St.Valentine’s Day at FELT School

The lesson on St. Valentine’s Day given by Daniela Murguleț on 12 February 2010 to a group of first- and second- year students of the Faculty of Foreign Languages and Literatures of Alecu Russo Bălți University within the framework of FELT School program was a lively informative and communicative lesson with a lot of various activities.  The students enjoyed the experience and many of them expressed their desire to join the project.

The FELT School project gives the students an excellent opportunity to enhance their teaching potentials and become active citizens in their communities. But above all, this experience is a good school of humanity and compassion.

Lara Aladina,

Senior Lecturer,

English Language Department

Faculty of Foreign Languages and Literatures

A. Russo Balti State University

 


Simpozion de Promovare a Voluntariatului

În dimineaţa zilei de 5 februarie 2010, un grup de voluntari ai asociţiei “Centrul pentru Educaţie Continuă” au întîmpinat profesorii şi studenţii de la Faculatea Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „A. Russo” din Bălţi pentru a le atrage atenţia la expoziţia de fotografii, cărţi, prezentări flipchart expuse în cadrul simpozionului „Voluntariatul ca Formă de Dezvolatre Profesională şi Cetăţenie Activă” şi încurajîndu-i să se alăture acestei echipe purtînd pentru o zi un ecuson pe care este scris: NOI PROMOVĂM VOLUNTARIATUL CA FORMĂ DE DEZVOLATRE PROFESIONALĂ ŞI CETĂŢENIE ACTIVĂ.

Alţi doi volunari de la organizaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” din mun. Bălţi propun studenţilor materiale promoţionale despre diverse proiecte în acţiune şi oportunităţi de voluntariat în cadrul organizaţiei menţionate.

Expoziţia de fotografii “Eu Promovez Educaţia Civică” a oferit posibilitatea de a înţelege mai bine cum voluntarii Şcolii Viitorilor Profesori de Limba engleză pot promova activizmul civic organizînd activităţi extracurriculare în limba engleză pentru diferite grupuri de copii în situaţie de risc în cadrul evenimentului “Zilele Contibuţiilor Comunitare”. Un alt exemplu de promovare a educaţiei civice a fost şi expunerea colecţiei de fotografii pregătită de Centrul pentru Drepturile Copiilor şi Tinerilor, Secţia Familie şi Tineret din mun. Bălţi în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri din Chişinău cu suţinerea programului UNICEF cu ocazia aniversării a 20 de ani de la Convenţia Privind Drepturile Copilului.

Aşa a început simpozionul care a fost organizat în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” implimentat cu susţinerea finaciară a Ambasadei SUA în Moldova.

Evenimentul a cuprins deasemenea organizarea a două seminare tematice şi o masă rotundă.

În cadrul primului seminar „Programe şi Proiecte de Educaţie Civică Implementate în R. Moldova” participanţii au fost informaţi despre diverse proiecte care promovează educaţia civică în rîndurile tinerilor, au facut cunoştinţă cu structura cursului de educaţie civică promovat în cadrul celei dea doua ediţii a Şcolii Viitorilor Profesori de Limba Engleză, materialele elaborate şi resursele selectate pentru promovarea acestui curs, printre care au fost şi jocuri interactive, şi prezenteri flipchart, prezentări Powerpoint şi video, dar şi articolele publicate pe diverse portal-uri şi blog-uri prin intermediul cărora s-a realizat mediatizarea cursului şi a întregului proiect.

Participanţii au avut ocazia deasemenea să facă cunoştinţă cu doi voluntari de la organizaţia Amnesty International Bălţi, care au informat participanţii despre expeienţa notorie a acestei organizaţii în domeniul drepturilor omului şi i-au invitat să se implice în diverse activităţi de voluntariat alături de acest grup de iniţiativă.

În cadrul celui dea-al doilea seminar, Jonathon Ryan French şi Shannon Marie Cagney, voluntarii Corpului Păcii Moldova, din programul Predarea Limbii Engleze, au invitat persoanele prezente la sesiune să se implice în diverse activităţi la tematica „Creativitatea în procesul de învăţare a limbii engleze”. Avînd în consideraţie resursele foarte limitate pe care un profesor de limba engleză le are la dispoţie, prezentatorii au intrigat participanţii prin diverse activităţi creative ce pot fi utiliate în procesul de predare a limbii engleze în şcolile din ţară.

Programul a continuat cu organizarea mesei rotunde „ Ediţia a doua a Şcolii Viitorilor Profesori de Limbă Engleză şi Perspectivele de Viitor” unde reprezentanţi ai instituţiilor partenere de la Faculatatea Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „A. Russo” din Bălţi, Centrele „Sotis” şi „Drumul spre Casă” din mun. Bălţi şi Liceul Teoretic Bălăureşti din satul Bălăureşti, raionul Nisporeni, precum şi studenţii voluntari în cadrul acestei ediţii au discutat despre rezultatele obţinute şi sugestiile de îmbunătăţire a progaramului pe viitor.

