Vizita de schimb de experiență la o școala din Grecia pentru elevii claselor a 4-a și a 6-a

În atenția părinților care doresc să investească în activități educaționale, oportunități de  îmbunătățire a abilităților de vorbire a limbii engleze, utilizarea instrumentelor online de învățare și  program cultural în inima Atenei!

Elevii vor primi:

 • acces gratuit la activități gratuite de lectură ghidată în limba engleză (Bălți: 3 ore pentru fiecare grup de 10 elevi);,
 • pachetul de instruire gratuit,
 • acces gratuit la platforma online timp de 3 luni (15 ore pentru fiecare participant);,
 • instruire gratuită cu privire la modul de utilizare a instrumentelor online,
 • certificat de participare pentru minimum 10 ore de instruire,
 • acoperirea parțială a cheltuielilor de participare pentru 1-2 elevi și profesori  la schimbul  de experiență de la școala parteneră din Grecia, în valoare de minim 70% din venitul din taxele de înscriere.

Participanții trebuie să acopere cheltuielile de călătorie și de buzunar (alimentare) pentru activitățile organizate la Bălți.

Participanții interesați să participe la programul de schimb de experiență din Grecia și să plătească integral taxa de participare de 300 €, pot achita taxa de participare  în MDL prin ordinul de plată bancar în baza contractului încheiat cu AO. Centrul pentru Educație Continuă.

Termen limită pentru aplicare. Locuri limitate disponibile. Procedura: Primul venit, primul servit.

Date importante și evenimente viitoare:

23 aprilie 2018: lansarea anunțului pentru profesorii, elevii și școlile care doresc să se alăture proiectului;

29 aprilie-1 mai: Activități extracurriculare de lectură ghidată într-un mediu de clasă real (Bălți: total 3 ore pentru fiecare grup de 10 elevi);

5-12 mai 2018: vizita de schimb de experiență la școala primară nr. 11 din Pireus, Grecia, inclusiv activități de lectură și concursuri de lectură ghidată;

Toți elevii trebuie sa aibă procură pentru a desemna profesorul responsabil de fiecare elev pe parcursul vizitei de schimb de experiență.

Participanții interesați să participe la programul de schimb de experiență din Grecia și să plătească integral taxa de participare de 300 €, pot achita taxa de participare  în MDL prin ordinul de plată bancar.  

25 mai 2018: lansarea unei broșuri de lectură ghidată la biblioteca publică de la Muzeul Manuc Bey, Hancesti. Evenimentul este organizat în colaborare cu proiectul FELT  School nr. 414-2015-2018 și Direcția Cultură și Turism, Consiliul Raional din Hâncești.

Agenda preliminară a evenimentului este disponibilă aici:

https://drive.google.com/file/d/1oGzTJvgAKZS9pQgaephil6EQdKn9ym05/view?usp=sharing

Elevii vor achita o taxă de înscriere care va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de transport Balti- Hancești- Balti.

1-15 iunie &
1-15 iulie 2018: Activități extracurriculare în lectură ghidată într-un mediu de clasă online (15 ore pentru fiecare participant);

Procedura de aplicare.

Pentru înscrierea în proiect se va plăti o taxă de înscriere de 115 MDL.

Ordinul de plată poate fi solicitat prin e-mail la adresa apply.felt.school@gmail.com. și este disponibil prin acest link: https://drive.google.com/file/d/1wH7DJdWuJx75qyf0PNYdaXfQDciueN6c/view?usp=sharing

Puteți efectua această plată la orice sucursală a băncii Victoriabank.

 

Important! Dacă un profesor sau părinte dorește să achite taxa de înscriere pentru mai mulți elevi, atunci toți elevii trebuie menționați în ordinul de plată .

Costurile din taxa de înscriere vor fi folosite pentru a acoperi costurile a doi elevi și profesori care vor participa la schimbul de experiență de  la școala parteneră din Grecia.

 

Detalii

Asociația Centrul de Educație Continuă are plăcerea de a anunța un apel pentru parteneri din Moldova care se vor alătura proiectului High Tech High Content English (HTHCE).

