Cum apreciază studenţii un curs de educaţie civică

La data de 4 decembrie 2009 a fost organizată sesiunea de evaluare a cursului de educaţie civică promovat în perioada octombrie-noiebrie a.c. pentru studenţii voluntari în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor profesori de Limba Engleză”. La seminar au participat 15 din cei 20 de participanţi care s-au înscris iniţial la curs. Printre rezultatele acestui curs beneficiarii au menţionat că au înţeles ce înseamnă educaţia civică şi au obţinut cunoştinţele elementare pentru a participa la diverse discuţii axate pe teme de educaţie civică. Ei sunt deasemenea informaţi despre o diversitate de evenimente şi activităţi ce pot fi organizate pentru a promova educaţia civică şi programe de granturi ce ar finanţa aceste actiivtăţi. Studenţii au conştientizat importanţa instruirii viitorilor profesori în domeniul educaţiei civice şi au luat cunoştinţă cu metode de promovare a principiilor democratice în şcoală cum ar fi respectul, toleranţa, înţelegerea, rezolvarea conflictelor, cetăţenia activă, etc. Ei au subliniat că acest curs ar putea fi recomandat drept curs opţional pe care universitatea l-ar putea oferi pentru toţi studenţii deoarece acest curs i-ar pregăti pentru a promova lecţii de educaţie civică cu elevii, fiind profesori în viitor – aşa cum începînd cu luna septembrie a.c. educaţia civică este un curs obligatoriu în clasele 1-12.

Cursul sus-menţionat a fost promovat de A.O. „Centrul pentru Educaţie Continuă” în parteneriat cu Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „A.Russo” din Bălţi cu suportul financiar al Ambasadei SUA.

Simpozionul “Voluntariatul ca Formă de Dezvolatre Profesională şi Cetăţenie Activă”

La data de 5 februarie 2010 va avea loc simpozionul “Voluntariatul ca Formă de Dezvoltare Profesională şi Cetăţenie Activă”.  Simpozionul va fi organizat în incinta Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi.

Simpozionul va  cuprinde organizarea unei expoziţii de fotografii şi materiale elaborate în cadrul proiectului, o expoziţie de resurse (cărţi, CD-uri şi casete de predare a limbii engleze) achiziţionate în cadrul proiectului, 2 seminare (Asiciaţii Obşteşti care Promovează Educaţia Civică, şi Pregătirea Profesională a Voluntarilor în Cadrul unui Program), o masă rotundă unde vor participa reprezentaţi ai instituţiilor finanţatoare, partenerii proiectului şi studenţii voluntari unde se vor discuta rezultatele proiectului şi propuneri de îmbunătăţire a programului pentru ediţia următoare.

Participanţii vor putea deasemenea îndeplini 2 formulare pentru a participa la două concursiri organizate în cadrul simpozionului:

1.Eu Pledez pentru Educaţia Civică şi

2.Programul de Voluntariat a Şcolii Viitorilor Profesori de Limba Engleză.

La finele programului va fi organizată ceremonia de înmînare a certificatelor de participare partenerilor şi voluntarilor proiectului, precum şi extragerea formularelor de la concursurile sus-menţionate şi înmînarea premiilor (cărţi şi CD-uri în limba engleză) învingătorilor acestor 2 concursiri şi studenţilor voluntari în cadrul celei dea 2-a ediţii a şcolii.

Asociaţiile obşteşti şi organizaţiile de stat, dar şi persoanele fizice cointeresate de a participa la următoarea ediţie a şcolii sunt deasemenea invitaţi să participe la acest eveniment.

Evenimentul este oragnizat în cadrul celei dea doua ediţii a proiectului “Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” implimentat cu susţinerea finaciară a Ambasadei SUA.

Toţi doritorii de a participa la acest eveniment sunt rugaţi să se inscrie în lista participanţilor expediind un mesaj de confirmare pe adresa de email: felt_school@yahoo.com cu denumirea mesajului “Nume Dvs: Participant la Simpozion” pînă la data de 1 februarie 2010.

Crăciunul şi Anul Nou Sărbătorit de Copii pe Stil Vechi şi Stil Nou

Copiii clasei a 5-a de la Şcoala de tip Internat pentru Copii Orfani şi Copii Rămaşi fără Îngrijirea Părinţilor din mun. Bălţi au participat la activitatea dedicată sărbătirii de Crăciun organizată de studenţii voluntari în cadrul proiectului “Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” la data de 18 decembrie 2009. Alţi 46 de copii de la Liceul Teoretic Bălăureşti au participat la o serie de activităţi extracurriculare dedicate acestor sărbători pe data de 12, 19 şi29 decembrie şi urmează să sărbătorească Anul Nou alături de voluntarii acestui proiect pe stil vechi.

