Atelier de lucru: Jocul Didactic în Limba Engleză

Duminică, 20 octombrie 2019, elevii claselor a doua care studiază limba engleză sunt invitați la un atelierul de lucru gratuit unde vor învăța cum să învețe mai ușor și mai eficient vocabularul tematic în limba engleză utilizând jocul didactic. Părinții pot deasemenea asista sau participa la activitate.

Activitatea va fi promovată la sediul nostru pe adresa str. Sf Nicolai 1/26. Înscierea la activitate este obligatorie și poate fi făcută la numărul de telefon 06 99 06 154 până sâmbătă, la ora 15:00.

Jocul didactic asigură învățarea vocabularului și structurilor gramaticale în formă interactivă și ca rezultat crește implicarea volitivă a elevilor în procesul de studiere a limbii engleze. Astfel profesorii și părinții asigură însușirea eficientă a cunoștințelor precum și educarea la copii a unor atitudini emoționale pozitive față de studierea acestui obiect.

Structura jocului asigură repetarea materialului nou și ajută la memorizarea eficientă a acestuia fără ca elevii să fie nevoiți să memorizeze cuvintele pe de rost. Evitați învățarea mecanică deoarece această strategie duce la demotivarea copiilor și pieredrea interesului față de limba engleză.

O serie de 20 de seturi de fișe didactice la limba engleză sunt disponibile în cadrul proiectului FELT School. Seturile de fișe formează un sistem complex de jocuri care sunt inetgrate în procesul de predare-învățare a limbii engleză în clasele a 1-a și a 2-a, exercitând o influiență foarte pozitivă asupra procesului de instruire.

Efortul intelectual al elevului crește deoarece este sprijinit de angajarea sa emoțională și dorința de a se evidenția, de a fi apreciat de colegi, de a câștuiga puncte pentru competențele sale de ascultare reciprocă și colaborare, de a câștiga sau de a pierde si a se bucura pentru succesul altor copii în cadrul unei runde a jocului.

Sporirea treptată a gradului de complexitate a conținutului jocurilor și seturilor de fișe didactice, atât a vocabularul cât și a structurilor gramaticale, coincide cu cerințele programei școlare și oferă oportunități de a ajusta procesul de învățare la necesitățile copilului.

Seturile au fost deja pilotate cu succes in peste 15 școli din diverse raioane din Republica Moldova.

Are you a teacher? These Q&A are for you!

I have been brought up in a culture where there was a powerful association between a teacher and knowledge in general. Later, I became a teacher myself and began questioning how to share my knowledge and help the learners improve their English skills.

I worked as a university lecturer for 10 years and I had other short term or summer jobs as a teacher, teacher trainer, or language instructor. I have experienced many interviews, either as a candidate or as a HR panel. I have also been working as FELT School project coordinator for another 10 years and recently, I asked myself “If you were going to hire a new teacher, what would you ask in the interview?” I made my Interview Question List. Then, I wondered how I would answer these questions myself.

I’d like to share with students, future English language teachers,  and interested colleagues three of these questions and my answers.

 1. What are your most valuable abilities?
 • the ability to reach expected outcomes,
 • the ability to personalize learning,
 • the ability to use online tools in English language teaching that best meet learner’s needs,
 • the ability to teach the learners how to learn (metacognitive skills),
 • the ability to create a strategy that motivates learners to study English (and inspires them to ask for more individual workJ)

 

 1. How do you manage your own professional growth?

I am committed to grow professionally and I have developed an annual plan for continuous learning. During the last three years I worked as a project coordinator, teacher trainer and resource developer and we had a budget of around 5000 Euros for professional development. The funds were available via the kind financial support of the Foundation Liechtenstein Development Service.

Our organisation is a member of  IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language – and I attend online webinars and annual conferences. We are members of three special interest groups: Material Writing, Teacher Training and Education, and English for Specific Purposes.

I also developed and participated in summer schools and exchange visits at partners schools from Greece and Italy.

I keep working with teachers from EU via educational platforms and joint projects, I participate in professional communities online and I take online courses.

I implement the acquired knowledge and skills during our English courses and involve the learners in the feedback process in order to critically consider the efficiency of my teaching style and collaborative projects. I improve our communication and collaboration strategy with the parents and value their feedback.

 

 1. Give an example of how you encouraged your students to self-assess their work and publish it for a wider audience?

I use different tools to raise student’s awareness of how to self-assess their work as it helps them develop active listening, critical thinking and a sense of autonomy. I encourage the primary learners to make live presentations for their parents, I taught the 5th and 6th form pupils how to work collaboratively via educational platforms and encouraged them to join our High Tech High Content English course.

