seminar tematic pentru profesorii din rn Falesti

La data de 15 Octombrie 2014, 25 de profesori de limba engleza din raionaul Falesti au participat la seminarul: “Elaborarea și aplicarea materialelor didactice vizuale în procesul de predare a limbii engleze la nivelul claselor primare”.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Profesorii de limba engleză au acumulat cunoştinţe noi privind criteriile de elaborare a fişelor didactice şi tehnici de utilizare a acestora în procesul de predare-evaluare a limbii engleze la nivelul claselor primare.

Dna Sîrbu Veronica şi dnul Dumitru Gruşca, doi profesori care au reprezentat şcolile pilot din raionul Făleşti ce integrează fişele didactice în procesul de predare-evaluare a limbii engleze la nivelul claselor a 2-a pe parcursul anului academic 2014-015, şi-au împărtăşit experienţa didactică privind utilizarea fişelor didactice şi rezultatele obţinute.

Dna Sîrbu Veronica a demonstrat rezultatele obţinute cu elevii clasei a doua de la gimnaziul Făleştii Noi, s. Făleştii Noi invitînd 6 elevi să participe la activităţi de evaluare în cadrul seminarului.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dnul Dumitru Gruşca a prezentat rezultatele obţinute cu elevii clasei a doua de la L. T. ,,Vasile Alecsandri”, s. Scumpia, rn. Făleşti prin intermediul secvenţelor video efectuate în cadrul orelor de limba engleză.

Încurajaţi să aplice cunoştinţele şi abilităţile noi în practica didactică, 10 profesori şi-au îmbunătăţit portofoliul la limba engleză primind gratis un exemplar a 3 seturi de fişe didactice:

  • The Legend of the English Vowels (ISBN 978-9975-916-40-0& ISBN 978-9975-916-66-0.)
  • Jobs (ISBN 978-9975-916-40-0 & ISBN 978-9975-916-68-4.)
  • My Toys ( ISBN 978-9975-916-40-0 & ISBN 978-9975-916-72-1)

 

Acest suport a fost acordat  în cadrul proiectului FELT School cu susţinerea financiară a Fundaţiei ,,Serviicul de Dezvolatre din Liechtenstein”.

Analiza SWOT în luarea deciziilor

Cum luati deciziile in procesul de planificare a proiectului Dvs? Cum evaluati parteneriatul dintre 2 organizatii?

Aceastea au fost intrebarile cheie a atelierului de lucru care a fost promovat in cadrul cursul despre consolidarea parteneriatului dintre asociatiile obstesti si instituriile de stat ca parte a scolii de vara “Voluntarii care Predau Limba Engleza”

La data de 21.08.2012 voluntarii acestui proiect au participat la un atelier de lucru unde au facut cunostinta cu analiza SWOT si au utilizat acest instrument pentru a lua decizii importante in privinta diferitor proiecte.

 Facind cunostinta cu elementele analizei SWOT voluntarii au fost dizivati in 2 echipe si au utilizat acest instrument pentru a analiza 2 situatii:

Prima echipa a trebuit sa decida la care eveniment ar participa daca ar coincide 2 evenimente: plecare la mare cu familia sau participarea la editia a 2-a a scolii de vara in perioada 19-26 August 2013.

Efectuind analiza SWOT a acestei situatii grupul a decis ca va merge la tabara de vara. Alegerea a fost facuta datorita avantajelor de care poti beneficia participind la aceasta scoala de vara: oportunitate de dezvoltare personala, oportunitatea de a preda limba engleza si de a beneficia de feedback constructiv. Drept rezultat studentii vor obtine abilitati de predare care vor fi folosite in cariera lor de viitor profesor de limba engleza.

Echipa a 2-a a trebuit sa decida unde ar fi mai bine de  organizat editia a 2-a a acestei scoli de vara: la Vada-lui-Voda sau la Balauresti.