Copiii clasei a 5-a de la Şcoala de tip Internat pentru Copii Orfani şi Copii Rămaşi fără Îngrijirea Părinţilor din mun. Bălţi au participat la activitatea dedicată sărbătirii de Crăciun organizată de studenţii voluntari în cadrul proiectului “Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” la data de 18 decembrie 2009.  Alţi 46 de copii de la Liceul Teoretic Bălăureşti au participat la o serie de activităţi extracurriculare dedicate acestor sărbători  pe data de 12, 19 şi29 decembrie şi urmează să sărbătorească Anul Nou alături de voluntarii acestui proiect pe stil vechi.

***

La  data de 18 decembrie 2009 Babără Olga şi Procofieva Olga, studente voluntare în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” au promovat ultimele 3 activită extracurriculare în limba engleză pentru copiii clasei a 5-a de la Şcoala de Tip Internat pentru Copii Orfani şi Copii Rămaşi fără Îngrijirea Părinţilor din mun. Bălţi.

Copiii au patricipat la o serie de jocuri interactive cu tematica sărbătorii de Craciun unde au învăţat simbolurile de Crăciun în limba engleză, au discutat despre cadourile pe care le aşteaptă şi au învăţat un cîntec pentru Moş Crăciun.

În total în perioada octombrie-decembrie 2009  au fost promovate  20 de activităţi extracurriculare la aceasta insituţie cu scopul de a promova cultura comunicării prin joc, accesul la studii de calitate pentru copiii în situaţie de risc, şi cunoaşterea limbii şi culturii poporului American.  Aceasta a fost deasemenea o oportunitate de dezvoltare profesională şi cetăţenie activă pentru studenţii volunatri în cadrul proiectului sus-menţionat, ei fiind ghidaţi în planificarea şi promovarea acestor activităţi de lectori universiatri de la Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi.

Proiectul „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” este implimenat de A.O. „Centrul pentru Educaţie Continuă” cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA.

Perspectivele de Colaborare între Intsituţiile de Stat şi Asociaţiile care Oferă Servicii pentru Copii în Situaţie de Risc

La data de 10 decembrie 2009 partenerii proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” s-au întrunit la seminarul „Perspectivele de Colaborare între Intsituţiile de Stat şi Asociaţiile care Oferă Servicii pentru Copii în Situaţie de Risc”.

Evaluation seminar

La data de 10 decembrie 2009 partenerii proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” s-au întrunit la seminarul „Perspectivele de Colaborare între Intsituţiile de Stat şi Asociaţiile care Oferă Servicii pentru Copii în Situaţie de Risc”. La seminar au participat reprezentanţi ai următoarelor intituţii: Asociaţia „Centrul pentru Educaţie Continuă”, Facultatea  Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea A. Russo din Bălţi,  Centrele „Sotis” şi „Drumul spre Casa” din mun. Bălţi precum şi studenţii care au activat în bază de voluntariat în cadrul acestui proiect organizînd activităţi extracurriculare în limba engleză pentru un grup de copii de la Centrele ”Sotis” şi „Drumul spre Casa”.

Participanţii au asistat iniţial la o secvenţă din ultima activitate organizată de către voluntarii proiectului sus-numit, dicutînd cu copiii despre acest eveniment şi analizănd ulterior impactul activităţilor şi sugestiile de îmbunătăţire a programului în cadrul seminarului. Dna Oxana Badin, reprezentant al Centrului „Drumul spre Casă” a menţionat deasemenea că au fost contactaţi profesorii de limba engleză de la diverse instituţii unde copiii de la Centrul „Drumul spre Casă” frecventează şcoală şi că în cazul unor copii s-au evidenţiat rezultate şi în reuşita copiilor la disciplina dată. La acest seminar partenerii au discutat deasemenea posibilităţile de colaborare după finisarea proiectului, s-a decis de a extinde acordurile de colaborare între instituţiile partenere şi de a continua promovarea activităţilor extarcurriculare în limba engleză pentru copii în bază de volunatriat.

Activităţile extracurricualre în limba engleză au fost organizate în cadrul evenimentului „Zilele Contribuţiilor Comunitare” care presupune promovarea a doua activităţi săptămînal la instituţiile partenere în cadrul proiectului „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” . În total 12 din cei 35 de studenţi care au aplicat la program s-au implicat în promovarea activităţilor pentru grupul de copii de la Centrul de Criză Familială „Sotis” şi Centrul de Plasament Temporar a Copiilor în Situaţie de Risc „Drumul spre Casa”  şi au oragnizat 20 de activităţi etracurriculare în limba engleză.

Proiectul „Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză” este implimentat cu suportul financiar al Ambasadei SUA.

Welcome to our FELT School Blog!

Hello and welcome to the community of FELT School!

Hello and welcome to the community of FELT School!

This is the official blog of FELT School where you can find information about our partners, our events and our volunteers. It will keep you updated with the  volunteering opportunities we provide.

We promote volunteering as a form of professional development and active citizenship.

Best wishes,

FELT School Team