engleză la nivelul claselor primare într-o instituţie de stat pe parcursul anului academic 2014 – 2015;
 • persoane disponibile să contribuie la procesul de recrutare a elevilor din insituţia locală pe care o reprezintă pentru a beneficia de programul şcolii de vară;

Tremen de aplicare: 15 iunie 2014

 Procedura de aplicare:

Completaţi formularul de aplicare la sediul proiectului: Universitatea de Stat ,,A. Russo” din Bălţi, bl 4, et.2, sala 416.

sau prin email:

 • Accesaţi blogul proiectului la adresa http://feltschool.wordpress.com> pagina FELT Summer School;
 • Copiaţi informaţia referitoare la formularul de aplicare;
 • Completaţi formularul în redactorul de text Microsoft Word (Font: Garamond, 12);
 • Expediaţi formularul de aplicare prin email la adresa: apply.felt.school@gmail.com. (Denumirea mesajului: FELT Summer School 2014)

Noutatea programului:

Fiecare participant va primi gratis un exemplar a 10 seturi de fişe şi jocuri didactice la limba engleză pentru clasele primare.

Profesorii vor avea posibilitatea să participe la concursul de selectare a şcolilor care vor primi tot setul de fişe şi jocuri didactice penru clasa a 2  – a.

Costul programului

Toate cheltuielile participanţilor privind cazarea, alimentarea, transportul public, suportul de curs şi resursele didactice sunt suportate de organizatori graţie susţinerei financiare a proiectului FELT Scool din partea Fundaţiei ,,Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

Important!  La solicitarea participanţilor (1)  ziua de sîmbătă, 26 iulie, poate fi zi liberă. Toţi participanţii (1) ar putea să plece acasă pentru o zi.

Rezultatele proiectului pentru participanţi (a):

Autoevaluarea şi îmbunătăţirea  competenţelor de predare – evaluare a limbii engleze la nivelul claselor primare demonstrînd cunoştinţe şi abilităţi relevante procesului de observare şi feedback (10 sesiuni), planificare (5 lecţii), predare şi autoevaluare (1 lecţie) în cadrul unui grup de 10 – 15 elevi ai claselor a 2- a;

Îmbunătăţirea portofoliului la limba engleză primind minim 10 seturi de fişe şi jocuri didactice pentru clasele primare (gratis) odată cu elaborarea în timpul şcolii de vară a 5 proiecte didactice bazate pe metode de predare centrate pe elevi;

Acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de utilizare a minimum 3 jocuri didactice în procesul de predare – învăţare – evaluare al limbii engleze la nivelul claselor primare;

Utilizarea principiilor și criteriilor de elaborare și evaluare a fișelor didactice pentru cursul de limba engleză la nivelul claselor primare în cadrul a 2 ateliere de lucru;

Integrarea obiectivelor de ordin metacognitiv în cadrul lecţiei predate în timpul şcolii de vară care vor ajuta elevii să achiziționeze instrumentele necesare reglării activităților de învățare, conștinetizînd felul în care ei învață, selectînd și organizînd tehnicile de învățare și reflectînd asupra rezulatelor pe care le obțin;

Organizatori:

 • A.O. „Centrul pentru Educaţie Continuă”
 • Catedra Filologie Engleză şi Germană, Universitatea de Stat  „A. Russo” din Bălţi

Suport Financiar: Fundaţia „Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”

 

****

Vizita dlui Heinz Dünser la FELT School

SAMSUNG CAMERA PICTURESLa data de 23 septembrie 2013, dl Heinz Dünser, Coordonator de Proiecte în Europa de Est, Fundația “Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” și dl Pius Frick, Coordonator de Proiecte în Moldova au efectuat o vizită de studiu la FELT School. La această întrunire au participat reprezentanți ai Catedrei de Filologie Engleză, Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălți, studenți și elevi beneficiari ai celei de-a doua ediții a școlii de vară FELT Summer School.

În cadrul vizitei de studiu, reprezentanții fundației „Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein” au facut cunoștință cu rezultatele școlii de vară și au discutat cu organizatorii și beneficiarii proiectului sugestiile de îmbunătățire a școlii de vară.

Patru elevi ai claselor a treia, participanți la cea dea-a doua ediție a scolii de vară FELT Summer School, au demonstrat abilitațile de a utiliza corect stucturile gramaticale și vocabularul învățat prin intermediul a două jocuri bazate pe fișe didactice în limba engleză. Prin intermediul jocurilor didactice „Let’s Go Racing” și „Buying Clothes”, dna D. Murgulet, Coordonatorul proiectului FELT School, a demonstrat cum putem evalua cunoștințele elevilor prin metode interactive.

SAMSUNG CAMERA PICTURESUlterior, dna Lara Aladin, lector superior la catedra Filologie Engleză și co-autor al manualelor de limba engleza „Magic English”,  a înmînat studenților și elevilor diplomele de participare la școala de vară FELT Summer School.

Predarea interactivă este un prerogativ al principiului de predare centrată pe elev și unul din scopurile proiectului FELT School. În acest context, au fost prezentate deasemenea și două seturi de fișe didactice destinate predării limbii engleze în clasele primare. Fișele și jocurile didactice vor fi ealborate grație susținerii financiare  a fundației „Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

Dl. Heinz Dünser și dl. Pius Frick și-au exprimat aprecierea privind activitațile desfașurate în cadrul proiectului și resursele elaborate, iar studenții au venit cu un cuvînt de mulțumire pentru susținerea proiectului dat și promovarea initiativelor de dezvoltare profesională a tinerilor și viitorilor profesori de limba engleză din Moldova.