I involved the students from the vocational schools in the process of making video recordings for the course English for Gastronomy and published the video resources on YouTube, on the educational platform we use and some of them on the blog of the Gastronomy Club. Some students have also participated in interviews and the videos are also available as part of the e-portfolio on the blog.

My next step is to encourage the learners taking our course in Guided Reading to take the role of bloggers and publish their essays or share their thoughts via our Guided Reading Blog or create and shares stories via Instagram.

 

Bobocei Poligloți cu Inimă de Leu

La data de 25 mai 2018 a avut loc sesiunea de evaluare a programului de internship ,,Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare”.

La eveniment au participat 15 profesori de limba engleză din raioanele Hîncești, Leova, Cantemir, Nisporeni, Briceni, Soroca,  40 de elevi ai claselor a 1-a de la 3 instituții din or. Hîncești, 40 de elevi ai claselro a doua de la L.T. ,,M.Eminescu” din or. Hîncețti, L.T. ,,L.Blaga” din or. Iargara, rn Leova, Gimnaziul Bălăurești din raionul Nisporeni și 7 părinți.

Elevii claselor 1-a din raionul Hâncești au participat la o sesiune de instruire unde au învățat cum să utilizeze jocul didactic în procesul de învățare a limbii engleze. În plus, începând cu luna septembrie 2018, profesorii vor putea utiliza această tehnică pentru a integra evaluarea formativă interactivă în procesul de învățare a limbii engleze în acest grup țintă în concordanță cu metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în clasele primare.

 

Elevii claselor a doua au participat la prima ediție a concursului jocului didactic. Ei au jucat în grupuri mici concurând cu semenii lor de la instituțiile prezente la eveniment. În cadrul concursului au fost utilizate diverse seturi de fișe didactice axate pe diverse teme conform curriculum-ului școlar. La finele rundei a doua a concursului au fost nominalizați 9 elevi care au primit medalia ,,Bobocei Poligloți cu Inimă de Leu”.

Prin mesajul ,, Bobocei Poligloți…”, medaliile vin să recunoască rezultatele foarte bune obținute de elevi și promovează importanța studierii limbii engleze în clasele primare. În același timp medaliile subliniază importanța  integrării abilităților metacognitive aduse de jocului didactic în cadrul lecțiilor de limba engleză în clasa 1-a și a 2-a pentru a educa o ,,Inimă de Leu” – un elev cu încredere în sine, care comunică asertiv, își formează strategii de lucru în timpul jocului, argumentează opinia sa, se autocorectează, își organizează procesul de învățare-evaluare și își formează anumite deprinderi de lucru individual  prin intermediul jocului didactic, depune un efort intelectual mărit și își dezvoltă motivația spre învățare.

Pe parcursul anului de studii 2017-2018, 14 instituții școlare au participat în cadrul programului de internship. Trei din aceste instituții, L.T. ,,M.Eminescu” din or. Hîncețti, L.T. ,,L.Blaga” din or. Iargara, rn Leova, și Gimnaziul Bălăurești din raionul Nisporeni,  au reușit să integreze fișele didactice în procesul de  predarea și evaluarea formativă interactivă a limbii engleze în cadrul a minim 5 lecții, iar în cadrul acestei sesiuni de evaluare au fost acceptate în calitate de membru în cadrul platformei ,,Predarea Limbii Engleze Centrată pe Elev”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului FELT School nr 414_2015-2018 în colaborare cu biblioteca publică din incinta complexului istorico-arhitectural Manuc Bey, or. Hâncești, consiliul raional Hîncești, complexului istorico-arhitectural Manuc Bey, și instituțiile partenere din cadrul programului de internship.

 

Proiectul FELT School nr 414_2015-2018 este implimentat cu suportul financiar al Fundației ,,Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

Evaluarea Criterială prin Descriptori

La data de 30 aprilie 2018 9 profesori de limba engleză din 8 instituții școlare din raioanele Briceni, Soroca, Ungheni, Leova și Cantemir au participat la un atelier de lucru privind evaluarea criterială prin descriptori.

În următoarele două săptămâni profesorii vor integra un set de fișe didactice în cadrul lecțiilor de limba engleză organizând evaluarea formativă interactivă în grupul țintă de elevi de la școala în care activează.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului FELT School nr 414_2015/2018 cu suportul financiar al Fundației Serviciul de Dezvolatre din Liechtenstein.

High Tech High Content English

The association ”Continuing Education Center” is pleased to announce the call for participants to our new course HTHCE- High Tech High Content English!

 • Target group: 5th and 6th form pupils
 • Time: Every Saturday, from 4pm till 6pm
 • Place: FELT School Office

 

Bring your smatphones, laptops or other devices we will show you how you could use them in order to

 • to increase your learning opportunities,
 • improve your digital skills,
 • improve your English skills and presentation skills.

The course will focuss on all 4 skills (listening, speaking, reading and writing). Inject some fun into your learning, become part of a commited group heading to make a difference in their learning style and the results they can achieve!

Why HT- because our students use a diversity of divices and online tools in their learning process.

Why HC- because our learners read, discuss or write about different topics using classic tales, online articles from the British Counsil site, podcasts, and

Thank you letter for the fruitful collaboration in organizing an exchange visit of Italian teachers and students at the VET schools from Moldova

Dear headmasters, teachers and students,

I greatly appreciate the approval of collaboration from the behalf of the headmasters from the three partner institutions, and namely Dott.ssa Daniela Di Piazza, headmaster at IPSSEOA ,,K. Wojtyla”, Catania, Mrs. Sivia Proțiuc, headmaster at the Center of Excellence in Food Processing Services from Balti, and Mrs. Violeta Camerzan, headmaster at the Vocational School from Cupcini, and the joint effort in organizing the exchange visit for the 3 teachers and 3 students from IPSSEOA ,,K. Wojtyla”, Catania, at the vocational schools from Moldova in the period of 18 – 23 March 2018.

I would like to express my gratitude to Prof.ssa Anna Chiarenza, Mrs. Doina Morari, Mrs. Natalia Balan, Mrs. Maia Guțu for coordinating the activities at the local schools and providing the assistance in planning and organizing the activities in the framework of this event.

I would like to thank Prof. Biagio Danilo De Feo, Prof. Carlo Ciaramidaro, Prof. Giovanni Sapienza for sharing their professional expertise with the Moldovan teachers and students during this exchange visit. I am more than grateful to you for the time spent planning and organizing the masterclasses on Italian dishes and non-alcoholic cocktails, delegating organizational and monitoring tasks to the Italian students during the cooking process and providing examples of leading the students via experiential learning, encouraging them to create new bonds of friendships and collaboration with the Moldovan peers via our gastronomy club or the joint workshop on food and healthy lifestyle organized in collaboration with the students and teachers from the College of Medicine.

My sincere appreciation to the students from IPSSEOA ,,K. Wojtyla”, Giovani Agatino Bomparola, Francesco Antoci, Davide Puglisi, and the target groups of students from the Moldovan partner schools for working collaboratively as part of all the masterclasses, workshops, English classes,  and for submitting the letter of consent which entitles us to use the photos and video recordings from this exchange visit in order to develop resources for our course “English for Gastronomy”.

I would like to thank the instructors from the vocational schools from Moldova, Mrs. Lilia Mahu, Mrs. Alina Furculița, Mrs. Svetlana Musteata, Mr. Petru Guțu and their colleagues for their valuable contribution in organizing the masterclasses on Moldovan cuisine as part of the exchange visit at their school. The masterclasses on both Italian and Moldovan cuisine provide us the opportunity to preserve the pleasure of the table by experiencing the new meals together as a key indicator to promote excellence in hospitality.

Again, thank you so much to all the students, instructors and teachers from the partner schools for playing a key role in the transmission of knowledge and passion for the culinary art, in promoting the intercultural collaboration and for contributing to the process of improving the English language teaching process at the vocational schools from Moldova.

I am deeply appreciative of the financial support for this exchange visit to the Foundation ”Liechtenstein Development Service” and I promise you we will work very hard to value this input and give it back by sharing the acquired knowledge and the new developed resources for the English course with all the partner vocational schools from Moldova.

Thank you again for your commitment and teamwork and I look forward to working with you in the future as part of our FELT School project, a small project with big opportunities.

Best Regards,

Daniela Murgulet

FELT School Project Cooridnator

27.03.2018

PS. The original version can be accessed via this link:

https://drive.google.com/file/d/1rSEwZm9UpldmMMK21S3YUDABTtzs_7LD/view?usp=sharing

 

Thank you letter to all the teachers and students from IPSSEOA “K. Wojtyla”, Catania

 

Dear Dott.ssa Daniela Di Piazza:

I would like to thank you for the job shadowing and the professional development  opportunities offered to the group of 9 persons from Moldova during our exchange visit to IPSSEOA “K. Wojtyla”, Catania, Italy in the period of 3-10 March 2018.

We owe a great debt of gratitude to Prof.ssa Anna Chiarenza and all the teachers from IPSSEOA “K. Wojtyla” for the invaluable assistance and input with planning and implementing  the exchange visit programme. Your team’s experience in handling the logistics, the meeting arrangements, coordinating travel and accommodation, and in organizing the planned activities and events were greatly appreciated.

Due to the fruitful collaboration among your English language teachers – Prof.ssa Anna Chiarenza, Prof.ssa Rita Santagati, Prof.ssa Anna-Maria Barbagalo, Prof. Mario La Rosa, Prof.ssa Maria Rita Moschetto – the English language teachers from Moldova had the opportunity to observe English lessons held in target groups of Italian students, pilot Padlet presentations while holding a lesson about the Modovan dishes and attend a plenary meeting on testing in ESP.

Many of our participants made a point of telling me how impressed they were by the smooth organization of all of the cooking sessions organized by the teachers from IPSSEOA “K. Wojtyla” and namely Prof. Biagio Danilo De Feo, Prof. Mario Rinaldi, Prof. Michele Craparo, Prof. Carlo Ciaramidaro. The Molodvan students and Mrs Liuba Baligari, instructor, could easily integrate into the Italian team of students and enjoy learning how to cook marvelous Italian dishes. They were also enchanted to attend the one day masterclass organized by the chef Simone Strano and chef Giuseppe Raciti from the Italian Federation of Cooks in collaboration with your school.

Moreover, the joint lessons and masterclasses facilitated by the specialty teachers, the students and the English language teachers from your school is a great model of collaboration and support among all the persons involved in the teaching-learning process of future cooks and bartenders, emphasizing the importance to master English as a communication skill providing better employment opportunities in the future. The lessons and masterclasses held by Prof. Sergio Perricelli, Prof. Mario La Rosa, Prof. Davide Cucinotta, Prof. Giuseppe Agati could be observed by the English language teachers from Molodva as well, helping them better understand such topics as wine pairing, cocktails, flambe cooking and take pictures that will be used to develop ESP resources for their lessons, sharing and implementing the valuable knowledge they have acquired during the exchange visit with generations of students from their local schools and contributing the sustainability of the exchange visit programme.

We would also like to express our gratitude to the Italian students – Giovanni Bomparola, Davide Puglisi, Francesco Antoci and their family members for hosting the Moldovan students and organizing their socio-cultural programme. We are glad to have had the opportunity to meet them and we are really enthusiastic to welcome them in Moldova along with the 3 teachers, Prof. Biagio Danilo De Feo, Prof. Carlo Ciaramidaro, Prof. Giovanni Sapienza, in the period of 17-24 March 2018. I hope these visits will strengthen the ties of cooperation that bind our organizations.
Please convey my appreciation to everyone on your staff. Thanks again for making our visit to IPSSEOA “K.Wojtyla”, Catania, a memorable experience.

Sincerely,

 

Daniela Murguleț

PS. Original version can be accessed via the following link:

https://drive.google.com/file/d/11uKvBg3TgYrsunEx-bsRK9mzeex6ADBe/view?usp=sharing

Exchange Visit in Sicily

In the period 3-10 March 2018, a group of 9 people, consisting of English teachers, instructors and pupils from 4 professional schools from Moldova and representatives of the FELT School project, participated in the exchange visit at IPSSEOA “K. Wojtyla “, Catania, Italy.

29101595_798057420377717_3545732464783654912_o (1)

The teachers had the opportunity to improve their knowledge on gastronomy related topics and the ability to hold an ESP course, such as English for Gastronomy, by observing English lessons taught by experienced teachers from the host institution, holding a public lesson about Moldovan dishes, attending sessions and analysing samples of the English language tests used during the years 2016-2018 at IPSSEOA ,, K. Wojtyla “in the target groups of students from the 1st to the 5th year of study.

The students and Mrs. Liuba Baligari, instructor at the vocational school from Stefan Voda, had the opportunity to work in the partner school’s lab along with the students and the Italian chefs. On Tuesday, the 6th of March, they have attended a one day masterclass  organized by the Italian Chef’s Federation at IPSSEOA ,, K.Wojtyla “. The partner institution has also provided us the opportunity to make video recordings as well as photos that will later be used to develop didactic resources for the ESP course “English for Gastronomy”. The students have learnt how to cook many new dishes and they have mentioned that the dishes and sauces based on seafood products were the most unusual and the most interesting for them.

The fruitful collaboration between the Sicilian and Moldovan students was also facilitated by the host school’s initiative to accommodate students in the host families of students from IPSSEOA “K.Wojtyla”.

The activities organized during the exchange visit included gastronomic tours to an  local factory distributing oranges and producing orange juice, as well as a socio-cultural program in Catania, Taormina and Caltagirone, where teachers familiarized themselves with various aspects of Italian cuisine as well as the history and cultural treasure of Sicily.

The exchange visit was organized in the framework of the FELT School project with the financial support of Liechtenstein Development Service, the host institution IPSSEOA “K. Wojtyla”, Catania, the host families from Catania as well as the personal resources of people such as instructors or members of the Gastronomy Club for example, who are not part of the target group beneficiaries of the FELT School project but wanted to invest their own resources in their professional development.