HTHCE își propune să contribuie la creșterea activităților extracurriculare de lectură ghidată în limba engleză pentru elevii din clasele a 4-a și a 5-a de la școlile din RM,  integrarea și utilizarea instrumentelor online în sala de clasă, încurajarea conținutul cursului de limba engleză generat de studenți și evidențierea studierii auto-dirijate ca o strategie de integrare a învățării centrate pe elev în procesul de predare.

Proiectul este implementat în colaborare cu școala primară nr. 11 din Piraeu, (Atena) Grecia.

Rezultatele proiectului

O platformă educațională online este utilizată pentru a oferi partenerilor educaționali oportunități de învățare online și sprijin pentru oportunități de învățare mai competitive în următorii 2 ani.

High Tech High Content English este un proiect care aduce activități de lectură ghidată și instrumente online pentru studierea individuală precum și colaborare interculturală între elevi, profesori, școlile și bibliotecile publice din Moldova și Grecia;

Profesorii de limba engleză oferă o alternativă a procesul ierarhic de luare a deciziilor în sistemul educașional integrând strategii de colaborare și conținut ce reflectă vocile elevilor.

Descriere scurtă

HTHCE își propune să contribuie la

 • creșterea numărului de activități extracurriculare privind lectura ghidată în limna engleză, cu un program ce include povești clasice, legende din mitologia greacă, reviste online și bloguri pentru copii.
 • utilizarea eficientă a instrumentelor online  în sala de clasă,
 • Feedback asupra resurselor și rezultatelor obținute din partea părinților, profesorilor, elevilor.

Elevii și profesorii din Moldova și Grecia contribuie la dezvoltarea instruirii digitale și participă la activități și concursuri de lectură ghidată.

Profesorii de limba engleză și elevii vor participa la un schimb de experineță la școala parteneră din Grecia.

Utilizarea instrumentelor online de învățarea va contribui la dezvoltarea abilitaților de studiere a limbii engleze și motivația spre învățare a elevilor cu un ulterior impact asupra dezvoltării personale și profesionale.

Iată ce spun colegii noștri din Grecia despre acest eveniment:

marketing.feedback2

Contactați-ne acum și rezervați-vă locul în acesată călătorie și experiență educațională de neuitat.

Organizatorii nu aplică taxe adiționale pentru serviciile acordate.

 

HTHCE Project: Call for Participants

The association ‘Continuing Education Center’ is pleased to announce a call for partner schools from Moldova which will join the High Tech High Content English (HTHCE) Project.

HTHCE aims to contributed to

 • increase the extracurricular activities in guided reading in English for the 4th and 6th form pupils from the partner schools,
 • integrate the use of  online tools and social media in the classroom,
 • encourage student-generated course content and emphasyse self-directed learning as a strategy to embrace learner centered approaches in teaching.

The project is implemented in collaboration with the 11th State Primary School of Piraeus, Greece.

marketing.feedback2

Project Outputs

An online educational platform is used to propel partner schools to connect in order to provide online educational opportunities, support each other in providing more competitive learning opportunities over the next 2 years.

High Tech High Content English is a project that brings guided reading activities and online tools for self-directed learning,  leadership and cross- cultural collaboration and a common context to drive changes at the educational partner schools and public libraries from Moldova and Greece;

EL teachers provide an alternative to the hierarchical decision-making process in teaching and promote collaborative strategies that incorporate student voices.

 

Short Description

HTHCE aims to contribute to increase use of student driven learning, online tools and social media in the classroom along with the guided reading activities in English focusing on classic tales, Greek mythology, and online kids‘ magazines and blogs.

The project uses an educational platform to share teaching resources among teachers, encourage the learners to add their own content in an adaptive learning environment, improve learners’ and optionally parents’ feedback via online boards and focus group discussions.

Pupils and teachers from Moldova and Greece develop digital literacy and participate in guided reading activities and contests in a real and online classroom setting.

EL teachers and pupils will participate in an exchange visit at the partner school from Greece.

Using online tools and social media in the classroom will increase and potentially impact partner schools’ ability to engage students and motivate them to obtain better school results and will develop their motivation to learn, use self-directed learning and share more responsibility for their learning and their future personal and professional development path.