Multumim pentru Colaborare!

Ne exprimăm pe aceasta cale recunoștința pentru colaborare fructuoasă în cadrul ediției a 2-a a școlii de vară FELT Summer School partenerilor noștri: Catedra Filologie Engleza, Facultatea Limbi și Literaturi Străine, Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălți, Liceul Teoretic Balaurești, Direcția Învățămînt, Tineret și Sport, Consiliul Raional Nisporeni și Fundației “Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein” pentru susținerea financiară a acestui proiect.

Aș dori să aduc un mesaj de multumire și tuturor profesorilor și studenților care au lucrat cu multa dăruire în cadrul celei de-a 2-a ediție a școlii de vara FELT Summer School precum și beneficiarilor noștri, elevi ai claselor a 3-a, a 5-a și a 6-a din S. Balauresti, s. Sendreni, or. Nisporeni și mun Balti pentru participare activă și feedback constructiv.

Vom face tot posibilul ca și pe viitor să continuăm colaborarea cu Dumneavoastră oferind noi oportunități de dezvoltare profesională tinerilor și viitorilor profesori de limba engleză.

Cu aleasă considerație,

Daniela Murguleț,

Coordonator de Proiect

O nouă alternativă pentru viitorii profesori de limbă engleză

IMG_0438-2

Legăturile dintre Universitatea de Stat „ Alecu Russo” din Bălți și FELT School s-au consolidat și mai mult printr-un acord de colaborare oficializat vineri, 2 august, în cadrul unei festivități la care au fost prezenți participanți ai proiectului, organizatorii acestuia precum și reprezentantul  Universității „Alecu Russo”, Gheorghe Neagu, prorector pentru studii cu frecvență redusă și formare continuă.

Acest acord de colaborare, Universitatea „Alecu Russo”   este un prim pas în recunoașterea activității participanților la proiect drept practică pedagogică, acordîndu-i-se un număr oarecare  de credite. Domnul Gheorghe Neagu consideră acestă colaborare un lucru normal, necesar pentru o instituție de anvergura Unversității bălțene, mai ales că, spune acesta, procesul de la Bologna presupune implicarea sectorului asociativ în dezvoltarea profesională a studenților, în cazul nostru viitorii profesori de limba engleză.

Astfel FELT School devine o alternativă mult mai provocatoare de obținere  a practicii pedagogice, mai ales că, pe lîngă cursurile și trainingurile care țin de domeniile lor, participanții obțin un set de materiale didactice utile în viitoarea lor activitate.

Un mare plus în dreptul FELT Summer School

De o reală importanță se dovedește a fi Școala de Vară FELT Summer School, pentru viitorii profesori de limbă engleză.

Iulia Zaharco, studentă la Facultatea Științe ale Educației și Arte, anul  IV, specialitatea Pedagogie în Învățămîntul Primar și Limba engleză, spune că: „Această Școală de Vară este cea mai bună ocazie de a cîștiga experiență în domeniul predării limbii engleze. Am posibilitatea să colaborez cu profesori competenți în acest domeniu. În cadrul acestei activități obținem resurse foarte bune care ne vor ajuta în viitoarea  profesie. Cu această ocazie le mulțumesc organizatorilor pentru efortul depus și Fundatiei LED pentru sustinerea acestui proiect educational.”

Diana Furdui, studentă la facultatea de Limbi și Literaturi Străine, anul IV, specialitatea Limba și Literatura Engleză și Limba Germană, afirmă că a fost tentată de acestă Școală de Vară, fiindcă are ocazia să activeză în componența unei echipe profesioniste.

„Am auzit foarte multe despre FELT. Lucrează o echipă bună și prietenoasă. Am ales FELT, anume pentru că am vrut să cunosc și eu aceste persoane și să lucrez în echipă cu ele. Activînd deja de cîteva zile aici am învățat cum să lucrez într-o echipă bună.”

Despre impostanța idinspensabilă a Școlii de Vară este de părere și Anna-Maria Bejenari, studentă la Facultatea Științe Reale, anul IV, specialitatea Informatică și Limba Engleză.

„Organizarea acestei Școli de Vară mi se pare un lucru foarte bun și consider în același timp că ceea ce voi învăța aici va fi de un real folos pentru viitoarea profesie.

FELT este un proiect de cunoaștere a profesiei noastre. În timpul proiectului nu simt necesități deoarece  coordonatorii acestuia au planificat aproape totul. Avem mult de lucru și mă bucură asta. Abordarea multilaterală atît pedagogică cît și psihologică mă ajut să umplu acele lacune rămase anterior. Implicîndu-mă în toate aceste activități timp că mă dezvolt și evoluez în acest domeniu.

Tematica seminarelor este foarte variată și cunosc multe lucruri noi, mai ales în domeniul implicării copiilor în varii activități. Colectivul care mă înconjoară este optimist, creativ și receptiv. Mă simt ca într-o familie unde pot apela oricînd la ajutorul lor. Este benefic faptul că informația propusă este nu doar teoretizată dar și aplicată. La un moment dat am realizat că pot să fac multe implicîndu-mă anume în acest proiect. Sper că participarea mea aici va fi una necesară și productivă.”