Efectuînd analiza SWOT, decizia grupului a fost ca ar fi mai bine ca proiectul sa aiba loc la Balauresti datorita contributiilor comunitare in cadrul proiectului, şi anume: cazare gratis in incinta caminului oferita de institutia partenera atit pentru voluntari cit si echipa de implimentare a proiectului, suportul administratiei liceului in organizarea elevilor, disponibilitatea profesorilor din comunitate de a contribui la desfasurarea scolii de vara in baza de voluntariat, contributii comunitare prin oferirea spatiilor pentru promovarea activitatilor, si cantina cu echipament modern si personal calificat pe tot parcursul scolii de vara.

Parteneriat intre asociatii obstesti si institutii de stat

La 20 August 2012 studenţii participanţi la şcoala de vara “Voluntarii care Predau Limba Engleză” au participat la un atelier de lucru în cadrul cursului “Parteneriate si Colaborari Inter-sectoriale”. Participantii au discutat despre conceptele de parteneriate si colaborari, au facut cunostinta cu diverse tipuri de colaborare intre asociatii obstesti si institutii de stat, fundatii si agenti economici. In acelaşi timp participantii au facut schimb de informaţie din experienţa anterioară de voluntariat şi au dat exemple de proiecte bazate pe parteneriate intre asociatii locale, regionale, internaţionale.

Jocul de simulare „As dori sa colaboram” i-a ajutat pe participanţii sa identifice necesităţile colaborării inter-sectoriale si sa conştientizeze importanţa parteneriatelor si a contributiilor comunitare in implimentarea proiectelor. Participantii au abordat necesitatile parteneriatului din perspectiva diferitor reprezentanti ai comunitatii, printre care: director al unui ONG, director de scoala, student cu dizabilitati, mama cu 4 copii, tinar profesor, specialist de granturi.

In cadrul debriefing-ului participantii au mentionat ca acest joc de simulare i-a ajutat sa inteleaga mai bine diferenta dintre institutiile de stat si asociatiile obstesti si sa consitentizeze necesitatea si importanta parteneriatelor intre aceste organizatii, subliniind si importanta contributiilor comunitare in solutionarea unei probleme locale sau nationale.

Atelierul de lucru este promovat in cadrul scolii de vara „Voluntarii care Predau Limba Engleza”, organizat de catre asociatia „Centru pentru Educatie Continua” in cadrul celei de a 5a editie a proiectului FELT School.

Evenimentul este finanţat de către Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova,  Fundaţia Servicii de Dezvolare din Liechtenstein, contributii comunitare si donatie din partea S.R.L. ROGOB.
felts

Workshop: Creating your CV as a self marketing tool

A CV applying for a summer school and a CV applying for a summer job!

What is the difference?

All undergraduate and MA students, future English language teachers, are invited to this workshop!

Did you choose the summer school you’d like to attend in 2012?
Or do you want to apply for a summer job?
Did you update your CV?

 

Join our workshop on the 12 March 2012, from 2.00 till 3.30

at the FELT School office: room 410, bl.4, A. Russo Balti State university

and improve your CV writing skills!

  • Write your personal profile!
  • Revise the information about your achievements, your educational qualifications and personal development, your hobbies and interests!
  • Write or update your CV and we will give you a feedback!

We are looking forward to working with you!

Iniţiative de Voluntariat pentru Comunitatea Locală

La data de 15 ianuarie 2010, 15 profesori de la Liceul Teoretic Bălăureşti au participat la seminarul “Iniţiative de Voluntariat pentru Comunitatea Locală”. Profesorii au făcut cunoştinţă cu elaborarea, managmentul şi evaluarea unui program de voluntariat.

De data aceasta, voluntariatul, a fost pus în discuţie nu din perspectiva oportunităţilor de a benificia de serviciile unui voluntar de la altă organizaţie sau chiar din altă ţară, însă din perspectiva mobilizării şi valorificării resurselor umane locale şi promovării voluntariatului ca formă de cetăţenie activă în rîndurile elevilor şi profesorilor din această instituţie.