Eveminemul a fost încheiat prin înmînarea certicicatelor de participare intituţiilor partenere, studenţilor volunatri dar şi asociaţiilor obşteşti şi agenţilor economici din ţară care au susţinut ediţia a doua a proiectului prin diverse contribuţii comunitare. Printre acestea trebuie să menţionăm contribuţiile voluntarilor Corpului Păcii Moldova, Programul de Dezvoltare Comunitară şi Organizaţională şi Programul de Predare a Limbii Engleze, asociaţiei „Tineriii pentru Dreptul la Viaţă” din mun. Bălţi, Centrul pentru Drepturile Copiilor şi Tinerilor din mun. Bălţi, grupului de iniţiativă „Amnesty International Balti” şi agenţii economici SRL „Nordlinks” şi SRL „Viserv-Computers” din mun. Bălţi.

Iniţiative de Voluntariat pentru Comunitatea Locală

La data de 15 ianuarie 2010, 15 profesori de la Liceul Teoretic Bălăureşti au participat la seminarul “Iniţiative de Voluntariat pentru Comunitatea Locală”. Profesorii au făcut cunoştinţă cu elaborarea, managmentul şi evaluarea unui program de voluntariat.

De data aceasta, voluntariatul, a fost pus în discuţie nu din perspectiva oportunităţilor de a benificia de serviciile unui voluntar de la altă organizaţie sau chiar din altă ţară, însă din perspectiva mobilizării şi valorificării resurselor umane locale şi promovării voluntariatului ca formă de cetăţenie activă în rîndurile elevilor şi profesorilor din această instituţie.

Seminarul a fost urmat de o mini-sesiune despre crearea blog-ului Liceului Teoretic Bălăureşti organizat pe 16 ianuarie 2010. Această sugestie practică a fost cu entuziasm acceptată de administarţia liceului drept un instrument de reflectare a activităţilor de voluntariat organizate în cadrul liceului, de recunoaştere a meritelor elevilor şi profesorilor voluntari şi promovarea iniţiativelor de voluntariat de la nivel local.

Seminarul este organizat în cadrul “Şcolii Viitorilor Profesori de Limba Engleză”, proiect implimentat cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA.

Elevii de la Liceul Teoretic Bălăureşti Privesc şi Povestesc Desene Animate în Limba Engleză

FELT School 2009 La data de 16 ianuarie 2010, 50 de copii de la Liceul Teoretic Bălăureşti au participat la o activitate extracuriculară în limba engleză organizată în colaborare cu A.O. „Centrul pentru Educaţie Continuă”. Elevii claselor a 5-a şi a 6-a au avut ocazia  să privească un desen animat în limba engleză de pe cunoscutul portal YouTube, urmat de exerciţii de consolidare a vocabularului şi a materialului gramatical. Elevii au participat foarte activ la această activitate, îndeplinind exerciţii de dezvoltare a vorbirii şi povestind istorioara omului de zăpadă reflectată în desenul animat „Frosty, the Snowman”.

Pentru profesorii de limbă engleză această activitate a oferit posibilitatea de a face cunoştinţă cu diverse resurse on-line care pot fi integrate în procesul de predare a limbii engleze.

Activităţile extracuriculare în limba engleză fac parte din evenimentul „Zilele Contribuţiilor Comunitare” organizat  în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză”, care la cea de-a doua ediţie este implimentat cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA.

A.O. „Centrul pentru Educaţie Continuă” şi-a adus aportul la organizarea acestui eveniment prin recrutarea, selectarea, instruirea şi supervizarea voluntarilor – studenţi ai anilor II, III de studii de la Universitatea de stat „Alecu Russo”, viitori profesori de limbă engleză – care au organizat aceste activităţi pentru elevii de la Liceul Teoretic Bălăureşti, promovînd voluntariatul ca formă de dezvoltare profesională şi cetăţenie activă.

Liceul Teoretic Bălăureşti a contribuit la desfăşurarea evenimentului prin implicarea administraţiei liceului şi a profesorilor de limbă engleză în organizarea fiecărei activităţi şi prin aportul de echipament  cum ar fi minisistemă cu casetă şi CD-uri, calculator cu acces la Internet şi cameră foto.

Activitatea organizată pe 16 ianuarie 2010 a fost susţinută şi de A.O „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” din mun. Bălţi, prin oferirea proiectorului pentru desfăşurarea activităţii date.

Seminar pentru Profesorii Responsabili de Disciplina Şcolară “Educaţia Civică

La data de 15 ianuarie 2010 A.O. “Centrul pentru Educaţie Continuă” va organiza un seminar pentru profesorii de la Liceul Teoretic Bălăureşti. Seminarul  este axat pe tema “Iniţiative de voluntariat pentru comunitatea locală” şi are drept scop familiarizarea participanţilor cu elaborarea, managmentul şi evaluarea unui program de voluntariat, precum şi tehnici şi metode de promovare a voluntariatului în rîndurile elevilor în cadrul disciplinei şcolare de educaţie civică.

Seminarul este organizat în cadrul “Şcolii Viitorilor Profesori de Limba Engleză”, proiect implimentat cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA.