Projects

FELT School 2008 / FELT School 2019-2010 / FELT School 2011-2013 / FELT School 2015-2018 / Bedtime Stories / Guided Reading in English / HighTech High Content English / Concursul Jocului Didactic în Limba Engleză / English for Gastronomy / Știri pe Alese /

Bedtime Stories

Valorificăm lectura ghidată ca o metodă eficientă de studiere a limbii engleze și dezvoltare personală a copilului Dvs.

Programul Bedtime Stories oferă elevilor de clasa a 1-a și a 2-a oportunitatea de a-și îmbunătăți vocabularul, structurile gramaticale, abilitățile de citire, audiere și povestire în limba engleză.

Programul se desfășoară în fiecare zi și prezentarile live au loc la ora 20:30 pe pagina noastră de Facebook Guided Reading in English.

Elevii doritori de a participa în cadrul programului în calitate de perzentatori pot veni la sediul nostru sau pot prezenta povestea de seară chiar de acasă.

Pentru detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 06 99 06 154.

Stiri pe Alese

Scopul proiectului este de a sensibiliza și a încuraja elevii de la diverse instituții de învățământ din Republica Moldova  să devină unul dintre factorii-cheie în transmiterea cunoștințelor și pasiunii pentru arta culinară prin dezvoltarea abilitățile de comunicare interculturală, îmbunătățirea abilităților de vorbire în limba engleză, împărtășind experiența și cunoștințele acumulate și valorificând potențialul tinerilor de la liceie, școli profesionale și colegii.

Elevii abordează știri în limba engleză despre gastronomie și domeniile conexe îmbunătățindu-și abilitățile de vorbire în limba engleză dar și abilitățile metacognitive.

Articolele discutate sunt din presa britanică și americană online, inlusiv The Guardian, The New York Times, The USA Today, The Associated Press, The Washington Post și altele.

In perioada octombrie decembrie 2018, proiectul a fost implimentat de A. O. ,,Centrul pentru Educatie Continuă” în colaborare cu Colegiul Politehnic din mun. Bălți, Școala Profesională nr 1 din mun. Bălți.

FELT School 414_2015_2018

Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză contribuie la procesul de
dezvoltare profesională a tinerilor şi viitorilor profesori de limba engleză prin publicarea de resurse didactice la limba engleză şi crearea oportunităţilor de dezvoltare profesională continuă.

Proiectul publică fişe didactice la limba engleză (setul profesorului şi setul
elevului) pentru clasele primare şi le integrează în procesul de predare a
limbii engleze la instituţiile partenere. Ca rezultat, elevii îşi dezvoltă abilităţi metacognitive, profesorii au mai multe oportunităţi de a implementa tehnici de predare a limbii engleze centrate pe elev, toţi elevii practică şi aplică mai mult materialul nou în cadrul lecţiei şi creşte numărul de elevi care au abilitaţile bune de vorbire în limba engleză.

Proiectul oferă resurse didactice pentru cursurile de limba engleză la nivelul claselor primare şi al şcolilor vocaţionale care activează în domeniul gastronomiei.

Proiectul oferă de asemenea oportunităţi de instruire continuă pentru
profesorii începători şi pentru studenţi, viitori profesori de limba engleză.
Instruirea este organizată prin intermediul atelierelor de lucru, activităţi de copredare, lecţii înregistrate sau secvenţe video privind utilizarea fişelor didactice, sesiuni de elaborare, evaluare şi îmbunătăţire a portofoliului la limba engleză şi şcoli de vară.

Resursele publicate sunt disponibile pe piaţă şi proiectul începe să
desfăşoare activităţi economice iar venitul este utilizat penru a consolida
capacitatea organizaţională a asociţiei „Centrul pentru Educaţie Continuă” şi a dezvolta în continuare proiectul FELT School.

Concursul Jocului Didactic în Limba Engleză

Concursul jocului didactic în limba engleză are drept scop promovarea tehnicilor de predare-învățare-evaluare centrate pe elev.

Obiective

  1. Evaluarea semestrială și anuală a participanților și calificarea la concursul jocului didactic în limba engleză;
  • Motivarea învățării și stimularea obținerii unor rezultate bune și foarte bune la limba engleză;
  • Monitorizarea învățării, îmbunătăâirea predării și facilitării activităților în cadrul lecțiilor (conform orarului școlar);
  • Adaptarea stilului de predare al profesorului la stilul de învățare al elevului;
  • Adaptarea stilului de învățare al elevului la stilului de predare al profesorului și curriculum-ul școlar la limba engleză;
  • Formarea deprinderilor metacognitive ale elevilor și formarea abilităților de asculater activă, lucru în perechi sau grupe mici, comunicarea asertivă, autocorectarea, autoevaluarea, și respectiv marirea gradului de responsabilizare și implicare a elevilor în procesul de predare-învățare-evaluare.
  • Informarea cadrelor didactice și instituțiilor școlare despre oportunitățile de utilizare a seturilor de fișe didactice, atât setul profesorului cât și setul elevului, care sunt elaborate în concordanță cu programa școlară, și anume prin împrumut lunar, abonament semestrial, achiziție și oferte unice;
  • Informarea părinților despre beneficiile utilizării fișelor didactice în procesul de consolidarea a noului material și pregătirea temelor pentru acasă;
  • Extinderea ariei geografice a școlilor care au integrat jocul didactic și tehnicile interactive în procesul de predare-învățare-evaluare a limbii engleze în clasa 1-a și în clasa a 2-a;