Seminarul a fost urmat de o mini-sesiune despre crearea blog-ului Liceului Teoretic Bălăureşti organizat pe 16 ianuarie 2010. Această sugestie practică a fost cu entuziasm acceptată de administarţia liceului drept un instrument de reflectare a activităţilor de voluntariat organizate în cadrul liceului, de recunoaştere a meritelor elevilor şi profesorilor voluntari şi promovarea iniţiativelor de voluntariat de la nivel local.

Seminarul este organizat în cadrul “Şcolii Viitorilor Profesori de Limba Engleză”, proiect implimentat cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA.

Seminar pentru Profesorii Responsabili de Disciplina Şcolară “Educaţia Civică

La data de 15 ianuarie 2010 A.O. “Centrul pentru Educaţie Continuă” va organiza un seminar pentru profesorii de la Liceul Teoretic Bălăureşti. Seminarul  este axat pe tema “Iniţiative de voluntariat pentru comunitatea locală” şi are drept scop familiarizarea participanţilor cu elaborarea, managmentul şi evaluarea unui program de voluntariat, precum şi tehnici şi metode de promovare a voluntariatului în rîndurile elevilor în cadrul disciplinei şcolare de educaţie civică.

Seminarul este organizat în cadrul “Şcolii Viitorilor Profesori de Limba Engleză”, proiect implimentat cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA.

Perspectivele de Colaborare între Intsituţiile de Stat şi Asociaţiile care Oferă Servicii pentru Copii în Situaţie de Risc

Evaluation seminar

La data de 10 decembrie 2009 partenerii proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” s-au întrunit la seminarul „Perspectivele de Colaborare între Intsituţiile de Stat şi Asociaţiile care Oferă Servicii pentru Copii în Situaţie de Risc”. La seminar au participat reprezentanţi ai următoarelor intituţii: Asociaţia „Centrul pentru Educaţie Continuă”, Facultatea  Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea A. Russo din Bălţi,  Centrele „Sotis” şi „Drumul spre Casa” din mun. Bălţi precum şi studenţii care au activat în bază de voluntariat în cadrul acestui proiect organizînd activităţi extracurriculare în limba engleză pentru un grup de copii de la Centrele ”Sotis” şi „Drumul spre Casa”.

Participanţii au asistat iniţial la o secvenţă din ultima activitate organizată de către voluntarii proiectului sus-numit, dicutînd cu copiii despre acest eveniment şi analizănd ulterior impactul activităţilor şi sugestiile de îmbunătăţire a programului în cadrul seminarului. Dna Oxana Badin, reprezentant al Centrului „Drumul spre Casă” a menţionat deasemenea că au fost contactaţi profesorii de limba engleză de la diverse instituţii unde copiii de la Centrul „Drumul spre Casă” frecventează şcoală şi că în cazul unor copii s-au evidenţiat rezultate şi în reuşita copiilor la disciplina dată. La acest seminar partenerii au discutat deasemenea posibilităţile de colaborare după finisarea proiectului, s-a decis de a extinde acordurile de colaborare între instituţiile partenere şi de a continua promovarea activităţilor extarcurriculare în limba engleză pentru copii în bază de volunatriat.

Activităţile extracurricualre în limba engleză au fost organizate în cadrul evenimentului „Zilele Contribuţiilor Comunitare” care presupune promovarea a doua activităţi săptămînal la instituţiile partenere în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” . În total 12 din cei 35 de studenţi care au aplicat la program s-au implicat în promovarea activităţilor pentru grupul de copii de la Centrul de Criză Familială „Sotis” şi Centrul de Plasament Temporar a Copiilor în Situaţie de Risc „Drumul spre Casa”  şi au oragnizat 20 de activităţi etracurriculare în limba engleză.

Proiectul „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” este implimentat cu suportul financiar al Ambasadei SUA.