 

Important Dates & Upcoming events:

23 April 2018: launching the call for EL teachers, pupils and schools to join the project;

29 April- 1 May: Extracurricular activities in guided reading in a real classroom environment (Balti: 3 hours for each group of 10 pupils);

5-12 May 2018: Exchaneg visit at the 11th State Primary School from Piraeus, Greece, including guided reading activities and contests in a real and online classroom setting;

25 May 2018: launching an EL reader at the public library from Manuc Bey Museum, Hancesti. The event is organised in collaboration with the partner schools in the framework of the FELT School project 414-2015-2018, and the Council of Hancesti, Culture and Tourism Department.

1-15 June &

1-15 July 2018: Extracurricular activities in guided reading in an online classroom environment (15 hours for each participant);

Interested teachers, parents  having 4th and 5th form pupil’s may apply to the project.

mit_grec

Application Procedure.

In order to enroll in the project, interestde candidates should pay an enrollment fee of 115 MDL.

The payment order  should be claimed via the email at apply.felt.school@gmail.com. and is available on this link too: https://drive.google.com/file/d/1wH7DJdWuJx75qyf0PNYdaXfQDciueN6c/view?usp=sharing

You can easily make this payment at any branch of Victoriabank.

Important! if a teacher or a parent want to pay for more than one pupil, then all the pupil’s names should be mentioned in the payment order otherwise we will ask for additional confirmations from the persons who has made the payment regarding the pupils entitled to participate in the project.

The funds gathered from the enrollment fee will be used to cover printing cost of the ELT readers, administrative costs, as well as share the cost of 1-2 pupils and teachers who will participate in the exchange visit at teh partner school from Greece.

The participants will receive:

 • free guided reading activities,
 • the training pack for free,
 • free access to the online platform for 3 months,
 • free training on how to use the online tools,
 • certificate of participation for minimum 10 hours of training,
 • share the cost of 1-2 pupils and teachers who will participate in the exchange visit at the partner school from Greece minimum 70 % of the income from the enrollment fees.

 

Participants have to cover the travelling and pocket (meals) expenditures in order to come to the activities organised in Balti.

Participants interested to participate to the exchange visit and cover all the program expenditures by themselves have to pay a participation fee of 300 Euro. The participation fee is paied in MDL via the bank payment order.

 

Deadline for application.

Limited places available. First come, first served procedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

High Tech High Content English

The association ”Continuing Education Center” is pleased to announce the call for participants to our new course HTHCE- High Tech High Content English!

 • Target group: 5th and 6th form pupils
 • Time: Every Saturday, from 4pm till 6pm
 • Place: FELT School Office

 

Bring your smatphones, laptops or other devices we will show you how you could use them in order to

 • to increase your learning opportunities,
 • improve your digital skills,
 • improve your English skills and presentation skills.

The course will focuss on all 4 skills (listening, speaking, reading and writing). Inject some fun into your learning, become part of a commited group heading to make a difference in their learning style and the results they can achieve!

Why HT- because our students use a diversity of divices and online tools in their learning process.

Why HC- because our learners read, discuss or write about different topics using classic tales, online articles from the British Counsil site, podcasts, and

Thank you letter for the fruitful collaboration in organizing an exchange visit of Italian teachers and students at the VET schools from Moldova

Dear headmasters, teachers and students,

I greatly appreciate the approval of collaboration from the behalf of the headmasters from the three partner institutions, and namely Dott.ssa Daniela Di Piazza, headmaster at IPSSEOA ,,K. Wojtyla”, Catania, Mrs. Sivia Proțiuc, headmaster at the Center of Excellence in Food Processing Services from Balti, and Mrs. Violeta Camerzan, headmaster at the Vocational School from Cupcini, and the joint effort in organizing the exchange visit for the 3 teachers and 3 students from IPSSEOA ,,K. Wojtyla”, Catania, at the vocational schools from Moldova in the period of 18 – 23 March 2018.

I would like to express my gratitude to Prof.ssa Anna Chiarenza, Mrs. Doina Morari, Mrs. Natalia Balan, Mrs. Maia Guțu for coordinating the activities at the local schools and providing the assistance in planning and organizing the activities in the framework of this event.

I would like to thank Prof. Biagio Danilo De Feo, Prof. Carlo Ciaramidaro, Prof. Giovanni Sapienza for sharing their professional expertise with the Moldovan teachers and students during this exchange visit. I am more than grateful to you for the time spent planning and organizing the masterclasses on Italian dishes and non-alcoholic cocktails, delegating organizational and monitoring tasks to the Italian students during the cooking process and providing examples of leading the students via experiential learning, encouraging them to create new bonds of friendships and collaboration with the Moldovan peers via our gastronomy club or the joint workshop on food and healthy lifestyle organized in collaboration with the students and teachers from the College of Medicine.

My sincere appreciation to the students from IPSSEOA ,,K. Wojtyla”, Giovani Agatino Bomparola, Francesco Antoci, Davide Puglisi, and the target groups of students from the Moldovan partner schools for working collaboratively as part of all the masterclasses, workshops, English classes,  and for submitting the letter of consent which entitles us to use the photos and video recordings from this exchange visit in order to develop resources for our course “English for Gastronomy”.

I would like to thank the instructors from the vocational schools from Moldova, Mrs. Lilia Mahu, Mrs. Alina Furculița, Mrs. Svetlana Musteata, Mr. Petru Guțu and their colleagues for their valuable contribution in organizing the masterclasses on Moldovan cuisine as part of the exchange visit at their school. The masterclasses on both Italian and Moldovan cuisine provide us the opportunity to preserve the pleasure of the table by experiencing the new meals together as a key indicator to promote excellence in hospitality.

Again, thank you so much to all the students, instructors and teachers from the partner schools for playing a key role in the transmission of knowledge and passion for the culinary art, in promoting the intercultural collaboration and for contributing to the process of improving the English language teaching process at the vocational schools from Moldova.

I am deeply appreciative of the financial support for this exchange visit to the Foundation ”Liechtenstein Development Service” and I promise you we will work very hard to value this input and give it back by sharing the acquired knowledge and the new developed resources for the English course with all the partner vocational schools from Moldova.

Thank you again for your commitment and teamwork and I look forward to working with you in the future as part of our FELT School project, a small project with big opportunities.

Best Regards,

Daniela Murgulet

FELT School Project Cooridnator

27.03.2018

PS. The original version can be accessed via this link:

https://drive.google.com/file/d/1rSEwZm9UpldmMMK21S3YUDABTtzs_7LD/view?usp=sharing

 

Thank you letter to all the teachers and students from IPSSEOA “K. Wojtyla”, Catania

 

Dear Dott.ssa Daniela Di Piazza:

I would like to thank you for the job shadowing and the professional development  opportunities offered to the group of 9 persons from Moldova during our exchange visit to IPSSEOA “K. Wojtyla”, Catania, Italy in the period of 3-10 March 2018.

We owe a great debt of gratitude to Prof.ssa Anna Chiarenza and all the teachers from IPSSEOA “K. Wojtyla” for the invaluable assistance and input with planning and implementing  the exchange visit programme. Your team’s experience in handling the logistics, the meeting arrangements, coordinating travel and accommodation, and in organizing the planned activities and events were greatly appreciated.

Due to the fruitful collaboration among your English language teachers – Prof.ssa Anna Chiarenza, Prof.ssa Rita Santagati, Prof.ssa Anna-Maria Barbagalo, Prof. Mario La Rosa, Prof.ssa Maria Rita Moschetto – the English language teachers from Moldova had the opportunity to observe English lessons held in target groups of Italian students, pilot Padlet presentations while holding a lesson about the Modovan dishes and attend a plenary meeting on testing in ESP.

Many of our participants made a point of telling me how impressed they were by the smooth organization of all of the cooking sessions organized by the teachers from IPSSEOA “K. Wojtyla” and namely Prof. Biagio Danilo De Feo, Prof. Mario Rinaldi, Prof. Michele Craparo, Prof. Carlo Ciaramidaro. The Molodvan students and Mrs Liuba Baligari, instructor, could easily integrate into the Italian team of students and enjoy learning how to cook marvelous Italian dishes. They were also enchanted to attend the one day masterclass organized by the chef Simone Strano and chef Giuseppe Raciti from the Italian Federation of Cooks in collaboration with your school.

Moreover, the joint lessons and masterclasses facilitated by the specialty teachers, the students and the English language teachers from your school is a great model of collaboration and support among all the persons involved in the teaching-learning process of future cooks and bartenders, emphasizing the importance to master English as a communication skill providing better employment opportunities in the future. The lessons and masterclasses held by Prof. Sergio Perricelli, Prof. Mario La Rosa, Prof. Davide Cucinotta, Prof. Giuseppe Agati could be observed by the English language teachers from Molodva as well, helping them better understand such topics as wine pairing, cocktails, flambe cooking and take pictures that will be used to develop ESP resources for their lessons, sharing and implementing the valuable knowledge they have acquired during the exchange visit with generations of students from their local schools and contributing the sustainability of the exchange visit programme.

We would also like to express our gratitude to the Italian students – Giovanni Bomparola, Davide Puglisi, Francesco Antoci and their family members for hosting the Moldovan students and organizing their socio-cultural programme. We are glad to have had the opportunity to meet them and we are really enthusiastic to welcome them in Moldova along with the 3 teachers, Prof. Biagio Danilo De Feo, Prof. Carlo Ciaramidaro, Prof. Giovanni Sapienza, in the period of 17-24 March 2018. I hope these visits will strengthen the ties of cooperation that bind our organizations.
Please convey my appreciation to everyone on your staff. Thanks again for making our visit to IPSSEOA “K.Wojtyla”, Catania, a memorable experience.

Sincerely,

 

Daniela Murguleț

PS. Original version can be accessed via the following link:

https://drive.google.com/file/d/11uKvBg3TgYrsunEx-bsRK9mzeex6ADBe/view?usp=sharing

English lessons for Italian and Moldovan students

On the 23rd of March 2018, students from IPSSEOA “K.Wojtyla”, Catania, Italy,  pupils from the Center of Excellence in Food Processing Services from Balti and pupils from the vocational school from Cupcini attended English lessons held by the teachers from vocational schools from Moldova.

The teachers have integrated video recordings from the masterclasses on Italian, Moldovan or Greek cuisine, Kahoot quizzes, Padlet presentations and other online learning tools which have managed to inspire learning and collaboration among the students as well as increase awareness of the importance of speaking English as it offers new professional development opportunities.

 

The activities were organised in the framework of the exchange visit of teachers and students from IPSSEOA “K.Wojtyla”, Catania, at the Center of Excellence in Food Processing Services from Balti and the vocational school from Cupcini.

This professional development opportunity took place in the framework of the FELT School project aiming to contribute to improving the process of teaching English at the partner  vocational schools from Moldova.

The exchange visit has been organised in the period of 18-23 March 2018. The pupils from the vocational schools have also attended one masterclass on Moldovan cuisine facilitated by Mrs. Sfetlana Musteata and Furculița Alina, instructors from the Center of Excellence in Food Processing Services from Balti and Mr. Petru Gutu, instructor from the vocational school from Cupcini, two masterclasses on Italian cuisine facilitated by Prof. Biagio Danilo De Feo and Prof. Carlo Ciaramidaro from IPSSEOA “K.Wojtyla”, Catania, a masterclass on non-alcoholic cocktails facilitated by Prof. Giovani Sapienza a workshop on healthy food and lifestyle organised in collaboration with the students from the Cllege of Medicine from Balti.

Representatives from all the schools have also attended the evaluation session and provided valuable feedback for maintaining and improving the exchange visits in the future.

The exchange visit was organised with the financial support of the foundation “Liechtenstein Development Service”.

Politica de pastrare a datelor cu caracter personal.

A. O ,,Centrul pentru Educatie Continua” se obliga sa asigure pastrarea datelor  cu caracter personal in conformitate cu legea Nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 492     Data intrarii in vigoare : 14.04.2012.

Prezenta lege creează cadrul juridic necesar aplicării Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Sistemul de colectare a datelor in cadrul procesului de aplicare a candidatilor la cursurile de limba engleza, oragnizate de asociatia noastra, nu sunt diseminate altor părți terțe.