Concurs de Aplicare la Şcoala de Vară: Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare

FELT.SS2.logo2014

Concurs de aplicare

Şcoala de vară: Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare

20 iulie – 2 august 2014

Locul: Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi

Scopul: A contribui la dezvoltarea profesională a tinerilor şi viitorilor profesori de limba engleză;

Participanţi:

 1. studenţi, masteranzi, şi cadre didactice din Republica Moldova
 2. elevi din şcolile rurale, clasa a 2-a începînd cu septembrie 2014;

Cerinţe pentru candidaţi (1):

Studenţi

 • studenţi la anul 3 de studiu sau masteranzi la una din universităţile din Republica Moldova;
 • viitori profesori de limba engleză, I sau a II-a specialitate;

Profesori de limba engleză

 • Cadre didactice care vor preda limba engleză la nivelul claselor primare într-o instituţie de stat pe parcursul anului academic 2014 – 2015;
 • persoane disponibile să contribuie la procesul de recrutare a elevilor din insituţia locală pe care o reprezintă pentru a beneficia de programul şcolii de vară;

Tremen de aplicare: 15 iunie 2014

 Procedura de aplicare:

Completaţi formularul de aplicare la sediul proiectului: Universitatea de Stat ,,A. Russo” din Bălţi, bl 4, et.2, sala 416.

sau prin email:

 • Accesaţi blogul proiectului la adresa http://feltschool.wordpress.com> pagina FELT Summer School;
 • Copiaţi informaţia referitoare la formularul de aplicare;
 • Completaţi formularul în redactorul de text Microsoft Word (Font: Garamond, 12);
 • Expediaţi formularul de aplicare prin email la adresa: apply.felt.school@gmail.com. (Denumirea mesajului: FELT Summer School 2014)

Noutatea programului:

Fiecare participant va primi gratis un exemplar a 10 seturi de fişe şi jocuri didactice la limba engleză pentru clasele primare.

Profesorii vor avea posibilitatea să participe la concursul de selectare a şcolilor care vor primi tot setul de fişe şi jocuri didactice penru clasa a 2  – a.

Costul programului

Toate cheltuielile participanţilor privind cazarea, alimentarea, transportul public, suportul de curs şi resursele didactice sunt suportate de organizatori graţie susţinerei financiare a proiectului FELT Scool din partea Fundaţiei ,,Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

Important!  La solicitarea participanţilor (1)  ziua de sîmbătă, 26 iulie, poate fi zi liberă. Toţi participanţii (1) ar putea să plece acasă pentru o zi.

Rezultatele proiectului pentru participanţi (a):

Autoevaluarea şi îmbunătăţirea  competenţelor de predare – evaluare a limbii engleze la nivelul claselor primare demonstrînd cunoştinţe şi abilităţi relevante procesului de observare şi feedback (10 sesiuni), planificare (5 lecţii), predare şi autoevaluare (1 lecţie) în cadrul unui grup de 10 – 15 elevi ai claselor a 2- a;

Îmbunătăţirea portofoliului la limba engleză primind minim 10 seturi de fişe şi jocuri didactice pentru clasele primare (gratis) odată cu elaborarea în timpul şcolii de vară a 5 proiecte didactice bazate pe metode de predare centrate pe elevi;

Acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de utilizare a minimum 3 jocuri didactice în procesul de predare – învăţare – evaluare al limbii engleze la nivelul claselor primare;

Utilizarea principiilor și criteriilor de elaborare și evaluare a fișelor didactice pentru cursul de limba engleză la nivelul claselor primare în cadrul a 2 ateliere de lucru;

Integrarea obiectivelor de ordin metacognitiv în cadrul lecţiei predate în timpul şcolii de vară care vor ajuta elevii să achiziționeze instrumentele necesare reglării activităților de învățare, conștinetizînd felul în care ei învață, selectînd și organizînd tehnicile de învățare și reflectînd asupra rezulatelor pe care le obțin;

Organizatori:

 • A.O. „Centrul pentru Educaţie Continuă”
 • Catedra Filologie Engleză şi Germană, Universitatea de Stat  „A. Russo” din Bălţi

Suport Financiar: Fundaţia „Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”

 

****

CALL for Participants

FELT Summer School, 2nd edition

 29 July – 11 August 2013

 

Logo.FELT.SS2

The association “Continuing Education Center”

in collaboration with the English Philology Department,

Faculty of Foreign Languages and Literatures, A. Russo Balti State University and

 Balauresti High-school, village Balauresti, Nisporeni district

is pleased to announce the second edition of the FELT Summer School,

which is financially supported by the Foundation Liechtenstein Development Service.

Join us if you want to:

 • Participate in the training and plan your English lessons  with a senior lecturer from A. Russo University;
 • Access laminated flashcards, EL textbooks, CDs, and other resources for free and develop your EL portfolio;
 • Promote EL lessons and benefit from constructive feedback;
 • Attend training workshops in Educational Psychology and improve your classroom management skills;
 • Enjoy team building, personal and professional development activities;

A summer school which is entirely free for you:

 • No admission fees;
 • Travel, meals, and accommodation costs are covered by the organizers;
 • Students will  access resources for free in order to build their teaching portfolio and develop EL teaching skills;
 • No fees for the certificate of participation;

Who Can Participate:

 • 3rd and 4th  year students,  MA students, future English language teachers and beginner EL teachers;
 • Students from all the universities of Moldova;
 • Students currently studying at various faculties specializing in English language teaching;

( For example: a specialty in English Language and French Language Teaching, Russian Language and English Language Teaching, Computer  Science and English Language Teaching, Primary Education and English Language Teaching, etc.)

 

Place

A. Russo Balti State University (29 July- 3 August, 2013)

and Balauresti High School, village Balauresti, Nisporeni district (4 -11 August 2013);

Application procedure

Interested students are invited to send an email to the following address: apply.felt.school@gmail.com

and provide the following information:

First name and surname,

place and date of birth,

studies (University, Faculty, specialty, year, group),

& contact data (current place of residence, home telephone, mobile telephone, email).

Deadline for applications: 25 June 2013.

You will be contacted for a telephone interview. Period: 26-28 June, 2013 (9:00 a.m.- 5:00 p.m.)

The selection results will be announced via email by the 30th of June 2013.

Confirmation Round: 15-26 July 2013