Politica de confidentialitate

A.O. ,,Centrul pentru Educatie Continua” se obliga sa asigure pastrarea datelor cu caracter personal a tuturor persoanelor care au aplicat la serviciile noastre si au furnizat date de contact in baza formularelor de aplicare.

Dreptul privind politica de confidentialitate este asigurat prin respectarea legii Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 492     Data intrarii in vigoare : 14.04.2012